Søk
Slett søket
Lukk søket
Google-apper
Hovedmeny

Veiledningen i denne hjelpeartikkelen kan påvirkes av nylige endringer i brukergrensesnittet i Analytics. Du finner mer informasjon i dette blogginnlegget. Informasjonen i brukerstøtten oppdateres snart.

Om netthandel

Innsamling og analyse av kjøps- og transaksjonsdata

Ved hjelp av netthandelrapportene kan du analysere kjøpsaktivitet på nettstedet ditt eller i appen din. Her kan du blant annet se informasjon om produkter og transaksjoner, gjennomsnittlig bestillingsverdi, konverteringsfrekvens for netthandel og tid før kjøp.

Du finner følgende informasjon i denne artikkelen:

Se netthandelsdata

Før du kan se netthandelsdata i Analytics, må du:

 • slå på netthandel i rapportene dine, og
 • legge til kode på nettstedet ditt eller i appen din for innsamling av netthandelsdata.

Du finner mer informasjon i artikkelen Konfigurasjon av sporing av netthandel.

Netthandelsberegningene (f.eks. transaksjoner, inntekt, konverteringsfrekvens for netthandel) er tilgjengelige på Utforsker-fanen for netthandel i mange standardrapporter. Du kan også se på netthandelsspesifikke rapporter:

 1. Logg på Analytics-kontoen din.
 2. Gå til et datautvalg.
 3. Velg Rapportering-fanen.
 4. Velg Konverteringer > Netthandel.

Tilgjengelige data

Netthandelsdata består av data om transaksjoner og elementer.

Transaksjonsdata består av informasjonen som samles inn om hver transaksjon som finner sted på nettstedet ditt eller i appen din, og inneholder følgende dimensjoner:

Transaksjons-ID Samles alltid inn og vises i rapporter Transaksjons-ID-en (f.eks. 1234).
Tilknytning Valgfri innsamling Butikken eller tilknytningen som den aktuelle transaksjonen oppstod fra.
Inntekt Valgfri innsamling Angir den samlede inntekten eller totalsummen som er knyttet til transaksjonen (f.eks. 11,99). Denne verdien kan inkludere frakt, avgifter eller andre justeringer i den samlede inntekten som du ønsker å ta med som en del av inntektsberegningen.
Frakt Valgfri innsamling Angir total fraktkostnad for transaksjonen (f.eks. 5).
Avgift Valgfri innsamling Angir de totale avgiftene for transaksjonen (f.eks. 1,29).

Et element representerer et enkeltstående produkt som ble kjøpt som en del av transaksjonen. Et element har følgende dimensjoner:

Transaksjons-ID Samles alltid inn og vises i rapporter Transaksjonen der elementet ble kjøpt (f.eks. 1234).
Navn Samles alltid inn og vises i rapporter Navnet på elementet (f.eks. Rosa kaniner).
SKU Valgfri innsamling Angir SKU eller elementkode (f.eks. SKU47).
Kategori Valgfri innsamling Kategorien som elementet tilhører (f.eks. Festleker).
Pris Valgfri innsamling Kostnaden per enhet for elementet (f.eks. 11,99).
Antall Valgfri innsamling Antall enheter av elementet som ble kjøpt som en del av denne transaksjonen. Hvis sporingskoden din samler inn en verdi som ikke er et heltall (f.eks. 1,5), avrundes den til nærmeste heltallsverdi.

Standardrapporter

Følgende standardrapporter er tilgjengelige. Flere rapporter er tilgjengelige som en del av Utvidet netthandel.

 • Oversikt: Sammendrag av inntekt, konverteringsfrekvens for netthandel, transaksjoner, gjennomsnittlig bestillingsverdi og andre beregninger.
 • Produktresultater: inntekt, kjøp, antall, gjennomsnittlig pris og gjennomsnittlig antall etter SKU og kategori.
 • Salgsresultater: inntekt etter dato.
 • Transaksjoner: inntekt, avgift, frakt og antall etter transaksjons-ID.
 • Tid før kjøp: dager til transaksjon og økter til transaksjon.

På grunnlag av disse dataene kan du få oversikt over følgende:

 • Hvilke av produktene dine som selger best – og dermed også hvilke produkter som egner seg best for kundebasen din, og hvilke produkter markedsføringen vil ha størst effekt på.
 • Inntekt per transaksjon, og antall produkter per transaksjon. Hvis antallet produkter per transaksjon for eksempel er lavere enn du skulle ønske, kan det kanskje være gunstig å tilby kvantumsrabatter eller å tilby gratis frakt for bestillinger over et visst beløp.
 • Hvor lang tid kunden bruker (i tid og antall øker) fra beslutning til kjøp. Hvis salgsyklusen din er stabil eller variasjonen er forutsigbar med utgangspunkt i produktet eller sesong, kan du gjøre pålitelige anslag for fremtidige inntekter basert på denne informasjonen (når den ses i sammenheng med generelle salgsprognoser). Hvis kundene pleier å komme tilbake flere ganger før de gjennomfører kjøp, kan du vurdere å endre utformingen på nettstedet, slik at veien til kjøpssidene dine blir kortere. Du kan også gi brukerne muligheten til å sammenligne produktene og prisene med tilsvarende informasjon hos konkurrentene dine.

Var denne artikkelen nyttig?
Hvordan kan vi forbedre den?