Inkluderings- og ekskluderingsfiltre

Inkluderings- og ekskluderingsfiltre brukes for å eliminere uønskede treff.

Hvis du bruker et ekskluderingsfilter, og mønstret samsvarer, blir treffet forkastet, og Analytics går videre til neste treff. Hvis mønstret ikke samsvarer, brukes det neste filteret på samme treff. Du kan enten opprette ett enkelt ekskluderingsfilter som inneholder flere mønstre adskilt med «|», eller du kan opprette flere ekskluderingsfiltre som hver inneholder ett enkelt mønster.

Inkluderingsfiltre brukes med omvendt utgangspunkt. Når du bruker et inkluderingsfilter, blir treffet forkastet hvis mønstret ikke samsvarer med dataene. Hvis du bruker flere inkluderingsfiltre, må treffet samsvare med samtlige inkluderingsfiltre som er i bruk, for at treffet skal lagres. Hvis du ønsker å inkludere flere mønstre for et bestemt felt, oppretter du ett enkelt inkluderingsfilter som inneholder alle enkeltuttrykkene adskilt med «|».

Bruk alternativet Skille mellom store og små bokstaver for å angi om filteret skal skille mellom store og små bokstaver.

Hvis du ønsker en oversikt over filtre, kan du lese Om visningsfiltre.

Var denne artikkelen nyttig?
Hvordan kan vi forbedre den?