Om e-handel

Samla in och analysera köp- och transaktionsdata.

Med e-handelsrapporterna kan du analysera köpaktiviteten på din webbplats eller i din app. Du kan se information om produkter och transaktioner, genomsnittligt ordervärde, konverteringsfrekvens för e-handel, tid till köp och annan data.

Innan du kan se e-handelsdata i Analytics måste du
 • aktivera e-handel i rapporterna
 • lägga till kod på din webbplats/i din app för att samla in e-handelsdata. För att kunna göra detta måste du veta hur du redigerar HTML och skriver JavaScript-kod, eller anlita en erfaren webbutvecklare.

Läs Ställa in spårning av e-handel.

Innehåll i artikeln:

Hitta rapporterna

E-handelsmätvärden (t.ex. Transaktioner, Intäkter och Konverteringsfrekvens för e-handel) finns tillgängliga under E-handelfliken Utforskaren i många standardrapporter. Det finns också e-handelsspecifika rapporter:

 1. Logga in på Google Analytics.
 2. Leta reda på vyn.
 3. Öppna Rapporter.
 4. Välj Konverteringar > E-handel.

Tillgänglig data

E-handelsdata består av transaktions- och objekt-data.

Transaktionsdata utgörs av information som samlas in om varje transaktion på din webbplats eller i din app och tillhandahåller följande dimensioner:

Transaktions-id Samlas alltid in och visas i rapporter Transaktions-id (till exempel 1234)
Anknytning Valfri insamling Butiken eller partnern där transaktionen skedde
Intäkt Valfri insamling Total intäkt eller totalsumma för transaktionen (till exempel 111,99). Värdet kan inbegripa frakt, moms, kostnader och andra justeringar av den totala intäkten som ska ingå i intäktsberäkningarna.
Frakt Valfri insamling Anger den totala fraktkostnaden för transaktionen. (till exempel 5)
Moms Valfri insamling Anger den totala momsen för transaktionen (till exempel 12,90)
Obs! Analytics använder transaktions-id:t för att kunna säkerställa att varje transaktion med samma transaktions-id enbart räknas en gång per session, även om en användare visar din bekräftelsesida flera gånger under den aktuella sessionen (t.ex. för att uppdatera en sida under betalningen).

En artikel representerar en enstaka produkt som ingår i transaktionen. En artkel har följande dimensioner:

Transaktions-id Samlas alltid in och visas i rapporter Transaktionen där artikeln köptes (till exempel 1234)
Namn Samlas alltid in och visas i rapporter Artikelns namn (till exempel Rosa fluffiga kaniner)
SKU Valfri insamling Artikelnumret eller artikelkoden (till exempel SKU47)
Kategori Valfri insamling Kategorin som artikeln hör till (till exempel Leksaker)
Pris Valfri insamling Artikelns styckpris (till exempel 119,50)
Antal Valfri insamling Antal enheter av den köpta artiikeln som ingår i transaktionen. Om spårningskoden samlar in ett decimaltal (till exempel 1,5) avrundas det till närmaste heltal.

Standardrapporter

Följande standardrapporter finns tillgängliga. Ytterligare rapporter ingår i Förbättrad e-handel.

 • Översikt: Sammanfattning av Intäkter, Konverteringsfrekvens av e-handel, Transaktioner, Genomsnittligt ordervärde och andra mätvärden.
 • Produktresultat: Intäkt, Köp, Antal, Genomsnittligt pris och Genomsnittlig QTY per SKU och Kategori.
 • Försäljningsresultat: Intäkt per Datum.
 • Transaktioner: Intäkt, Moms, Frakt och Kvantitet per Transaktions-id.
 • Tid för köp: Dagar till transaktion och Sessioner till transaktion.

Med utgångspunkt från den här informationen kan du skapa dig en bild av följande:

 • Vilka produkter som säljer bäst och därigenom vilka produkter som passar dina kunder bäst och vilka produkter som har störst nytta av din marknadsföring
 • Intäkter per transaktion och antal produkter per transaktion. Om antalet produkter per transaktion till exempel är lägre än önskat kan du pröva att erbjuda bättre mängdrabatter eller att inte debitera fraktavgift vid köp över ett visst belopp.
 • Hur lång tid och hur många sessioner det tar för kunderna att fatta sitt köpbeslut. Om säljcykeln är stabil eller variationerna är förutsägbara beroende på produkt och säsong kan du använda den här informationen (tillsammans med övergripande säljprognoser) när du behöver tillförlitliga intäktsprognoser. Om de flesta kunder besöker din webbplats flera gånger innan de gör ett köp kan du pröva att ändra webbplatsens design så att det blir enklare att nå köpsidorna, eller att ge användarna möjlighet att jämföra dina produkter och priser med konkurrenternas.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?