Filtry typu Vyhledat a nahradit

Přesné dolaďování dat ve výběrech dat Google Analytics

Filtry typu Vyhledat a nahradit můžete použít ke změně údajů v přehledu během zpracování. Můžete například konsolidovat názvy hostitelů odebráním předpony www. Můžete také zajistit snazší srozumitelnost údajů pro člověka, když nahradíte kódy či dlouhé názvy cest jednoduššími a názornějšími verzemi údajů.

Filtry typu Vyhledat a nahradit nejsou podporovány pro standardní ani vlastní dimenze elektronického obchodu na úrovni produktů.
Obsah tohoto článku:

Jak filtry typu Vyhledat a nahradit fungují

Filtry typu Vyhledat a nahradit využívají regulární výrazy k nalezení vyhledávaného řetězce v poli filtru a k jeho nahrazení novým řetězcem.

Jako všechny filtry se i filtry typu Vyhledat a nahradit uplatňují pouze na požadavky nashromážděné po aplikaci filtru na výběr dat (filtry nemohou měnit historická data). Filtry typu Vyhledat a nahradit (jako všechny filtry) natrvalo mění vaše data. Když jednou dojde k náhradě vyhledaného řetězce, změnu nelze vrátit zpět. Než se pustíte do používání jakýchkoli filtrů, pročtěte si níže část Ověření filtru.

Vytvoření filtru typu Vyhledat a nahradit:

 1. Chcete-li vytvořit nový filtr pro výběr dat, postupujte podle pokynů.
 2. Nastavte Typ filtru na Vlastní.
 3. Klikněte na rozbalovací nabídku Vyberte typ filtru a zvolte možnost Vyhledat a nahradit.
 4. Použijte rozbalovací nabídku Pole filtru k výběru pole (dimenze), jež chcete prohledávat.
 5. Do pole Vyhledávací řetězec zadejte příslušný regulární výraz.
 6. Zadejte Řetězec pro nahrazení. Chcete-li vyhledávací řetězec pouze vymazat, nechte toto pole prázdné.
 7. Zaškrtněte políčko Rozlišovat malá a velká písmena, chcete-li, aby regulární výraz rozlišoval malá a velká písmena. Pokud tak neučiníte, vyhledávání malá a velká písmena rozlišovat nebude.

Ověření filtru

Filtry typu Vyhledat a nahradit jsou velmi účinné, a proto je dobré se přesvědčit, že jsou nastaveny správně, ještě než je použijete na skutečná data. K ověření filtru máte dvě možnosti:

1) Pokud je váš výběr dat rozsáhlejší, použijte odkaz Ověřit tento filtr. Takto se budete moci přesvědčit, co by filtr udělal s vybranou množinou historických dat. Pokud je to možné, měli byste tento krok provést VŽDY. (Ne všechny typy filtrů je však možné takto ověřit.)

2) Můžete také použít nástroj Tag Assistant Recordings, nahrát skutečný tok na vašem webu a posoudit, co filtr s takovými daty udělá. Pro použití nástroje Tag Assistant Recordings nemusíte mít ve výběru dat žádná data, protože nástroj zachycuje požadavky tak, jak procházíte tokem.

Příklady filtrů typu Vyhledat a nahradit

Zjednodušení cest ke stránkám

Kvůli dlouhým adresám URL se může komplikovat čitelnost přehledů. Můžete je zjednodušit tím, že odstraníte adresáře. Níže uvádíme příklad, jak změnit www.example.com/adresar/dokument1.html na www.example.com/dokument1.html:

 • Název filtru: Zadejte název
 • Typ filtru: Vlastní
 • Vyberte typ filtru: Vyhledat a nahradit
 • Pole filtru: Identifikátor URI požadavku
 • Hledaný řetězec: /adresář/
 • Řetězec pro nahrazení: /

Filter example: remove "directory" from Request URI

Sloučení domén

Ačkoli na doménách www.example.comexample.com často bývá stejný obsah, Analytics je považuje za samostatné webové adresy. Pokud vám přicházejí požadavky na server z obou domén, bude váš provoz u tohoto obsahu rozdělen mezi obě adresy. Provoz se tedy bude zdát nižší, než jaký ve skutečnosti bude. Tomu můžete zabránit tak, že spojíte obě domény do podoby example.com:

 • Název filtru: Zadejte název
 • Typ filtru: Vlastní
 • Vyberte typ filtru: Vyhledat a nahradit
 • Pole filtru: Název hostitele
 • Hledaný řetězec: ^www\.
 • Řetězec pro nahrazení: Pole nevyplňujte

 Filter example: remove "www." from Hostname

Náhrada číslic jmény

Dejme tomu, že vaše údaje obsahují číselné kódy, například obsahové kategorie, čísla produktů a podobně. Identifikátory URI požadavku mohou například vypadat takto:


/docs/document.cgi?id=100
/docs/document.cgi?id=200

Na základě několika filtrů typu Vyhledat a nahradit můžete tato záhadná čísla změnit na intuitivní názvy:

/docs/document.cgi?id=knihy
/docs/document.cgi?id=časopisy

Postup:

 • Název filtru: Zadejte název
 • Typ filtru: Vlastní
 • Vyberte typ filtru: Vyhledat a nahradit
 • Pole filtru: Identifikátor URI požadavku
 • Hledaný řetězec: id=100($|\&)
 • Řetězec pro nahrazení: id=knihy&

Tento filtr nejprve ověřte a poté na jeho základě vytvořte nový filtr pro každé číslo ID, které chcete nahradit názvem.

Filter example, replace ID = 100 with ID = books

V poli Hledaný řetězec výše má výraz ($|\&) význam „konec řádku NEBO znak ampersand“. To znamená, že tomuto zadání odpovídá id=100, nikoli však id=1001. Současně ale nastane shoda jak v případě, že bude číslo id uprostřed řetězce identifikátoru URI požadavku, tak v případě, že bude na jeho konci.

Jako u všech příkladů regulárních výrazů je počítat s nutností úprav, aby odpovídaly vašim skutečným údajům.

Další možnosti, jak naložit s údaji o produktech a obsahu, nabízí import údajů.

 

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?