Filtrowanie według kategorii geograficznych

Instrukcje tworzenia filtrów znajdują się w sekcji Tworzenie filtrów widoku i zarządzanie nimi.

Są dwa sposoby wykorzystania filtrów w polach danych o położeniu geograficznym do śledzenia odwiedzin pod kątem regionów geograficznych:

1. Grupowanie krajów w regiony sprzedaży

Poza śledzeniem danych z poszczególnych krajów można sprawdzić, ile odnotowywano sesji z poszczególnych regionów sprzedaży (np. Azja-Pacyfik i Ameryka Łacińska, Europa, Bliski Wschód i Afryka, Ameryka Północna czy Ameryka Południowa). Za pomocą zestawu filtrów można połączyć kraje należące do danego regionu sprzedaży, grupując je pod wspólną nazwą takiego regionu. Pozwala to śledzić dane z określonego regionu obejmującego więcej niż jeden kraj.

Na przykład region sprzedaży obejmujący Azję-Pacyfik i Amerykę Łacińską składa się z następujących krajów:

Argentyna
Australia
Brazylia
Chiny
Hongkong
Indie
Indonezja
Japonia
Meksyk
Nowa Zelandia
Korea Południowa
Tajwan

Aby śledzić ten region, utwórz widok tylko dla tych danych i zastosuj następujący filtr:

Typ filtru: Filtr niestandardowy > Uwzględnij

Pole filtru: Kraj

Wzorzec filtru: Argentyna|Australia|Brazylia|Chiny|Hongkong|Indie|Indonezja|Japonia|Meksyk|Nowa Zelandia|Korea Południowa|Tajwan

2. Raportowanie wg regionów

Można też śledzić dane z mniejszych regionów geograficznych, takich jak miasta, województwa i państwa. Aby uzyskać statystyki dla tego rodzaju obszarów, należy użyć następującego filtru typu Uwzględnij:

  • Typ filtru: Filtr niestandardowy > Uwzględnij
  • Pole filtru: Miejscowość (możesz też wybrać Region lub Kraj)
  • Wzorzec filtru: Salvador|Rio de Janeiro|Sao Paulo

Przegląd filtrów znajduje się w sekcji Informacje o filtrach widoku.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?