Φιλτράρισμα παραπομπών τομέα

Μειώστε την ανεπιθύμητη επισκεψιμότητα από τα δεδομένα σας στο Analytics.
Η επισκεψιμότητα μέσω παραπομπής είναι το τμήμα της επισκεψιμότητας που φθάνει στον ιστότοπό σας μέσω κάποιας άλλης πηγής, όπως μέσω ενός συνδέσμου ο οποίος βρίσκεται σε διαφορετικό τομέα. Το Analytics αναγνωρίζει αυτόματα πού βρισκόταν η επισκεψιμότητα αμέσως πριν φθάσει στον ιστότοπό σας και εμφανίζει στις αναφορές σας τα ονόματα τομέων αυτών των ιστοτόπων ως πηγές επισκεψιμότητας μέσω παραπομπής.

Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα φίλτρο που αποκλείει την παραπομπή επισκεψιμότητας από επιλεγμένους τομείς. Όταν εξαιρείτε συνδέσμους παραπομπής με αυτόν τον τρόπο, δεν επιτρέπετε σε όλες τις επισκέψεις που προέρχονται από αυτούς τους αποκλεισμένους ιστότοπους να αποτελέσουν μέρος της επισκεψιμότητάς σας στο Analytics. Ένας λόγος για να το κάνετε αυτό είναι για να αποτρέψετε ανεπιθύμητες επισκέψεις, ώστε να μην εμπλέκονται στα πραγματικά δεδομένα επισκέψεων. Ένα φίλτρο αποκλεισμού συνδέσμων παραπομπής λειτουργεί συγκρίνοντας το μοτίβο φιλτραρίσματος που παρέχετε με τις τιμές που βρίσκονται στην ιδιότητα Πηγή καμπάνιας.

Το φιλτράρισμα συνδέσμων παραπομπής τομέα διαφέρει από τη λειτουργία αποκλεισμού συνδέσμων παραπομπής σε επίπεδο ιδιότητας. Τα φίλτρα καταργούν τις επισκέψεις από τη ροή της επισκεψιμότητάς σας και έτσι, δεν θα καταγράφονται περίοδοι σύνδεσης από αυτές τις επισκέψεις. Από την άλλη μεριά, ο αποκλεισμός συνδέσμων παραπομπής αντιμετωπίζει τις επισκέψεις που παραπέμπονται από τις εξαιρούμενες πηγές ως επισκεψιμότητα από άμεσες πηγές.

Εξαίρεση μεμονωμένου συνδέσμου παραπομπής

  1. Ακολουθήστε τις οδηγίες, για να δημιουργήσετε ένα νέο φίλτρο για την προβολή σας.
  2. Ορίστε τον Τύπο φίλτρου σε  Προσαρμοσμένο.
  3. Κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο μενού Επιλογή τύπου φίλτρου και επιλέξτε Εξαίρεση.
  4. Ορίστε το πεδίο Φίλτρο σε Πηγή καμπάνιας​.
  5. Καταχωρίστε ένα Μοτίβο φίλτρου που περιέχει τον τομέα της πηγής παραπομπής που θέλετε να εξαιρέσετε. Για παράδειγμα, some-spam-site.com.

Εξαίρεση πολλαπλών συνδέσμων παραπομπής

Χρησιμοποιήστε μια τυπική έκφραση στο πεδίο "Μοτίβο φίλτρου", για να εξαιρέσετε αρκετές πηγές παραπομπής:

Παράδειγμα:

example\.com|secondexample\.com|.*spammysubdomain\.com
 

Στο παραπάνω παράδειγμα, το σύμβολο της καθέτου | χρησιμοποιείται ως τελεστής "ή", δηλαδή φιλτράρισμα του example.com Ή του secondexample.com Ή του .*spammysubdomain.com. Μην βάζετε την κάθετο στο τέλος του μοτίβου φίλτρου, καθώς κάτι τέτοιο θα εξαιρέσει ΟΛΕΣ τις πηγές παραπομπής.

Σχετικοί πόροι

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;