Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
true

Σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο

Συλλέξτε και αναλύστε δεδομένα αγορών και συναλλαγών.

Με τις αναφορές ηλεκτρονικού εμπορίου μπορείτε να αναλύσετε τη δραστηριότητα αγορών στον ιστότοπό ή την εφαρμογή σας. Μπορείτε να δείτε πληροφορίες προϊόντων και συναλλαγών, τη μέση αξία παραγγελίας, το ποσοστό μετατροπών ηλεκτρονικού εμπορίου, τον χρόνο έως την αγορά και άλλα δεδομένα.

Για να δείτε δεδομένα ηλεκτρονικού εμπορίου στο Analytics, θα πρέπει
 • να ενεργοποιήσετε το ηλεκτρονικό εμπόριο στις αναφορές σας και
 • να προσθέσετε κώδικα στον ιστότοπο ή την εφαρμογή σας για συλλογή δεδομένων ηλεκτρονικού εμπορίου. Για να ολοκληρώσετε αυτήν την εργασία, θα πρέπει να είστε εξοικειωμένοι με την επεξεργασία HTML και την κωδικοποίηση σε JavaScript ή να έχετε βοήθεια από κάποιον έμπειρο προγραμματιστή ιστού.

Ανατρέξτε στο άρθρο Ρύθμιση παρακολούθησης ηλεκτρονικού εμπορίου.

Σε αυτό το άρθρο ακολουθούν τα εξής:

Εύρεση των αναφορών

Οι μετρήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου (π.χ. Συναλλαγές, Έσοδα, Ποσοστό μετατροπών ηλεκτρονικού εμπορίου) είναι διαθέσιμες στην καρτέλα "Εξερεύνηση" ηλεκτρονικού εμπορίου σε πολλές τυπικές αναφορές. Μπορείτε, επίσης, να προβάλετε αναφορές συγκεκριμένα για το ηλεκτρονικό εμπόριο:

 1. Συνδεθείτε στο Google Analytics.
 2. Μεταβείτε στην αναλυτική προβολή.
 3. Ανοίξτε το στοιχείο Αναφορές.
 4. Επιλέξτε Μετατροπές > Ηλεκτρονικό εμπόριο.

Διαθέσιμα δεδομένα

Τα δεδομένα ηλεκτρονικού εμπορίου αποτελούνται από δεδομένα συναλλαγών και στοιχείων.

Τα δεδομένα συναλλαγών αποτελούνται από τα στοιχεία που συλλέγονται σχετικά με κάθε συναλλαγή που συμβαίνει στον ιστότοπο ή την εφαρμογή σας και παρέχουν τις εξής ιδιότητες:

Αναγνωριστικό συναλλαγής Πάντα συλλεγμένο και ορατό στις αναφορές Το αναγνωριστικό της συναλλαγής. (π.χ. 1234)
Συνεργασία Προαιρετικά συλλεγμένο Το κατάστημα ή η συνεργασία από την οποία προέκυψε αυτή η συναλλαγή.
Έσοδα Προαιρετικά συλλεγμένο Προσδιορίζει το γενικό σύνολο ή τα συνολικά έσοδα που σχετίζονται με τη συναλλαγή (π.χ. 11,99). Αυτή η τιμή μπορεί να περιλαμβάνει την αποστολή, το φορολογικό κόστος ή άλλες προσαρμογές στα συνολικά έσοδα που θέλετε να συμπεριλάβετε στο πλαίσιο των υπολογισμών των εσόδων σας.
Αποστολή Προαιρετικά συλλεγμένο Προσδιορίζει το συνολικό κόστος αποστολής της συναλλαγής. (π.χ. 5)
Φόρος Προαιρετικά συλλεγμένο Προσδιορίζει τον συνολικό φόρο της συναλλαγής. (π.χ. 1,29)
 

Τα στοιχεία αντιπροσωπεύουν μεμονωμένα προϊόντα που αγοράζονται στο πλαίσιο της συναλλαγής. Τα στοιχεία έχουν τις εξής ιδιότητες:

