Filter for geografi

Du finner instruksjoner om hvordan du lager filtre i Lag/administrer visningsfiltre.

Nedenfor finner du to metoder for å bruke filtre på geografiske felter, for å spore besøk basert på geografiske regioner:

1. Samle land i salgsregioner

I tillegg til å spore besøk fra enkeltland kan du se hvor mange besøk nettstedet ditt får fra en salgsregion (f.eks. APLA, EMEA, Nord-Amerika eller Sør-Amerika). Ved å bruke et sett med filtre kan du samle landene i salgsregionen under sitt respektive regionnavn. På denne måten kan du spore besøk fra en region som omfatter flere land.

Salgsregionen som kalles APLA (Asia/Stillehavet og Latin-Amerika), inkluderer eksempelvis følgende land:

Argentina
Australia
Brasil
Kina
Hongkong
India
Indonesia
Japan
Mexico
New Zealand
Sør-Korea
Taiwan

Hvis du vil spore denne regionen, oppretter du følgende filter:

Filtertype: Tilpasset filter > Avansert

Felt A: Besøkendes geografiske land

Hent A: Argentina|Australia|Brasil|Kina|Hongkong|India|Indonesia|Japan|Mexico|New Zealand|Sør-Korea|Taiwan

Utdata til: Brukerdefinert

Konstruktør: APLA-regionen

Når filteret er behandlet, vil APLA-regionen være oppført i rapporten Besøkende > Brukerdefinert. I tillegg kan du kryssegmentere etter Brukerdefinert i andre rapporter for å se data for APLA-regionen.

Obs! Filteret overskriver eventuelle brukerdefinert variabler som allerede eksisterer. Du kan ikke bruke tilpasset segmentering hvis du bruker filteret som er beskrevet ovenfor.

2. Bruke regionspesifikk rapportering

Du kan også spore besøk fra enda mer spesifikke geografiske regioner, for eksempel bestemte byer, delstater eller land. Hvis du ønsker å se statistikk fra disse typene regioner, bruker du følgende Inkluder-filter:

  • Filtertype: Tilpasset filter > Inkluder
  • Filterfelt:: Besøkendes by (dette kan også være Besøkendes region eller Besøkendes land)
  • Filtermønster: (Oslo)|(Stavanger)|(Tromsø)

Hvis du ønsker en oversikt over visningsfiltre, kan du lese Om visningsfiltre.

Var denne artikkelen nyttig?