Всичко за електронната търговия

Събирайте и анализирайте данни за покупките и транзакциите

Отчетите за електронната търговия Ви дават възможност да анализирате активността при покупки в сайта или приложението Ви. Можете да преглеждате информацията за продукти и транзакции, средната стойност на поръчка, процента на реализации от електронна търговия, времето до покупка и други данни.

За да виждате данните за електронната търговия в Google Анализ, трябва да направите следното:
 • да я активирате в отчетите си и
 • да добавите код в сайта/приложението си, за да събирате тези данни. За да изпълните тази задача, трябва да умеете да редактирате HTML и да програмирате с JavaScript, или да разполагате с помощта на опитен уеб програмист.

Прочетете Настройване на проследяването на електронната търговия.

В тази статия:

Намиране на отчетите

Показателите за електронната търговия (напр. Транзакции, Приходи, Процент на реализации от електронна търговия) са налице в раздела Електронна търговия в Детайлно представяне в много стандартни отчети. Можете също да видите отчети конкретно за електронната търговия:

 1. Влезте в профила си в Google Анализ.
 2. Отворете изгледа си на собственост.
 3. Отворете Отчети.
 4. Изберете Реализации > Електронна търговия.

Налични данни

Данните от електронната търговия се състоят от данни за транзакциите и артикулите.

Данните за транзакциите са съставени от информацията, събирана за всяка транзакция, възникваща в сайта или приложението Ви, и предоставят следните величини:

Идент. № на транзакцията Винаги се събира и се вижда в отчетите Идентификационният номер на транзакцията (напр. 1234).
Партньорство Събира се по избор Магазинът или партньорството, от което е възникнала тази транзакция.
Приходи Събира се по избор Посочва общите приходи или крайните приходи, свързани с транзакцията (напр. 11,99). Тази стойност може да включва разходите за доставка, данъци или други корекции на общите приходи, които е добре да включите като част от изчисляването на приходите си.
Доставка Събира се по избор Посочва общите разходи за доставка за транзакцията напр. 5).
Данък Събира се по избор Посочва общо данъка върху транзакцията (напр. 1,29).
Забележка: Анализ използва Идент. № на транзакцията, за да е сигурно, че всяка транзакция със същия идентификационен номер се отчита само веднъж на сесия, дори ако потребителят вижда страницата Ви за потвърждение няколко пъти по време на тази сесия (като например опресняване на страницата при плащане).

Артикулът представлява отделен продукт, закупен като част от транзакцията. Артикулът има следните величини:

Идент. № на транзакцията Винаги се събира и се вижда в отчетите Транзакцията, в която е закупен артикулът (напр. 1234).
Име Винаги се събира и се вижда в отчетите Името на артикула (напр. пухкави розови зайчета).
Складова единица на продукт Събира се по избор Посочва складовата единица на продукта или кода на артикула (напр. SKU47).
Категория Събира се по избор Категорията, към която принадлежи артикулът (напр. „Играчки за празненства“).
Цена Събира се по избор Единичната цена за артикула (напр. 11,99).
Количество Събира се по избор Броят закупени единици от артикула като част от транзакцията. Ако проследяващият Ви код събира дробни стойности (напр. 1,5), тя ще бъде закръглена до най-близката стойност на цяло число.

Стандартни отчети

Налице са следните стандартни отчети. Допълнителните отчети са налични като част от подобрената електронна търговия.

 • Общ преглед: Обобщена информация за Приходи, Процент на реализации от електронна търговия, Транзакции, Средна стойност на поръчката и други показатели.
 • Ефективност на продуктите: Приходи, Покупки, Количество, Средна цена и Средно колич. по Складова единица на продукт и Категория.
 • Ефективност на продажбите: Приходи по Дата.
 • Транзакции: Приходи, Данък, Доставка и Количество по Идент. № на транзакция.
 • Време до покупка: Дни до транзакцията и Сесии до транзакция.

Въз основа на тези данни можете да получите представа за следното:

 • Кои продукти се продават добре, а оттам и кои от тях са най-подходящи за клиентската Ви база и кои са подкрепени от най-добрите Ви маркетингови действия.
 • Приходите и количеството продукти на транзакция. Например, ако броят продукти на транзакция е по-малък от желаното, може да Ви бъде от полза, ако предложите по-големи отстъпки за количество или премахнете таксата за доставка при покупка над определена сума.
 • Колко време и колко на брой сесии са необходими на клиентите, за да вземат решение за покупка. Ако цикълът Ви на продажба е стабилен или се колебаеят предсказуемо според продукта или сезона, тогава можете да използвате тази информация (в съчетание с цялостните търговски прогнози), за да направите надеждни прогнози за приходите. Ако клиентите редовно посещават сайта многократно, преди да купят, бихте могли да помислите за дизайн на сайта, който по-лесно води до страниците за покупка, или за опции, които позволяват на потребителите да сравнят Вашите продукти и цени с тези на конкурентите.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?