Tento článok sa týka platformy Universal Analytics. Ak používate novú generáciu platformy Google Analytics, pozrite si sekciu vlastníctva Google Analytics 4 v tomto centre pomoci.

O elektronickom obchode

Zhromažďujte a analyzujte údaje o nákupoch a transakciách.

Prehľady elektronického obchodu vám umožňujú analyzovať nákupné aktivity na vašich webových stránkach alebo vo vašej aplikácii. Môžete si zobraziť informácie o produktoch a transakciách, priemernú hodnotu objednávky, konverzný pomer elektronického obchodu, čas do nákupu a ďalšie údaje.

Na zobrazovanie údajov elektronického obchodu v službe Analytics bude potrebné:
 • aktivovať elektronický obchod v prehľadoch;
 • pridať kód na sledovanie údajov elektronického obchodu na web alebo do aplikácie (na vykonanie tejto úlohy potrebujete mať určité znalosti o úpravách kódu HTML a programovaní v jazyku JavaScript, prípadne požiadajte o pomoc skúseného webového vývojára).

Prečítajte si článok Nastavenie sledovania elektronického obchodu.

Obsah tohto článku:

Vyhľadanie prehľadov

Metriky elektronického obchodu (napr. Transakcie, Výnosy, Konverzný pomer elektronického obchodu) sú k dispozícii v mnohých štandardných prehľadoch na karte Prieskumník elektronického obchodu. Môžete zobraziť aj špecifické prehľady elektronického obchodu:

 1. Prihláste sa do služby Google Analytics.
 2. Prejdite na zobrazenie.
 3. Otvorte časť Prehľady.
 4. Vyberte možnosť Konverzie > Elektronický obchod.

Dostupné údaje

Dáta elektronického obchodu sa skladajú z údajov transakciípoložiek.

Údaje transakcií pozostávajú z informácií zhromaždených o každej transakcii, ktorá sa uskutoční na vašom webe alebo vo vašej aplikácii a poskytujú nasledujúce dimenzie:

Identifikátor transakcie Vždy sa zhromažďuje a je vidieť v prehľadoch Identifikátor transakcie (napr. 1234)
Príslušnosť Zhromažďuje sa voliteľne Obchod alebo affiliate partner, u ktorého sa transakcia uskutočnila.
Výnosy Zhromažďuje sa voliteľne Určuje celkový výnos alebo celkový súčet súvisiaci s transakciou (napr. 11,99). Táto hodnota môže zahŕňať dopravu, daň alebo iné úpravy celkového výnosu, ktoré chcete zahrnúť do výpočtov výnosov.
Doprava Zhromažďuje sa voliteľne Určuje celkové prepravné náklady pre transakciu (napr. 5).
Daň Zhromažďuje sa voliteľne Určuje celkovú daň pre transakciu (napr. 1,29)
Poznámka: Analytics používa Identifikátor transakcie na zabezpečenie, aby sa každá transakcia s rovnakým identifikátorom transakcie započítala iba raz na reláciu, aj keď si používateľ pozrie vašu stránku potvrdenia viackrát počas rovnakej relácie (napríklad stránku obnovuje počas platby).

Položka predstavuje individuálny produkt zakúpený pri transakcii. Položka má nasledujúce dimenzie:

Identifikátor transakcie Vždy sa zhromažďuje a je vidieť v prehľadoch Transakcia, pri ktorej bola položka zakúpená (napr. 1234).
Názov Vždy sa zhromažďuje a je vidieť v prehľadoch Názov položky (napr. Chlpaté ružové zajačiky).
Jednotka SKU Zhromažďuje sa voliteľne Určuje kód SKU alebo kód položky (napr. SKU47).
Kategória Zhromažďuje sa voliteľne Kategória, do ktorej položka patrí (napr. Hračky na oslavy).
Cena Zhromažďuje sa voliteľne Jednotková cena položky (napr. 11,99).
Množstvo Zhromažďuje sa voliteľne Počet jednotiek položky zakúpený pri tejto transakcii. Ak váš kód sledovania zhromažďuje inú ako celočíselnú hodnotu (napr. 1,5), hodnota bude zaokrúhlená na najbližšie celé číslo.

Štandardné prehľady

Máte k dispozícii nasledujúce štandardné prehľady. Ďalšie prehľady sú k dispozícii ako súčasť Rozšíreného elektronického obchodu.

 • Prehľad: Zhrnutie metrík Výnosy, Konverzný pomer elektronického obchodu, Transakcie, Priemerná hodnota objednávky a ďalšie metriky.
 • Výkonnosť produktu: Výnosy, Nákupy, Množstvo, Priemerná cenaPriemerné množstvo podľa kódu SKUKategórie.
 • Výkonnosť predaja: Výnosy podľa Dátumu.
 • Transakcie: Výnosy, Daň, DopravaMnožstvo podľa Identifikátora transakcie.
 • Čas do nákupu: Počet dní do transakciePočet relácií do transakcie.

Na základe týchto údajov môžete pochopiť nasledujúce skutočnosti:

 • Ktoré z vašich produktov sa dobre predávajú, a ktoré z nich sú v konečnom dôsledku najvhodnejší pre zákaznícku základňu. Taktiež môžete zistiť, ktorým produktom pomáhajú vaše najúspešnejšie marketingové aktivity.
 • Výnosy za transakciu a počet produktov na transakciu. Ak je napríklad počet produktov na jednu transakciu nižší, ako by ste si želali, možno by bolo výhodné ponúknuť motivujúcejšie množstevné zľavy alebo eliminovať náklady na doručenie v prípade, že zákazníci dosiahnu určitú minimálnu peňažnú sumu.
 • Ako dlho (vyjadrené časom a počtom relácií) zákazníkom trvá rozhodnúť sa o uskutočnení nákupu. Ak je váš predajný cyklus stabilný alebo kolíše predvídateľným spôsobom v závislosti od produktu alebo sezóny, môžete tieto informácie použiť (spolu s celkovými predajnými prognózami) pri vytváraní spoľahlivých predpovedí o výnosoch. Ak zákazníci pred vykonaním nákupu rutinne uskutočňujú množstvo návštev, môžete pouvažovať o vzhľade stránok, ktorý by viedol jednoduchším spôsobom na stránky nákupu, alebo zvážiť možnosti, ktoré by používateľom umožnili porovnať vaše produkty a ceny s konkurenciou.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
69256
false