Søk
Slett søket
Lukk søket
Google-apper
Hovedmeny

Om netthandel

Innsamling og analysering av kjøps- og transaksjonsdata.

Ved hjelp av netthandelrapportene kan du analysere kjøpsaktivitet på nettstedet ditt eller i appen din. I disse rapportene finner du produkt- og transaksjonsinformasjon, gjennomsnittlig bestillingsverdi, konverteringsfrekvens for netthandel, tid før kjøp og andre data.

Før du kan se netthandelsdata i Google Analytics, må du:
 • slå på netthandel i rapportene dine, og
 • legge til kode på nettstedet ditt eller i appen din for innsamling av netthandelsdata. Når du skal gjøre dette, må du ha god kjennskap til HTML-redigering og koding i JavaScript, eller ha en erfaren utvikler som kan hjelpe deg.

Du finner mer informasjon i artikkelen Konfigurer Sporing av netthandel.

Du finner følgende informasjon i denne artikkelen:

Finn rapportene

Netthandelsberegningene (f.eks. transaksjoner, inntekt, konverteringsfrekvens for netthandel) er tilgjengelige på Utforsker-fanen for netthandel i mange standardrapporter. Du kan også se på netthandelsspesifikke rapporter:

 1. Logg på Google Analytics.
 2. Naviger til ønsket rapporteringsvisning.
 3. Åpne Rapporter.
 4. Velg Konverteringer > Netthandel.

Tilgjengelige data

Netthandelsdata består av data om transaksjoner og elementer.

Transaksjonsdata består av informasjonen som samles inn om hver transaksjon som finner sted på nettstedet ditt eller i appen din, og inneholder følgende dimensjoner:

Transaksjons-ID Samles alltid inn og vises i rapporter Transaksjons-ID-en (f.eks. 1234).
Tilknytning Valgfri innsamling Butikken eller tilknytningen som den aktuelle transaksjonen oppstod fra.
Inntekt Valgfri innsamling Angir den samlede inntekten eller totalsummen som er knyttet til transaksjonen (f.eks. 11,99). Denne verdien kan inkludere frakt, avgifter eller andre justeringer i den samlede inntekten som du ønsker å ta med som en del av inntektsberegningen.
Frakt Valgfri innsamling Angir total fraktkostnad for transaksjonen (f.eks. 5).
Avgift Valgfri innsamling Angir de totale avgiftene for transaksjonen (f.eks. 1,2).
 

Et element representerer et enkeltstående produkt som ble kjøpt som en del av transaksjonen. Et element har følgende dimensjoner:

Transaksjons-ID Samles alltid inn og vises i rapporter Transaksjonen der elementet ble kjøpt (f.eks. 1234).
Navn Samles alltid inn og vises i rapporter Navnet på elementet (f.eks. Rosa kaniner)
SKU Valgfri innsamling Angir SKU eller elementkode (f.eks. SKU47).
Kategori Valgfri innsamling Kategorien som elementet tilhører (f.eks. Festleker).
Pris Valgfri innsamling Kostnaden per enhet for elementet (f.eks. 11,99).
Antall Valgfri innsamling Antall enheter av elementet som ble kjøpt som en del av denne transaksjonen. Hvis sporingskoden din samler inn en verdi som ikke er et heltall (f.eks. 1,5), avrundes den til nærmeste heltallsverdi.

Standardrapporter

Følgende standardrapporter er tilgjengelige. Flere rapporter er tilgjengelige som en del av Utvidet netthandel.

 • Oversikt: Sammendrag av inntekt, konverteringsfrekvens for netthandel, transaksjoner, gjennomsnittlig bestillingsverdi og andre beregninger.
 • Produktresultater: inntekt, kjøp, antall, gjennomsnittlig pris og gjennomsnittlig antall etter SKU og kategori.
 • Salgsresultater: inntekt etter dato.
 • Transaksjoner: inntekt, avgift, frakt og antall etter transaksjons-ID.
 • Tid før kjøp: dager til transaksjon og økter til transaksjon.

På grunnlag av disse dataene kan du få oversikt over følgende:

 • Hvilke av produktene dine som selger best – og dermed også hvilke produkter som egner seg best for kundebasen din, og hvilke produkter markedsføringen vil ha størst effekt på.
 • Inntekt per transaksjon, og antall produkter per transaksjon. Hvis antallet produkter per transaksjon for eksempel er lavere enn du skulle ønske, kan det kanskje være gunstig å tilby kvantumsrabatter eller å tilby gratis frakt for bestillinger over et visst beløp.
 • Hvor lang tid kunden bruker (i tid og antall øker) fra beslutning til kjøp. Hvis salgsyklusen din er stabil eller variasjonen er forutsigbar med utgangspunkt i produktet eller sesong, kan du gjøre pålitelige anslag for fremtidige inntekter basert på denne informasjonen (når den ses i sammenheng med generelle salgsprognoser). Hvis kundene ofte avlegger en rekke besøk før de kjøper, kan det være lurt å vurdere å endre nettstedutformingen slik at brukerne lettere førers til kjøpssidene dine. Du kan også legge til alternativer slik at brukerne kan sammenligne produktene og prisene dine med konkurrentene sine.
Var denne artikkelen nyttig?
Hvordan kan vi forbedre den?
false