Gelişmiş Filtreler

Gelişmiş filtre, bir veya iki mevcut Alandan raporlama için Alanlar oluşturmanıza olanak tanır. Alanları tamamen veya kısmen yakalamak ve sonucu istediğiniz sırayla birleştirmek için POSIX normal ifadelerini ve karşılık gelen değişkenleri kullanın. Filtrelemenin nasıl çalıştığıyla ilgili genel bilgi edinmek için Filtreler Hakkında konusunu okuyabilirsiniz.

Bir Gelişmiş Filtre, Çıktı Alanı'nı oluşturmak için A Alanı ve B Alanı olmak üzere en fazla iki alan kullanır. A Çıktısı ifadesi, A Alanı'na ve B Çıktısı ifadesi B Alanı'na uygulanır. Bu ifadeler, tam veya kısmi metin eşleşmelerini kullanabilir ve joker karakterler içerebilir. En sık kullanılan joker karakterlerin listesi ve anlamları aşağıda verilmiştir. İfadeler, POSIX normal ifadelerine uygundur.

Joker Karakter Anlamı
. herhangi bir tekil karakterle eşleş
* önceki öğenin sıfır veya daha çok tekrarıyla eşleş
+ önceki öğenin bir veya daha çok tekrarıyla eşleş
? önceki öğenin sıfır veya bir tekrarıyla eşleş
() parantez içeriğini öğe olarak hatırla
[] bu listedeki bir öğeyle eşleş
- bir listede aralık oluştur
| veya
^ alanın başlangıcıyla eşleştir
$ alanın sonuyla eşleştir
\ yukarıdakilerin hepsinden çık

Alanların kısımlarını yakalamak için parantezi () kullanın. Oluşturucu'da bunlara referans vermek için $A1, $A2, $B1, $B2 yazımı kullanılabilir. $A veya $B Alan'ı ifade ederken, sayı, hangi parantezin yakalanacağını belirtir. Yukarıdaki örnekte, bütün A Alanı ve bütün B Alanı yeni alan olarak yakalanır ve birleştirilir. Çıktı Hedefi Alanı ayrı bir alan veya A Alanı ya da B Alanı ile aynı alan olabilir.

Denetimler

Çıktı Alanını Geçersiz Kıl seçeneği, Çıktı Hedefi Alanı zaten varsa ne yapacağınıza karar vermenizi sağlar. x Alanı Gerekli seçeneği, ifadelerden biri eşleşmezse ne yapacağınıza karar vermenizi sağlar. Son olarak, Büyük/Küçük Harfe Duyarlı, verilerin dizelerle büyük harf kullanımı tam olarak aynı olacak şekilde eşleşmesinin gerekip gerekmediğini gösterir.

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?