Vylúčenie internej návštevnosti

Odfiltrujte ľudí v podnikovej sieti z návštevnosti svojho webu.

Analytics sa používa prevažne na sledovanie interakcií externých zákazníkov a používateľov s vaším webom, pretože vzory internej návštevnosti sa zvyčajne líšia od vzorov externej návštevnosti. Ak obsahujú zobrazenia prehľadov údaje o prístupoch interných aj externých používateľov vášho webu, získavanie informácií o skutočných interakciách zákazníkov s vaším webom sa môže skomplikovať.

Povedzme napríklad, že máte webové stránky elektronického obchodu. Interná návštevnosť môže zahŕňať napríklad záťažové testovanie, pri ktorom dochádza k veľkému počtu prístupov na konkrétnu stránku webu. V prehľadoch sa zobrazí väčší počet prístupov na túto stránku a bude ťažké rozoznať, koľko prístupov pochádza od zákazníkov a koľko zo záťažového testovania.

Vytvorenie filtra adries IP

Ak je vaša sieť kompatibilná s protokolom IPv6 a odosielate adresy IPv6 služby Analytics, adresy IPv4 nie je možné filtrovať.

Ak chcete zabrániť skresľovaniu údajov internou návštevnosťou, môžete použiť filter na odfiltrovanie návštevnosti na základe adresy IP.

Verejnú adresu IP, ktorú práve používate, môžete zistiť vyhľadaním výrazu „aká je moja adresa ip“ na stránke google.sk. Adresy IP a podsiete používané vašou spoločnosťou môžete zistiť tak, že sa opýtate svojho správcu siete.

Vytvorenie filtra adries IP:

 1. Podľa pokynov vytvorte nový filter pre svoje zobrazenie.
 2. V poli Typ filtra ponechajte hodnotu Vopred definované.
 3. Kliknite na rozbaľovaciu ponuku Vyberte typ filtra a vyberte Vylúčiť.
 4. Kliknite na rozbaľovaciu ponuku Vyberte zdroj alebo cieľovú položku a vyberte možnosť návštevnosť z adries IP.
 5. Kliknite na rozbaľovaciu ponuku Vyberte výraz a vyberte zodpovedajúci výraz.
 6. Zadajte adresu IP alebo regulárny výraz. Prezrite si príklady uvedené nižšie.

Ak máte viacero adries IP alebo podsietí na vylúčenie, môžete vytvoriť viacero filtrov. Podobne ako v prípade iných filtrov skontrolujte, či sa zadané podmienky navzájom nerušia alebo si neprotirečia.

Vylúčenie jednej adresy IP

Ak chcete vylúčiť jednu adresu IP, ako je napríklad adresa 192.168.0.1, vytvorte nasledujúci filter:

 • Názov filtra: zadajte názov,
 • Typ filtra: Vopred definované,
 • Vyberte typ filtra: Vylúčiť,
 • Vyberte zdroj alebo cieľovú položku: návštevnosť z adries IP,
 • Vyberte výraz: ktoré sú rovné,
 • Adresa IP: zadajte jednu adresu IP.

Exclude single IP filter example.

Vylúčenie podsiete adries IP

Pre podsieť adries IP, ako je napríklad podsieť 192.168.0.*, vytvorte nasledujúci filter:

 • Názov filtra: zadajte názov,
 • Typ filtra: Vopred definované,
 • Vyberte typ filtra: Vylúčiť,
 • Vyberte zdroj alebo cieľovú položku: návštevnosť z adries IP,
 • Vyberte výraz: ktoré začínajú na,
 • Adresa IP: zadajte adresu IP bez podsiete.
Exclude subnet filter example
Vylúčenie adries IPv6

Adresy IPv6 (ktoré vyzerajú napríklad takto: 2620:0:10e2:2:c4bc:9fd2:974f:cf19) je možné vylúčiť rovnakým spôsobom ako štandardné adresy IPv4. Tu je príklad filtra na vylúčenie podsiete adries IPv6:

 • Názov filtra: zadajte názov,
 • Typ filtra: Vopred definované,
 • Vyberte typ filtra: Vylúčiť,
 • Vyberte zdroj alebo cieľovú položku: návštevnosť z adries IP,
 • Vyberte výraz: ktoré začínajú na,
 • Adresa IP: zadajte adresu IPv6 bez podsiete.

Exclude IPv6 filter example

Používanie regulárnych výrazov na vytvorenie zložitejších filtrov 

Regulárne výrazy vám umožňujú vytvárať vlastné filtre na vylúčenie adries IP. Tu je napríklad ukážka, ako vylúčiť adresu 192.100.0.1 a podsiete 192.168.0:

 • Názov filtra: zadajte názov,
 • Typ filtra: Vlastné,
 • Vyberte typ filtra: Vylúčiť,
 • Pole filtra: Adresa IP,
 • Vzor filtra: ^192\.100\.0\.1$|^192\.168\.0.*$

 

Exclude regular expression filter example

Kontrola funkčnosti filtra

Väčšinu typov filtrov môžete pred ich uložením overiť (pomocou funkcie Overiť tento filter). Žiaľ, overenie filtra adries IP týmto spôsobom nie je možné. Pomocou rozšírenia prehliadača Chrome Google Tag Assistant však môžete zaznamenať tok činností na svojom webe, ktorý odosiela prístupy do vášho vlastníctva. Rozšírenie má prehľad služby Analytics, ktorý dokáže zobraziť účinky filtrov vytvorených pre zobrazenie.

Použitie rozšírenia Tag Assistant Recordings

Tag assistant menus. Change location is 3rd from the top
 1. Podľa pokynov v článku Začíname s rozšírením Tag Assistant Recordings nainštalujte toto rozšírenie a zaznamenávajte tok na svojom webe. (Nezáleží na tom, či sa tok zaznamená vo vašej podnikovej sieti alebo mimo nej.)
 2. Ôsmy krok týchto pokynov obsahuje pokyn na otvorenie prehľadu služby Google Analytics. Otvorte prehľad a na ľavom paneli s ponukou potom kliknite na Zmeniť polohu.
 3. Zadajte adresu IP, ktorú má filter vylúčiť.
 4. Kliknite na tlačidlo Aktualizovať.

Tag Assistant Recordings vykoná opätovnú analýzu prehľadu, ako keby prístupy pochádzali zo zadanej adresy IP. Ak filter adries IP nastavíte správne, v prehľade by sa všetky prístupy k tomuto zobrazeniu mali zobraziť ako odfiltrované.

Tag Assistant Recordings change location dialog
Zmena adresy IP polohy
Tag Assistant Google Analytics report showing Hit 1 has been filtered from the view (mutations section)
Prehľad služby Analytics, v ktorom sa prejavujú účinky filtra adries IP
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?