Αναγνωριστικό συναλλαγής Πάντα συλλεγμένο και ορατό στις αναφορές Η συναλλαγή στην οποία αγοράστηκε το στοιχείο. (π.χ. 1234)
Όνομα Πάντα συλλεγμένο και ορατό στις αναφορές Το όνομα του στοιχείου. (π.χ. χνουδωτά ροζ λαγουδάκια)
SKU Προαιρετικά συλλεγμένο Προσδιορίζει το SKU ή τον κωδικό του στοιχείου. (π.χ. SKU47)
Κατηγορία Προαιρετικά συλλεγμένο Η κατηγορία στην οποία ανήκει το στοιχείο (π.χ. παιχνίδια για πάρτι)
Τιμή Προαιρετικά συλλεγμένο Η τιμή ανά μονάδα για το στοιχείο. (π.χ. 11,99)
Ποσότητα Προαιρετικά συλλεγμένο Ο αριθμός των μονάδων του στοιχείου που αγοράστηκαν στο πλαίσιο αυτής της συναλλαγής. Αν ο κώδικας παρακολούθησης συλλέξει μια τιμή που δεν είναι ακέραιος (π.χ. 1,5), αυτή θα στρογγυλοποιηθεί προς τον πλησιέστερο ακέραιο.

Τυπικές αναφορές

Διατίθενται οι ακόλουθες τυπικές αναφορές. Στο πλαίσιο του Βελτιωμένου ηλεκτρονικού εμπορίου διατίθενται επιπλέον αναφορές.

 • Επισκόπηση: Σύνοψη των μετρήσεων Έσοδα, Ποσοστό μετατροπών ηλεκτρονικού εμπορίου, Συναλλαγές, Μέση αξία παραγγελίας, καθώς και άλλων μετρήσεων.
 • Απόδοση προϊόντος: Έσοδα, Αγορές, Ποσότητα, Μέση τιμή και Μέση ποσότητα κατά SKU και Κατηγορία.
 • Απόδοση πωλήσεων: Έσοδα κατά Ημερομηνία.
 • Συναλλαγές: Έσοδα, Φόρος, Αποστολή και Ποσότητα κατά Αναγνωριστικό συναλλαγής.
 • Χρόνος έως την αγορά: Ημέρες έως τη συναλλαγή και Περίοδοι σύνδεσης έως τη συναλλαγή.

Με βάση αυτά τα δεδομένα, μπορείτε να κατανοήσετε τα εξής:

 • Ποια προϊόντα σημειώνουν καλές πωλήσεις και, κατά συνέπεια, ποια είναι τα πλέον κατάλληλα για την πελατειακή σας βάση, καθώς και ποια υποστηρίζονται από τις βέλτιστες προσπάθειές σας στον τομέα του μάρκετινγκ.
 • Τα έσοδα ανά συναλλαγή και τον αριθμό των προϊόντων ανά συναλλαγή. Για παράδειγμα, αν ο αριθμός προϊόντων ανά συναλλαγή είναι χαμηλότερος από ό,τι θα θέλατε, ενδέχεται να ωφεληθείτε από την προσφορά εκπτώσεων για την αγορά ποσότητας προϊόντων ή από την προσφορά δωρεάν αποστολής για αγορές του πελάτη που υπερβαίνουν ένα ελάχιστο ποσό.
 • Ποια είναι η διάρκεια (σε χρόνο και σε αριθμό περιόδων σύνδεσης) της διαδικασίας λήψης αποφάσεων αγοράς από τους πελάτες. Αν ο κύκλος πωλήσεων είναι σταθερός ή παρουσιάζει προβλέψιμες διακυμάνσεις ως προς ένα προϊόν ή μια εποχή, τότε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις πληροφορίες (σε συνδυασμό με τις συνολικές προβλέψεις πωλήσεων), για να κάνετε αξιόπιστες προβλέψεις όσον αφορά τα έσοδα. Αν οι πελάτες συνήθως πραγματοποιούν πολλές επισκέψεις, προτού προχωρήσουν σε αγορά, ίσως πρέπει να εξετάσετε το ενδεχόμενο επιλογής μιας σχεδίασης ιστοτόπου που οδηγεί πιο εύκολα στις σελίδες αγοράς ή σε επιλογές μέσω των οποίων οι χρήστες μπορούν να συγκρίνουν τα προϊόντα και τις τιμές σας με εκείνες των ανταγωνιστών σας.
Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;