Nezrovnalosti v údajoch medzi službami Google Ads a Analytics

Prehľady služby Google Ads v službe Analytics importujú údaje priamo zo systému Google Ads. Údaje v službách Google Ads a Analytics sú zvyčajne konzistentné. Za určitých okolností sa však od seba môžu líšiť:

 • Pri porovnávaní rozsiahlych období sa môžu vyskytnúť obdobia, počas ktorých účty neboli prepojené.
 • Prepojenie viacerých účtov Google Ads s rovnakým zobrazením služby Analytics znižuje zrozumiteľnosť informácií v prehľadoch.
 • Filtre môžu odstrániť niektoré údaje z prehľadov služby Analytics. Skontrolujte, či niektoré filtre neupravujú cieľové webové adresy vašich kampaní.
 • Údaje služby Google Ads sa do služby Analytics importujú vtedy, keď si pozeráte prehľad, preto sú údaje aktuálne za poslednú hodinu.

Pomocou kontrolného zoznamu v tomto článku môžete overiť svoju konfiguráciu. Pozrite si aj zvyšok článku. Nájdete v ňom podrobnejšie informácie o príčinách rozdielov v údajoch.

Obsah tohto článku:

Kontrolný zoznam konfigurácie

Nesprávna konfigurácia býva príčinou mnohých nezrovnalostí v údajoch. Pomocou nasledujúceho kontrolného zoznamu môžete overiť, či máte všetko nastavené správne.

 • Overte správnosť prepojenia účtu Google Ads s vlastníctvom v službe Analytics. Ďalšie informácie
 • Skontrolujte, či vstupné stránky vašich reklám obsahujú kód sledovania pre správne vlastníctvo v službe Analytics. Ďalšie informácie
 • Skontrolujte, či pre vaše webové stránky bude fungovať automatické označovanie. Ďalšie informácie
 • Ak vaše webové stránky podporujú automatické označovanie, aktivujte ho. Ďalšie informácie
 • Skontrolujte správnosť značkovania cieľových webových adries vo vašich reklamách. Ďalšie informácie
 • Uistite sa, že žiadny z filtrov neodstraňuje údaje služby Google Ads. Ďalšie informácie

Nezrovnalosti medzi kliknutiami a reláciami

Ak zaznamenávate ktorékoľvek z nasledujúcich nezrovnalostí medzi kliknutiami a reláciami, môžete použiť nástroj na riešenie problémov s kliknutiami a reláciami, ktorý vám ich pomôže identifikovať a riešiť.

Ak sa ako hodnota údajov služby Google Ads zobrazuje (nenastavené) (napr. ako hodnota pre dimenziu účtu alebo kampane), použite nástroj na riešenie problémov s návštevnosťou typu (nenastavené). Pomôže vám identifikovať a vyriešiť príčinu tohto problému.

Existuje viacero dôvodov, prečo sa v prehľadoch služieb Google Ads a Analytics môžu zobrazovať rozdielne údaje o počte kliknutí a relácií:

 • Kliknutiarelácie sú odlišné metriky.
  Google Ads sleduje kliknutia, zatiaľ čo Analytics sleduje relácie. Ak používateľ za tridsať minút klikne na vašu reklamu dvakrát bez toho, aby zavrel prehliadač, Analytics to zaznamená ako jednu reláciu, a to aj v prípade, že používateľ váš web opustil a po chvíli sa naň vrátil. Ak napríklad používateľ raz klikne na vašu reklamu, potom klikne na tlačidlo Späť a potom znova klikne na vašu reklamu, Google Ads zaregistruje dve kliknutia, ale Analytics zaregistruje jednu reláciu.
 • Google Ads filtruje neplatné kliknutia z prehľadov, zatiaľ čo v službe Analytics sa zobrazujú všetky údaje.
  Google Ads z prehľadov automaticky odfiltruje určité kliknutia, zatiaľ čo v prehľadoch služby Analytics sa budú zobrazovať všetky výsledné relácie. Kliknutia odfiltrované z prehľadov služby Google Ads sú príležitostné prípady, keď niekto opakovane kliká na reklamu, aby zvýšil vaše náklady alebo mieru prekliknutia. V službe Google Ads sa tieto kliknutia považujú za neplatné a z prehľadov služby Google Ads sa automaticky odfiltrujú. Za tieto potenciálne neplatné kliknutia neplatíte.
 • V účte Google Ads ste vypli automatické značkovanie svojich webových adries.
  Ak je automatické značkovanie vypnuté a cieľové webové adresy ste manuálne neoznačkovali pomocou premenných sledovania kampaní, návštevnosť nebude označená ako Google CZK (kliknutia pochádzajúce z reklám služby Google Ads), ale namiesto toho môže byť zahrnutá do kategórie Google – organické (kliknutia pochádzajúce z výsledkov organického vyhľadávania na Google.sk). Ubezpečte sa, že váš účet Google Ads má zapnuté automatické značkovanie, prípadne že na konci každej cieľovej webovej adresy sú pridané premenné sledovania kampaní.

