Tento článok sa týka vlastníctiev v službe Universal Analytics, ktoré 1. júla 2023 (1. júla 2024 v prípade vlastníctiev v službe Analytics 360) prestanú spracúvať údaje. Ak ste tak ešte neurobili, začnite používať vlastníctvo v službe Google Analytics 4.

Elektronický obchod

Zhromažďujte a analyzujte údaje o nákupoch a transakciách.

Reporty elektronického obchodu vám umožňujú analyzovať nákupné aktivity na vašom webe alebo vo vašej aplikácii. Môžete si zobraziť informácie o výrobkoch a transakciách, priemernú hodnotu objednávky, konverzný pomer elektronického obchodu, čas do nákupu a ďalšie údaje.

Na zobrazovanie údajov elektronického obchodu v službe Analytics bude potrebné:
 • aktivovať elektronický obchod v reportoch;
 • pridať kód na váš web alebo do aplikácie, aby sa mohli zhromažďovať údaje elektronického obchodu (na vykonanie tejto úlohy potrebujete mať určité znalosti o úpravách kódu HTML a programovaní v jazyku JavaScript, prípadne požiadajte o pomoc skúseného webového vývojára).

Prečítajte si článok Nastavenie sledovania elektronického obchodu.

Obsah tohto článku:

Vyhľadanie reportov

Metriky elektronického obchodu (napr. Transakcie, Výnosy, Konverzný pomer elektronického obchodu) sú k dispozícii v mnohých štandardných reportoch na karte Prieskumník elektronického obchodu. Môžete zobraziť aj špecifické reporty elektronického obchodu:

 1. Prihláste sa do služby Google Analytics.
 2. Prejdite na zobrazenie.
 3. Otvorte Prehľady.
 4. Vyberte možnosť Konverzie > Elektronický obchod.

Dostupné údaje

Dáta elektronického obchodu sa skladajú z údajov transakciípoložiek.

Údaje transakcií pozostávajú z informácií zhromaždených o každej transakcii, ktorá sa uskutoční na vašom webe alebo vo vašej aplikácii a poskytujú nasledujúce dimenzie:

Identifikátor transakcie Vždy sa zhromažďuje a je vidieť v reportoch Identifikátor transakcie (napr. 1234)
Príslušnosť Zhromažďuje sa nepovinne Obchod alebo affiliate partner, u ktorého sa transakcia uskutočnila.
Výnosy Zhromažďuje sa nepovinne Určuje celkový výnos alebo celkový súčet súvisiaci s transakciou (napr. 11,99). Táto hodnota môže zahŕňať dopravu, daň alebo iné úpravy celkového výnosu, ktoré chcete zahrnúť do výpočtov výnosov.
Doprava Zhromažďuje sa nepovinne Určuje celkové prepravné náklady pre transakciu (napr. 5).
Daň Zhromažďuje sa nepovinne Určuje celkovú daň pre transakciu (napr. 1,29)
Poznámka: Analytics používa Identifikátor transakcie na zabezpečenie, aby sa každá transakcia s rovnakým identifikátorom transakcie započítala iba raz na reláciu, aj keď si používateľ pozrie vašu stránku potvrdenia viackrát počas rovnakej relácie (napríklad stránku obnovuje počas platby). Naďalej však môžete reportovať výnosy elektronického obchodu bez uvedenia identifikátora transakcie.

Položka predstavuje individuálny výrobok zakúpený pri transakcii. Položka má nasledujúce dimenzie:

Identifikátor transakcie Vždy sa zhromažďuje a je vidieť v reportoch Transakcia, pri ktorej bola položka zakúpená (napr. 1234).
Názov Vždy sa zhromažďuje a je vidieť v reportoch Názov položky (napr. Chlpaté ružové zajačiky).
SKU Zhromažďuje sa nepovinne Určuje kód SKU alebo kód položky (napr. SKU47).
Kategória Zhromažďuje sa nepovinne Kategória, do ktorej položka patrí (napr. Hračky na oslavy).
Cena Zhromažďuje sa nepovinne Jednotková cena položky (napr. 11,99).
Množstvo Zhromažďuje sa nepovinne Počet jednotiek položky zakúpený pri tejto transakcii. Ak váš kód sledovania zhromažďuje inú ako celočíselnú hodnotu (napr. 1,5), hodnota bude zaokrúhlená na najbližšie celé číslo.

Štandardné reporty

Máte k dispozícii nasledujúce štandardné reporty. Ďalšie prehľady sú k dispozícii ako súčasť Rozšíreného elektronického obchodu.

 • Prehľad: Zhrnutie metrík Výnosy, Konverzný pomer elektronického obchodu, Transakcie, Priemerná hodnota objednávky a ďalšie metriky.
 • Výkonnosť produktu: Výnosy, Nákupy, Množstvo, Priemerná cenaPriemerné množstvo podľa kódu SKUKategórie.
 • Výkonnosť predaja: Výnosy podľa Dátumu.
 • Transakcie: Výnosy, Daň, DopravaMnožstvo podľa Identifikátora transakcie.
 • Čas do nákupu: Počet dní do transakciePočet relácií do transakcie.

Na základe týchto údajov môžete pochopiť nasledujúce skutočnosti:

 • Ktoré z vašich produktov sa dobre predávajú, a ktoré z nich sú v konečnom dôsledku najvhodnejší pre zákaznícku základňu. Taktiež môžete zistiť, ktorým produktom pomáhajú vaše najúspešnejšie marketingové aktivity.
 • Výnosy za transakciu a počet produktov na transakciu. Ak je napríklad počet výrobkov na jednu transakciu nižší, ako by ste si želali, možno by bolo výhodné ponúknuť motivujúcejšie množstevné zľavy alebo eliminovať dopravné v prípade, že zákazníci dosiahnu určitú minimálnu peňažnú sumu.
 • Ako dlho (vyjadrené časom a počtom relácií) zákazníkom trvá rozhodnúť sa o uskutočnení nákupu. Ak je váš predajný cyklus stabilný alebo kolíše predvídateľným spôsobom v závislosti od produktu alebo sezóny, môžete tieto informácie použiť (spolu s celkovými predajnými prognózami) pri vytváraní spoľahlivých predpovedí o výnosoch. Ak zákazníci pred vykonaním nákupu rutinne uskutočňujú množstvo návštev, môžete pouvažovať o vzhľade webu, ktorý by viedol jednoduchším spôsobom na stránky nákupu, alebo zvážiť možnosti, ktoré by používateľom umožnili porovnať vaše výrobky a ceny s konkurenciou.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
true
true
69256
false
false