E-ticaret Hakkında

Alışveriş ve işlem verilerini toplayın ve analiz edin.

E-ticaret raporları, sitenizde veya uygulamanızdaki alışveriş etkinliğini analiz etmenizi sağlar. Ürün ve işlem bilgilerini, ortalama sipariş değerini, e-ticaret dönüşüm oranını, satışa kadar geçen süreyi ve diğer verileri görebilirsiniz.

Analytics'te E-ticaret verilerini görmek için şunları yapmanız gerekir:
 • raporlarınızda E-ticareti etkinleştirme ve
 • e-ticaret verilerini toplamak için sitenize/uygulamanıza kod ekleme. Bu görevi tamamlamak için HTML'i düzenleyebilmeniz ve JavaScript'te kod yazabilmeniz veya deneyimli bir web geliştiricisinden yardım almanız gerekir.

E-ticaret İzlemeyi ayarlama başlıklı bölümü okuyun.

Bu makalede ele alınan konular:

Raporları bulma

Pek çok standart raporun E-ticaret Gezgin sekmesinde E-ticaret metrikleri (ör. İşlemler, Gelir, E-ticaret Dönüşüm Oranı) sunulur. E-ticarete ilişkin raporları şu yolla da görebilirsiniz:

 1. Google Analytics'te oturum açın.
 2. Görünüme gidin.
 3. Raporlar'ı açın.
 4. Dönüşümler > E-ticaret'i seçin.

Kullanılabilir veriler

E-ticaret verileri, işlem ve öğe verilerinden oluşur.

İşlem verileri, sitenizde veya uygulamanızda gerçekleşen tüm işlemlerle ilgili toplanan bilgilerden meydana gelir ve aşağıdaki boyutları sağlar:

İşlem Kimliği Her zaman toplanır ve raporlarda görünür İşlem Kimliği. (ör. 1234)
Satış ortaklığı İsteğe bağlı olarak toplanır Bu işlemin gerçekleştirildiği mağaza veya satış ortaklığı.
Gelir İsteğe bağlı olarak toplanır Bu işlemle ilişkilendirilen toplam gelir veya genel toplamı belirtir (ör. 11,99) Bu değer, gönderim bedelini, vergi maliyetlerini veya gelir hesaplamalarınızın bir parçası olarak toplam gelire eklemek istediğiniz diğer ayarlamaları içerir.
Gönderim bedeli İsteğe bağlı olarak toplanır İşlemin toplam gönderim bedeli maliyetini belirtir. (ör. 5)
Vergi İsteğe bağlı olarak toplanır İşlemin toplam vergisini belirtir. (ör. 1,29)
Not: Analytics, bir kullanıcının bir oturum sırasında onay sayfanızı bir defadan fazla görüntülemesi durumunda dahi (ödeme sırasında bir sayfayı yenileme gibi), aynı İşlem Kimliği üzerindeki her işlemin oturum başına yalnızca bir defa sayılmasını sağlamak için Oturum Kimliği'ni kullanır.

Öğe, işlemin bir parçası olarak satın alınan bağımsız ürünü temsil eder. Bir öğe aşağıdaki boyutlara sahiptir:

İşlem Kimliği Her zaman toplanır ve raporlarda görünür Öğenin satın alındığı işlem. (ör. 1234)
Ad Her zaman toplanır ve raporlarda görünür Öğe adı. (ör. Pembe Tavşanlar)
SKU İsteğe bağlı olarak toplanır SKU'yu veya öğe kodunu belirtir. (ör. SKU47)
Kategori İsteğe bağlı olarak toplanır Öğenin ait olduğu kategori (ör. Parti Oyuncakları)
Fiyat İsteğe bağlı olarak toplanır Öğenin birim başı fiyatı. (ör. 11,99)
Miktar İsteğe bağlı olarak toplanır Bu işlemin bir parçası olarak satın alınan öğenin birim sayısı. İzleme kodunuz tam sayı olmayan bir değer (ör. 1,5) toplarsa söz konusu değer, en yakın tam sayı değerine yuvarlanır.

Standart raporlar

Aşağıdaki standart raporlar kullanılabilir. Ek raporlar, Geliştirilmiş E-ticaret'in bir parçası olarak sunulur.

 • Genel bakış: Gelir, E-ticaret Dönüşüm Oranı, İşlemler, Ortalama Sipariş Değeri ve diğer metriklerin özeti.
 • Ürün Performansı: Gelir, Satın alımlar, Miktar, Ortalama Fiyat ve SKU ile Kategori'ye göre Ortalama Miktar.
 • Satış Performansı: Tarihe göre Gelir.
 • İşlemler: Gelir, Vergi, Gönderim bedeli ve İşlem Kimliği'ne göre Miktar.
 • Satışa Kadar Geçen Süre: İşleme Kadar Geçen Gün Sayısı ve İşleme Yol Açan Oturumlar.

Bu verileri temel alarak, aşağıdakilerle ilgili bilgi edinebilirsiniz:

 • Hangi ürünlerin çok sattığı ve buna bağlı olarak hangi ürünlerin müşteri tabanınız için en uygun olup hangilerinin en iyi pazarlama çabalarınızla desteklendiği.
 • İşlem başına gelir ve işlem başına ürün sayısı. Örneğin, işlem başına ürün sayısı istediğinizden düşükse, çoklu alımlarda daha fazla indirim sunarak veya belirli bir tutarın üstündeki alışverişler için kargo ücreti almayarak daha iyi sonuçlar elde edebilirsiniz.
 • Müşterilerin satın alma kararını vermesinin ne kadar sürdüğü (zaman ve oturum sayısı olarak). Satış döngünüz stabilse veya ürün ya da sezona göre öngörülebilir şekilde dalgalanıyorsa bu bilgileri (genel satış öngörüleriyle birlikte) gelir hakkında güvenilir tahminlerde bulunmak için kullanabilirsiniz. Müşteriler satın almadan önce her zaman çok sayıda ziyaret gerçekleştiriyorsa, satın alma sayfalarınıza gidişi kolaylaştıracak bir site tasarımı veya kullanıcıların ürünlerinizi ve fiyatlarınızı rakiplerinizinkilerle karşılaştırmasına olanak sağlayacak seçenekleri göz önünde bulundurabilirsiniz.
Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?