Φίλτρα συμπερίληψης και εξαίρεσης

Χρησιμοποιήστε τα φίλτρα συμπερίληψης και εξαίρεσης για να αποτρέψετε τις ανεπιθύμητες επισκέψεις.

Αν εφαρμόσετε ένα φίλτρο εξαίρεσης και το μοτίβο συμφωνεί, η επίσκεψη απορρίπτεται και το Analytics συνεχίζει με την επόμενη επίσκεψη. Αν το μοτίβο δεν συμφωνεί, στην επίσκεψη εφαρμόζεται το επόμενο φίλτρο. Μπορείτε να δημιουργήσετε είτε ένα μοναδικό φίλτρο εξαίρεσης με πολλαπλά μοτίβα, διαχωρισμένα με '|' ή μπορείτε να δημιουργήσετε πολλαπλά φίλτρα εξαίρεσης με ένα μοτίβο το καθένα.

Τα φίλτρα συμπερίληψης εφαρμόζονται με την αντίστροφη λογική. Όταν εφαρμόζετε ένα φίλτρο συμπερίληψης, η επίσκεψη απορρίπτεται αν το μοτίβο δεν συμφωνεί με τα δεδομένα. Αν εφαρμόσετε πολλαπλά φίλτρα συμπερίληψης, η επίσκεψη πρέπει να συμφωνεί με όλα τα εφαρμοσμένα φίλτρα συμπερίληψης προκειμένου να αποθηκευτεί η επίσκεψη. Για να συμπεριλάβετε πολλαπλά μοτίβα για ένα συγκεκριμένο πεδίο, δημιουργήστε ένα φίλτρο συμπερίληψης που περιέχει όλες τις διαφορετικές εκφράσεις, διαχωρισμένες με '|'.

Χρησιμοποιήστε την επιλογή Διάκριση πεζών-κεφαλαίων, για να καθορίσετε αν το φίλτρο θα εφαρμοστεί με ή χωρίς διάκριση πεζών-κεφαλαίων.

Για μια επισκόπηση των φίλτρων, διαβάστε το θέμα Σχετικά με τα φίλτρα προβολής.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;