Pokročilé filtry

Rozšířené filtry umožňují z jednoho nebo dvou jiných polí vytvořit jedno pole pro přehledy. Použijte regulární výrazy POSIX a odpovídající proměnné pro zachycení všech částí polí. Výsledek pak můžete kombinovat podle potřeby. Základní informace o tom, jak filtry fungují, naleznete v části Filtry.

Rozšířený filtr použije až dvě pole, pole A a pole B a vytvoří z nich pole výstupu. Výraz výpis A se použije na pole A a výraz výpis B se použije na pole B. Tyto výrazy mohou využívat úplnou nebo částečnou textovou shodu a mohou obsahovat zástupné znaky. Následující seznam uvádí nejběžnější zástupné znaky a jejich význam. Výrazy odpovídají regulárním výrazům POSIX.

Zástupný znak Význam
. jakýkoli jeden znak
* nulové či vícenásobné opakování předchozí položky
+ jedno- či vícenásobné opakování předchozí položky
? nulové či jednonásobné opakování předchozí položky
() obsah v závorce se zadává jako položka
[] odpovídá jedné položce v tomto seznamu
vytvoření rozsahu v rámci seznamu
| nebo
^ odpovídá počátku pole
$ odpovídá konci pole
\ ukončení kteréhokoli z výše uvedených výrazů

Pomocí kulatých závorek () můžete zachytit části polí. Tyto části je možné odkazovat v konstruktoru pomocí výrazů $A1, $A2, $B1, $B2. Výrazy $A nebo $B odkazují na pole, číslo odkazuje na to, která závorka se má použít. Ve výše uvedeném příkladu je zachyceno celé pole A a celé pole B a je z nich sestaveno nové pole. Pole Výstup do může být samostatné pole nebo stejné pole jako pole A nebo pole B.

Možnosti

Možnost Přepsat pole výstupu umožňuje rozhodnout, jak postupovat, jestliže Pole výstupu již existuje. Možnost Pole x je povinné umožňuje rozhodnout, jak postupovat, jestliže některý výraz není ve shodě. A nakonec možnost Rozlišovat malá a velká písmena indikuje, zda musí údaje v řetězcích odpovídat přesně, včetně malých a velkých písmen.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?