Ekskludering av intern trafikk

Du finner instruksjoner om hvordan du lager filtre i Lag/administrer datautvalgsfiltre .

Hvis du ønsker å forhindre at intern trafikk forekommer i rapportvisningen, lager du et tilpasset filter som ekskluderer en bestemt IP-adresse eller IP-adresser innenfor et bestemt område.

Filtertype : Tilpasset > Ekskluder

Filterfelt : brukerens IP-adresse

Filtermønster :

Husk å bruke regeluttrykk når du angir IP-adresser.

  • Hvis en enkelt IP-adresse er 176.168.1.1, angir du 176\.168\.1\.1.

  • Hvis området for IP-adresser er 176.168.1.1-25 og 10.0.0.1-14, angir du
    ^176\.168\.1\.([1-9]|1[0-9]|2[0-5])$|^10\.0\.0\.([1-9]|1[0-4])$

Hvis du ønsker en oversikt over datautvalgsfiltre, kan du lese Om datautvalgsfiltre .

Hvor nyttig er denne artikkelen for deg:

Tilbakemeldingen er registrert. Takk skal du ha.
  • Svært unyttig
  • Ikke særlig nyttig
  • Litt nyttig
  • Svært nyttig
  • Ekstremt nyttig