Skapa och hantera vyfilter

Du kan skapa filter på kontonivå och använda dem i en eller flera vyer.

Du kan skapa filter på vynivå som bara gäller den aktuella vyn, och du kan hantera filter på kontonivå som har använts på vyn.

Innehåll i artikeln:

Behörigheter

Användare med redigeringsbehörighet på kontonivå kan

 • skapa och redigera filter på kontonivå
 • skapa och redigera filter på vnivå
 • använda filter på alla vyer i kontot.

Användare med redigeringsbehörighet på vynivå kan

 • använda befintliga filter på en vy eller ta bort dem från vyn, men inte skapa nya filter eller redigera befintliga.

Skapa filter på kontonivå

Så här skapar du ett filter på kontonivå:

 1. Logga in på Google Analytics.
 2. Klicka på Administratör och gå till det konto där du vill skapa filtret.
 3. Klicka på Alla filter i kolumnen KONTO.
 4. Klicka på + Lägg till filter. (Om den här knappen inte visas har du inte rätt behörighet.)
 5. Ge filtret ett namn.
 6. Välj Fördefinierat om du vill välja någon av de fördefinierade filtertyperna.
 7. Välj Anpassa om du vill skapa ett anpassat filter med hjälp av alternativen. Läs igenom våra definitioner av filterfälten om du skapar ett anpassat filter.
 8. I listan Tillgängliga vyer väljer du vyer som du vill använda filtret på, och klickar på Lägg till.
 9. Klicka på Spara.

Som standard används vyfilter på informationen i den ordning som filtren lades till. Befintliga filter för en vy används med andra ord före eventuella filter som du lägger till. Följ anvisningarna nedan om du vill byta ordning på filtren för en vy.

Skapa filter på vynivå

Så här skapar du ett filter på vynivå:

 1. Logga in på Google Analytics.
 2. Klicka på Administratör och gå till den vy där du vill skapa filtret.
 3. Klicka på Filter i kolumnen VY.
 4. Klicka på + Lägg till filter. (Om den här knappen inte visas har du inte rätt behörighet.)
 5. Välj Skapa ett nytt filter.
 6. Ge filtret ett namn.
 7. Välj Fördefinierat om du vill välja någon av de fördefinierade filtertyperna.
 8. Välj Anpassa om du vill skapa ett anpassat filter med hjälp av alternativen. Läs igenom våra definitioner av filterfälten om du skapar ett anpassat filter.
 9. I listan Tillgängliga vyer väljer du vyer som du vill använda filtret på, och klickar på Lägg till.
 10. Klicka på Spara.

Ändra filterordningen för en vy

 1. Logga in på Google Analytics.
 2. Klicka på fliken Administratör och leta reda på vyn där du vill skapa filtret.
 3. Klicka på Filter i kolumnen VY.
 4. Klicka på Tilldela filterordning, välj filtret som du vill flytta och klicka på Flytta uppåt eller Flytta nedåt. Klicka på Spara när du är klar.
 5. Om du vill ta bort ett filter från vyn klickar du på ta bort på raden för filtret.

Lägga till eller ta bort befintliga filter från en vy

 1. Logga in på Google Analytics.
 2. Klicka på Administratör och gå till den vy där du vill lägga till eller ta bort filter.
 3. Klicka på Filter i kolumnen VY.
 4. Klicka på + Lägg till filter.
 5. Välj Använd det befintliga filtret.
 6. Lägg till eller ta bort filter.
 7. Klicka på Spara.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?