Filtry Uwzględnij i Wyklucz

Użyj filtrów uwzględniania i wykluczania, aby wyeliminować niechciane odwiedziny.

Po zastosowaniu Filtru typu Wyklucz i dopasowaniu wzoru odwiedziny są odrzucane, a usługa Analytics przechodzi do kolejnych odwiedzin. Jeżeli wzór nie będzie dopasowany, do danych odwiedzin zostanie zastosowany kolejny filtr. Możesz utworzyć jeden filtr typu Wyklucz z wieloma wzorami oddzielonymi znakiem „|” lub wiele takich filtrów – każdy z innym wzorem.

Filtry typu Uwzględnij działają na odwrót. Po zastosowaniu filtru typu Uwzględnij odwiedziny są odrzucane, jeżeli wzór nie pasuje do danych. Aby odwiedziny zostały zapisane przy stosowaniu wielu filtrów typu Uwzględnij, muszą one pasować do każdego z nich. Aby dodać wiele wzorów w jednym polu, utwórz jeden filtr typu Uwzględnij zawierający wszystkie wyrażenia oddzielone znakiem „|”.

Użyj opcji Z uwzględnieniem wielkości liter, aby określić, czy filtr ma być zastosowany z uwzględnieniem wielkości liter.

Przegląd filtrów znajduje się w sekcji Informacje o filtrach widoku.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?