Almindelige problemer

Besøgende, der ikke konverterer mål

Hvis dit websted spænder over flere domæner eller har underdomæner, skal sporingskoden sættes korrekt op for at få dine konverteringer knyttet til en AdWords-kampagne. De nødvendige tilpasninger er beskrevet i Sporing af flere domæner.

Hvis en målwebadresse eller et kanaltrin er bestemt for en side, der ligger på et andet domæne eller underdomæne, og de nødvendige tilpasninger mangler i sporingskoden, vil dine AdWords-besøgende ikke konvertere mod dine mål. Da henvisningsoplysningerne ikke er knyttet til en side på et andet domæne eller underdomæne, der ikke har en korrekt sporingskode, bliver besøget også talt to gange for den samme bruger, da der startes en ny session, når brugeren går over til et andet domæne eller underdomæne.