Ekskludering av intern trafikk

Filtrér ut trafikk til nettstedet ditt fra folk i bedriftsnettverket ditt.

Mesteparten av tiden brukes Analytics for å spore hvordan eksterne kunder og brukere samhandler med nettstedet ditt, ettersom mønstrene for intern trafikk vanligvis skiller seg fra mønstrene for ekstern trafikk. Når rapporteringsvisningene dine inneholder treffdata fra både interne og eksterne brukere av nettstedet ditt, kan det bli vanskelig å finne ut hvordan kundene dine faktisk samhandler med nettstedet ditt.

Tenk deg for eksempel at du har et nettsted for netthandel. Intern trafikk kan inkludere stresstesting som sender et stort antall treff til en bestemt side på nettstedet ditt. I rapportene dine ser du da et stort antall treff for denne siden, og det blir vanskelig å finne ut hvor mange treff som kom fra kunder, og hvor mange treff som kom fra stresstestingen din.

Opprett et IP-adressefilter

For å forhindre at dataene dine påvirkes av intern trafikk kan du bruke et filter for å filtrere ut trafikk etter IP-adresse.

Du finner den offentlige IP-adressen du for øyeblikket bruker, ved å søke etter «hva er IP-adressen min» på google.no. Hvis du vil finne ut hvilke IP-adresser og delnettverk bedriften din bruker, kan du spørre nettverksadministratoren din.

Slik oppretter du et IP-adressefilter:

 1. Følg veiledningen for å opprette nye filtre for datautvalg.
 2. Sett Filtertype til  Forhåndsdefinert.
 3. Klikk på Velg filtertype-rullegardinmenyen, og velg Ekskluder.
 4. Klikk på Velg en kilde eller destinasjon-rullegardinmenyen, og velg trafikk fra IP-adressene.
 5. Klikk på Velg et uttrykk-rullegardinmenyen, og velg det aktuelle uttrykket.
 6. Angi IP-adressen eller et regulært uttrykk. Se eksemplene nedenfor.

Hvis du har flere IP-adresser eller delnettverk som skal ekskluderes, kan du lage mer enn ett filter. Som med alle filtre må du sørge for at betingelsene du angir, ikke forstyrrer eller kommer i konflikt med hverandre.

Ekskluder én enkelt IP-adresse

Hvis du vil ekskludere én enkelt IP-adresse, for eksempel 192.168.0.1, konfigurerer du filteret på denne måten:

 • Filternavn: angi et navn
 • Filtertype: Forhåndsdefinert
 • Velg filtertype: Ekskluder
 • Velg en kilde eller destinasjon: trafikk fra IP-adressene
 • Velg et uttrykk: som er lik
 • IP-adresse: angi én enkelt IP-adresse

Exclude single IP filter example.

Ekskluder et delnettverk av IP-adresser

Hvis du vil ekskludere et delnettverk av IP-adresser, for eksempel 192.168.0.*, konfigurerer du filteret på denne måten:

 • Filternavn: angi et navn
 • Filtertype: Forhåndsdefinert
 • Velg filtertype: Ekskluder
 • Velg en kilde eller destinasjon: trafikk fra IP-adressene
 • Velg et uttrykk: som begynner med
 • IP-adresse: angi IP-adressen, minus delnettverket
Exclude subnet filter example
Ekskluder IPv6-adresser

IPv6-adresser (som ligner på 2620:0:10e2:2:c4bc:9fd2:974f:cf19) kan ekskluderes på samme måte som standard IPv4-adresser. Her er et eksempel på et filter for ekskludering av delnettverk i IPv6:

 • Filternavn: angi et navn
 • Filtertype: Forhåndsdefinert
 • Velg filtertype: Ekskluder
 • Velg en kilde eller destinasjon: trafikk fra IP-adressene
 • Velg et uttrykk: som begynner med
 • IP-adresse: angi IPv6-adressen, minus delnettverket

Exclude IPv6 filter example

Bruk regulære uttrykk for mer komplekse filtre 

Ved å bruke regulære uttrykk kan du opprette tilpassede filtre for ekskludering av IP-adresser. I følgende eksempel viser vi hvordan du ekskluderer adressen 192.100.0.1 og eventuelle delnettverk av 192.168.0:

 • Filternavn: angi et navn
 • Filtertype: tilpasset
 • Velg filtertype: Ekskluder
 • Filterfelt: IP-adresse
 • Filtermønster: ^192\.100\.0\.1$|^192\.168\.0.*$

 

Exclude regular expression filter example

Kontroller at filteret fungerer

Du kan kontrollere de fleste filtertypene før du lagrer dem (ved hjelp av Bekreft dette filteret-funksjonen). Det er dessverre ikke mulig å kontrollere et IP-adressefilter på denne måten. Du kan imidlertid bruke Chrome-nettleserutvidelsen Google Tag-assistent for å registrere en flyt på nettstedet ditt som sender treff til området ditt. Utvidelsen er tilknyttet en Analytics-rapport som kan vise effektene av eventuelle filtre som brukes for datautvalget ditt.

Bruk Tag Assistant Recordings

Tag assistant menus. Change location is 3rd from the top
 1. Følg instruksjonene i Kom i gang med Tag Assistant Recordings for å installere utvidelsen og registrere en flyt på nettstedet ditt. (Hvorvidt flyten registreres innenfor eller utenfor bedriftsnettverket ditt, er uvesentlig.)
 2. I trinn 8 i disse instruksjonene blir du bedt om å åpne Analytics-rapporten. Gjør dette, og klikk deretter på Endre posisjon i menypanelet til venstre.
 3. Skriv inn en IP-adresse du forventer at filteret ditt skal ekskludere.
 4. Klikk på Oppdater.

Tag Assistant Recordings analyserer rapporten din på nytt som om treffene kom fra IP-adressen du skrev inn. Hvis du konfigurerte IP-filteret på riktig måte, skal alle treffene for dette datautvalget være filtrert ut i rapporten.

Tag Assistant Recordings change location dialog
Endring av posisjonen for en IP-adresse
Tag Assistant Google Analytics report showing Hit 1 has been filtered from the view (mutations section)
Analytics-rapport som viser effektene av et IP-filter
Var denne artikkelen nyttig?
Hvordan kan vi forbedre den?