Σύνθετα φίλτρα

Η επιλογή "Σύνθετα φίλτρα" σάς επιτρέπει να δημιουργείτε πεδία για αναφορά, από ένα ή δυο υπάρχοντα πεδία. Χρησιμοποιήστε τυπικές εκφράσεις POSIX και τις αντίστοιχες μεταβλητές για να συλλέξετε όλα ή ορισμένα πεδία και για να συνδυάσετε το αποτέλεσμα με όποια σειρά θέλετε. Για γενικές πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του φιλτραρίσματος, ανατρέξτε στη σελίδα Σχετικά με τα φίλτρα.

Ένα σύνθετο φίλτρο περιλαμβάνει έως και δυο πεδία, το Πεδίο Α και το Πεδίο Β, για τη δημιουργία του Πεδίου εξόδου. Η έκφραση Απόσπασμα Α εφαρμόζεται στο Πεδίο Α και η έκφραση Απόσπασμα Β εφαρμόζεται στο Πεδίο Β. Αυτές οι εκφράσεις μπορούν να χρησιμοποιήσουν ολόκληρες αντιστοιχίσεις κειμένου ή μέρη αυτών, καθώς και να περιλαμβάνουν χαρακτήρες μπαλαντέρ. Ακολουθεί μια λίστα με τους πιο συνηθισμένους χαρακτήρες μπαλαντέρ και το τι σημαίνουν. Αυτές οι εκφράσεις συμμορφώνονται με τις τυπικές εκφράσεις του προτύπου POSIX.

Χαρακτήρας μπαλαντέρ Ορισμός
. αντιστοιχεί σε οποιονδήποτε χαρακτήρα
* δεν αντιστοιχεί σε κανένα ή σε περισσότερα από τα προηγούμενα στοιχεία
+ αντιστοιχεί σε ένα ή σε περισσότερα από τα προηγούμενα στοιχεία
? δεν αντιστοιχεί σε κανένα ή αντιστοιχεί σε ένα από τα προηγούμενα στοιχεία
() λαμβάνει υπόψη τα περιεχόμενα μιας παρένθεσης ως στοιχείο
[] αντιστοιχεί σε ένα στοιχείο της λίστας
- δημιουργεί ένα εύρος σε μια λίστα
| ή
^ αντιστοιχεί στην αρχή του πεδίου
$ αντιστοιχεί στο τέλος του πεδίου
\ πραγματοποιεί διαφυγή σε οποιοδήποτε από τα παραπάνω

Χρησιμοποιήστε την παρένθεση () για την καταγραφή μερών των πεδίων. Μπορεί να γίνει παραπομπή τους στο Δημιουργό χρησιμοποιώντας τους συμβολισμούς $A1, $A2, $B1 και $B2. Οι συμβολισμοί $A ή $B παραπέμπουν στο πεδίο και ο αριθμός παραπέμπει στην παρένθεση που πρέπει να καταγραφεί. Στο παραπάνω παράδειγμα, ολόκληρο το Πεδίο A και ολόκληρο το Πεδίο B καταγράφονται και συνδυάζονται ως το νέο πεδίο. Το πεδίο Έξοδος προς μπορεί να είναι ένα ξεχωριστό πεδίο ή το ίδιο πεδίο με το Πεδίο Α ή το Πεδίο Β.

Στοιχεία ελέγχου

Το κουμπί επιλογής Αντικατάσταση πεδίου εξόδου σάς επιτρέπει να αποφασίσετε τι θα κάνετε αν το πεδίο Έξοδος προς υπάρχει ήδη. Η επιλογή Απαιτείται το πεδίο χ σάς επιτρέπει να αποφασίσετε τι θα κάνετε, εάν μια από τις εκφράσεις δεν αντιστοιχεί. Τέλος, η επιλογή Διάκριση πεζών-κεφαλαίων υποδεικνύει αν τα δεδομένα πρέπει να αντιστοιχούν στις συμβολοσειρές με την ίδια ακριβώς χρήση κεφαλαίων.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;