เกี่ยวกับอีคอมเมิร์ซ

เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการซื้อและธุรกรรม

รายงานอีคอมเมิร์ซช่วยให้คุณวิเคราะห์กิจกรรมการซื้อในเว็บไซต์หรือแอปได้ คุณสามารถดูข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือธุรกรรม มูลค่าการสั่งซื้อโดยเฉลี่ย อัตรา Conversion ของอีคอมเมิร์ซ ระยะเวลาจนถึงวันซื้อ และข้อมูลอื่นๆ

ในการดูข้อมูลอีคอมเมิร์ซใน Analytics คุณต้องดำเนินการต่อไปนี้
 • เปิดใช้อีคอมเมิร์ซในรายงาน และ
 • เพิ่มโค้ดลงในไซต์/แอปของคุณเพื่อรวบรวมข้อมูลอีคอมเมิร์ซ ในการทำงานนี้ให้เสร็จ คุณต้องสามารถแก้ไข HTML และเขียนโค้ดใน JavaScript หรือได้รับความช่วยเหลือจากนักพัฒนาเว็บที่มีประสบการณ์

อ่านตั้งค่าการติดตามอีคอมเมิร์ซ

บทความนี้ประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้

การค้นหารายงาน

เมตริกอีคอมเมิร์ซ (เช่น ธุรกรรม, รายได้, อัตรา Conversion ของอีคอมเมิร์ซ)) มีอยู่ในแท็บสำรวจอีคอมเมิร์ซของรายงานมาตรฐานต่างๆ คุณยังสามารถดูรายงานเฉพาะอีคอมเมิร์ซได้อีกด้วย โดยทำดังนี้

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Google Analytics
 2. ไปที่ข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ของคุณ
 3. เปิดรายงาน
 4. เลือก Conversion > อีคอมเมิร์ซ

ข้อมูลที่มี

ข้อมูลอีคอมเมิร์ซประกอบด้วยข้อมูลธุรกรรมและผลิตภัณฑ์

ข้อมูลธุรกรรมได้มาจากข้อมูลที่รวบรวมเกี่ยวกับธุรกรรมแต่ละรายการที่เกิดขึ้นบนไซต์หรือแอปของคุณ และแสดงถึงมิติข้อมูลดังต่อไปนี้

รหัสธุรกรรม รวบรวมและแสดงในรายงานเสมอ รหัสธุรกรรม (เช่น 1234)
การเป็นพาร์ทเนอร์ เลือกได้ว่าจะรวบรวมหรือไม่ ร้านหรือพาร์ทเนอร์ที่มีการทำธุรกรรมเกิดขึ้น
รายได้ เลือกได้ว่าจะรวบรวมหรือไม่ ระบุรายได้รวมหรือยอดรวมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม (เช่น 11.99) ค่านี้อาจรวมค่าจัดส่ง ค่าภาษี หรือการปรับรายได้รวมอื่นๆ ที่คุณต้องการให้รวมอยู่ในการคำนวณรายได้ของคุณ
การจัดส่ง เลือกได้ว่าจะรวบรวมหรือไม่ ระบุยอดรวมค่าจัดส่งของธุรกรรม (เช่น 5)
ภาษี เลือกได้ว่าจะรวบรวมหรือไม่ ระบุยอดรวมค่าภาษีของธุรกรรม (เช่น 1.29)
หมายเหตุ: Analytics ใช้รหัสธุรกรรมเพื่อระบบนับธุรกรรมแต่ละรายการในรหัสธุรกรรมเดียวกันเพียงครั้งเดียวต่อเซสชัน แม้ว่าผู้ใช้จะดูหน้ายืนยันหลายครั้งในเซสชันนั้น (เช่น การรีเฟรชหน้าเว็บในระหว่างที่ชำระเงิน)

ข้อมูลผลิตภัณฑ์จะแสดงผลิตภัณฑ์แต่ละรายการที่ซื้อในการทำธุรกรรมนั้นๆ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยมิติข้อมูลต่อไปนี้

