Vanliga problem

Besökare ger inte omvandlingar

Om din webbplats sträcker sig över flera domäner, alternativt har underdomäner, måste spårningskoden konfigureras på rätt sätt för att dina omvandlingar ska kunna tillskrivas en AdWords-kampanj. De anpassningar som krävs finns beskrivna i Spåra flera domäner.

Om en måladress eller ett kanalsteg tillhör en sida som finns på en annan domän eller underdomän och de nödvändiga anpassningarna saknas från spårningskoden, ger inte dina AdWords-besökare omvandlingar i riktning mot målen. Eftersom länkinformationen inte tillämpas på en sida på en annan domän eller underdomän som har felaktig spårningskod räknas besöket dessutom två gånger för samma användare eftersom ett nytt besök påbörjas då användaren går till en annan domän eller underdomän.