Domeinverwijzingen filteren

Verminder spamverkeer in uw Analytics-gegevens.
Verwijzingsverkeer is het verkeerssegment dat op uw website binnenkomt via een andere bron, zoals een link in een ander domein. Door Analytics wordt automatisch herkend waar het verkeer zich bevond direct voordat het op uw site binnenkwam. De domeinnamen van deze sites worden in uw rapporten weergegeven als de bron van dit verwijzingsverkeer.

U kunt een filter maken dat verkeer uitsluit dat is doorverwezen via bepaalde domeinen. Als u verwijzende URL's op deze manier uitsluit, voorkomt u dat alle hits die afkomstig zijn van deze uitgesloten websites, deel uitmaken van uw Analytics-verkeer. Een goede reden hiervoor is voorkomen dat spamhits de gegevens van uw legitieme hits vervuilen. Een filter voor het uitsluiten van verwijzingsbronnen werkt door het filterpatroon dat u opgeeft, te vergelijken met de hitwaarden in de dimensie Campagnebron.

Het filteren van domeinverwijzingen verschilt van de functie Verwijzingsuitsluiting op propertyniveau. Met filters worden de hits die afkomstig zijn uit uw verkeersstroom, verwijderd. Er worden dus geen sessies geregistreerd die afkomstig zijn uit deze hits. Verwijzingsuitsluiting behandelt hits die afkomstig zijn uit de uitgesloten bronnen, echter als direct verkeer.

Eén verwijzende URL uitsluiten

  1. Volg de instructies voor het maken van een nieuw filter voor uw dataweergave.
  2. Stel Filtertype in op Aangepast.
  3. Klik op het dropdown-menu Filtertype selecteren en selecteer Uitsluiten.
  4. Stel het veld Filter in op Campagnebron​.
  5. Geef een Filterpatroon op met het domein van de verwijzingsbron die u wilt uitsluiten. Bijvoorbeeld: een-spam-site.com.

Meerdere verwijzende URL's uitsluiten

Gebruik een reguliere expressie in het veld Filterpatroon als u meerdere verwijzingsbronnen wilt uitsluiten:

Voorbeeld:

example\.com|secondexample\.com|.*subdomeinmetspam\.com
 

In het voorbeeld hierboven wordt het sluisteken ('|') gebruikt als 'or'-operator. Dit betekent dat er wordt gefilterd op 'example.com' OF 'secondexample.com' OF '.*spammysubdomain.com'. Beëindig het filterpatroon niet met een sluisteken, aangezien hiermee ALLE verwijzingsbronnen worden uitgesloten.

Gerelateerde bronnen

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?