รหัสธุรกรรม รวบรวมและแสดงในรายงานเสมอ ธุรกรรมที่มีการซื้อผลิตภัณฑ์รายการนั้นๆ (เช่น 1234)
ชื่อ รวบรวมและแสดงในรายงานเสมอ ชื่อผลิตภัณฑ์ (เช่น ตุ๊กตากระต่ายสีชมพู)
SKU เลือกได้ว่าจะรวบรวมหรือไม่ ระบุ SKU หรือรหัสผลิตภัณฑ์ (เช่น SKU47)
หมวดหมู่ เลือกได้ว่าจะรวบรวมหรือไม่ หมวดหมู่ของผลิตภัณฑ์ (เช่น ของเล่นสำหรับงานเลี้ยง)
ราคา เลือกได้ว่าจะรวบรวมหรือไม่ ราคาต่อหน่วยของผลิตภัณฑ์ (เช่น 11.99)
ปริมาณ เลือกได้ว่าจะรวบรวมหรือไม่ จำนวนหน่วยของผลิตภัณฑ์ที่ซื้อในการทำธุรกรรม หากโค้ดติดตามของคุณรวบรวมค่าที่ไม่ใช่จำนวนเต็ม (เช่น 1.5) ระบบจะปัดเศษทศนิยมเป็นค่าจำนวนเต็มที่ใกล้เคียงที่สุด

รายงานมาตรฐาน

รายงานมาตรฐานที่ใช้ได้มีดังนี้ ส่วนรายงานเพิ่มเติมนั้นจะอยู่ในอีคอมเมิร์ซที่เพิ่มประสิทธิภาพ

 • ภาพรวม: ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับรายได้, อัตรา Conversion ของอีคอมเมิร์ซ, ธุรกรรม, มูลค่าการสั่งซื้อเฉลี่ย และเมตริกอื่นๆ
 • ประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์: รายได้ การซื้อ ปริมาณ ราคาเฉลี่ย และปริมาณเฉลี่ย แยกตาม SKU และหมวดหมู่
 • ประสิทธิภาพการขาย: รายได้แยกตามวันที่
 • ธุรกรรม: รายได้ ภาษี ค่าจัดส่ง และปริมาณ แยกตามรหัสธุรกรรม
 • ระยะเวลาจนถึงวันซื้อ: จำนวนวันจนถึงวันที่ทำธุรกรรม และจำนวนเซสชันจนถึงวันที่ทำธุรกรรม

ด้วยข้อมูลนี้ คุณจะสามารถทำความเข้าใจสิ่งต่างๆ ต่อไปนี้

 • ผลิตภัณฑ์ใดขายดี และด้วยการสรุป คุณจะทราบว่าผลิตภัณฑ์ใดเหมาะกับฐานลูกค้ามากที่สุด และผลิตภัณฑ์ใดได้รับแรงสนับสนุนจากความพยายามด้านการตลาดที่ดีที่สุดของคุณ
 • รายได้ต่อธุรกรรม และจำนวนผลิตภัณฑ์ต่อธุรกรรม ตัวอย่างเช่น หากจำนวนผลิตภัณฑ์ต่อธุรกรรมมีค่าต่ำกว่าที่คุณต้องการ คุณอาจเสนอส่วนลดสูงขึ้นเมื่อลูกค้าซื้อจำนวนมากหรือยกเว้นค่าจัดส่งหากยอดซื้อของลูกค้าถึงเกณฑ์ขั้นต่ำ
 • ระยะเวลา (เป็นระยะเวลาและจำนวนเซสชัน) ที่ลูกค้าใช้ในการตัดสินใจซื้อ หากรอบการขายคงที่หรือเปลี่ยนแปลงอย่างคาดการณ์ได้ตามผลิตภัณฑ์หรือฤดูกาล คุณจะใช้ข้อมูลนี้ (ร่วมกับการพยากรณ์การขายโดยรวม) เพื่อคาดการณ์รายได้อย่างเชื่อถือได้ หากลูกค้ามักเข้าชมหลายครั้งก่อนที่จะซื้อ คุณอาจพิจารณาการออกแบบเว็บไซต์ใหม่ที่จะนำไปยังหน้าการซื้อได้ง่ายขึ้น หรือพิจารณาตัวเลือกที่ให้ผู้ใช้เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์และราคาของคุณกับคู่แข่ง
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร