Om netthandel

Innsamling og analysering av kjøps- og transaksjonsdata.

Med rapportene for netthandel kan du analysere kjøpsaktivitet i appen din eller på nettstedet ditt. I disse rapportene finner du produkt- og transaksjonsinformasjon, gjennomsnittlig bestillingsverdi, konverteringsfrekvens for netthandel, tid før kjøp og andre data.

Før du kan se netthandelsdata i Google Analytics, må du:
 • slå på netthandel i rapportene dine, og
 • legge til kode på nettstedet ditt eller i appen din for innsamling av netthandelsdata. Når du skal gjøre dette, må du ha god kjennskap til HTML-redigering og koding i JavaScript, eller ha en erfaren utvikler som kan hjelpe deg.

Du finner mer informasjon i artikkelen Konfigurer Sporing av netthandel.

Du finner følgende informasjon i denne artikkelen:

Finn rapportene

Netthandelsberegningene (f.eks. transaksjoner, inntekt, konverteringsfrekvens for netthandel) er tilgjengelige på Utforsker-fanen for netthandel i mange standardrapporter. Du kan også se på netthandelsspesifikke rapporter:

 1. Logg på Google Analytics.
 2. Naviger til ønsket rapporteringsvisning.
 3. Åpne Rapporter.
 4. Velg Konverteringer > Netthandel.

Tilgjengelige data

Netthandelsdata er sammensatt av transaksjons- og elementdata.

Transaksjonsdata består av informasjonen som samles inn om de ulike transaksjonene som oppstår på nettstedet ditt eller i appen din, og utgjør følgende dimensjoner:

Transaksjons-ID samles alltid inn og er alltid synlig i rapportene transaksjons-ID-en (f.eks. 1234)
Tilknytning samles eventuelt inn butikken eller tilknytningen denne transaksjonen oppstod fra
Inntekt samles eventuelt inn Angir den samlede inntekten eller totalsummen som er knyttet til transaksjonen (f.eks. 129,90). Denne verdien kan innbefatte frakt, avgifter eller andre justeringer av totalinntektene du vil ta med som en del av inntektsberegningene dine.
Frakt samles eventuelt inn Angir total fraktkostnad for transaksjonen (f.eks. 30).
Avgift samles eventuelt inn angir de totale avgiftene for transaksjonen (f.eks. 12,90).
Merk: I Analytics brukes transaksjons-ID-en til å sikre at de ulike transaksjonene for den samme transaksjons-ID-en bare telles én gang per økt, selv om en bruker ser på bekreftelsessiden din flere ganger i løpet av økten (f.eks. at en side lastes inn på nytt under betalingen).

Elementer representerer individuelle produkter som er kjøpt som en del av transaksjoner. Elementer har følgende dimensjoner:

Transaksjons-ID samles alltid inn og er alltid synlig i rapportene transaksjonen da elementet ble kjøpt (f.eks. 1234)
Navn samles alltid inn og er alltid synlig i rapportene elementnavnet. (f.eks. Rosa kaniner)
Vareenhet samles eventuelt inn angir vareenhets- eller elementkoden (f.eks. SKU47)
Kategori samles eventuelt inn kategorien elementet tilhører (f.eks. Festleker)
Pris samles eventuelt inn Kostnaden per enhet for elementet (f.eks. 129,90).
Antall samles eventuelt inn antallet enheter av elementet som er kjøpt under transaksjonen. Hvis et ikke-heltall (f.eks. 1,5) samles inn av sporingskoden din, rundes det av til nærmeste heltall.

Standardrapporter

Følgende standardrapporter er tilgjengelige. Ytterligere rapporter er tilgjengelige som en del av utvidet netthandel.

 • Oversikt: Sammendrag av inntekt, konverteringsfrekvens for netthandel, transaksjoner, gjennomsnittlig bestillingsverdi og andre beregninger.
 • Produktresultater: Inntekt, Kjøp, Antall, Gjennomsnittspris og Gjennomsnittlig antall etter vareenhet og kategori.
 • Salgsresultater: Inntekt etter dato.
 • Transaksjoner: Inntekt, Avgift, Frakt og Antall etter transaksjons-ID.
 • Tid før kjøp: Dager til transaksjon og Økter til transaksjon.

Ut fra disse dataene kan du få en bedre forståelse av følgende:

 • Hvilke av produktene dine som selger best – og dermed også hvilke produkter som egner seg best for kundebasen din, og for hvilke produkter markedsføringen vil ha størst effekt.
 • Inntekt per transaksjon, og antall produkter per transaksjon. Hvis for eksempel antallet produkter per transaksjon er lavere enn du skulle ønske, kan du kanskje dra nytte av å tilby bedre mengderabatter eller fjerne fraktkostnadene hvis kundene handler for et gitt minstebeløp.
 • Hvor lang tid kunden bruker (i tid og antall økter) fra beslutning til kjøp. Hvis salgssyklusen din er stabil – eller variasjonen er forutsigbar med for produktet eller sesongene – kan du gjøre pålitelige anslag for fremtidige inntekter basert på denne informasjonen (sett i sammenheng med generelle salgsprognoser). Hvis kundene ofte avlegger en rekke besøk før de kjøper, kan det være lurt å vurdere å endre nettstedutformingen slik at brukerne lettere føres til kjøpssidene dine. Du kan også legge til alternativer slik at brukerne kan sammenligne produktene og prisene dine med konkurrentene sine.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?