Vanlige problemer

Besøkene blir ikke konvertert

Hvis nettstedet omfatter flere domener eller underdomener, må sporingskoden være riktig konfigurert for at konverteringene skal bli tilskrevet en AdWords-kampanje. De nødvendige tilpasningene er beskrevet under Sporing av flere domener.

Hvis målnettadressen eller trakttrinnet tilhører en side på et annet domene eller underdomene og sporingskoden mangler de nødvendige tilpasningene, blir ikke AdWords-besøkende konvertert til målene. Siden henvisningsinformasjon ikke kan brukes på et annet domene eller underdomene som mangler korrekt sporingskode, blir besøket telt to ganger for samme bruker. Årsaken er at en ny økt blir startet når brukeren går til et annet domene eller underdomene.