  Ako aktivovať automatické značkovanie
 • Skontrolujte správnosť nastavení importu a exportu v službe Google Ads.
  Ak s istotou viete, že účty sú prepojené, ale kliknutia ani nákladové dáta sa stále nezobrazujú, skontrolujte, či ste vybrali možnosť importovať údaje z prepojeného účtu do daného zobrazenia.

  Zistite, ako upraviť nastavenia importu a exportu v službe Google Ads.
 • Webové adresy vášho webu sa prepisujú na strane servera.
  Ak pridáte do adresy URL ďalšie parametre, môže sa stať, že vaše pravidlo na prepis prestane fungovať. Malé percento webových stránok nepovoľuje ľubovoľné parametre v adrese URL a v dôsledku vloženia týchto parametrov zobrazia chybovú stránku. Odporúčame vám požiadať správcu webu o povolenie ľubovoľných parametrov vo webovej adrese.
 • Vaša vstupná stránka možno uskutočňuje presmerovanie na inú stránku.
  Presmerovania na vstupných stránkach môžu často brániť spúšťaniu kódu Analytics a tomu, aby tento kód správne identifikoval návštevnosť ako relácie pochádzajúce z platenej kampane vo Vyhľadávacej sieti. Ak vaša reklama vedie napríklad na http://www.mojadomena.sk/index.html, ale vy ste vytvorili presmerovanie 301, 302 alebo JavaScript z tejto webovej adresy na http://www.mojadomena.sk/stranka2.html, informácie o kampani, ktoré boli pôvodne pripojené k vstupnej stránke, sa po presmerovaní stratia.

  Získajte ďalšie informácie o tom, ako môžete sledovať stránky s presmerovaním.
 • Ubezpečte sa, že prebieha sledovanie vstupnej stránky pre vaše reklamy.
  Ak vstupná stránka pre vaše reklamy nie je sledovaná, informácie o vašej kampani sa nedostanú do služby Analytics. Ubezpečte sa, že sledujete všetky vstupné stránky svojich reklám Google.
 • Používatelia mohli nastaviť predvoľby prehliadača tak, že služba Analytics použitá na weboch nemôže zhromažďovať údaje.
  Používatelia vstupujúci na váš web prostredníctvom služby Google Ads môžu mať vypnutý jazyk JavaScript alebo zakázané zobrazovanie obrázkov, prípadne môžu používať iné technológie zabraňujúce službe Analytics generovať prehľady o používateľoch vášho webu (napr. v prípade inštalácie doplnku prehliadača na deaktiváciu služby Analytics). V niektorých prípadoch sa môže stať, že Analytics týchto používateľov do prehľadov zaznamenať nemusí, ale v prehľadoch služby Google Ads sa zobrazia.
 • Ubezpečte sa, že vaša vstupná stránka dokáže správne načítať kód.
  Ak sa kliknutia zobrazujú v prehľadoch služby Google Ads, no nezobrazujú sa v prehľadoch služby Analytics, môže to byť spôsobené prekážkou medzi udalosťou kliknutia v službe Google Ads a schopnosťou načítať kód sledovania na vstupnej stránke. Ak je to tak, skontrolujte, či správne fungujú webové hostiteľské servery, či sa stránka načítava pre všetkých možných používateľov a adresy IP a či je na webových stránkach správne nainštalovaný kód sledovania.

  Zistite, ako skontrolovať, či ste správne nainštalovali kód služby Analytics. 
 • Používatelia sa vracajú počas trvania kampane.
  Počas trvania určitej kampane sa vracajúci sa používateľ vašich webových stránok pripíše danej kampani. V takýchto prípadoch môžete očakávať, že sa zobrazí väčší počet relácií než kliknutí. Ak chcete zobraziť počet relácií uskutočnených vracajúcimi sa používateľmi, vykonajte krížovú segmentáciu kampane podľa typu používateľa.
 • Používatelia sa vracajú na váš web prostredníctvom záložiek.
  Na identifikáciu návštevnosti z reklám služby Google Ads využíva Analytics parameter gclid vo vašich cieľových webových adresách. Parameter gclid sa zobrazuje vo webovej adrese vstupnej stránky pri príchode používateľa na web prostredníctvom vašej reklamy. Ak máte napríklad webové stránky www.example.com a používateľ klikne na vašu reklamu, stránka sa na paneli s adresou zobrazí takto:

  www.example.com/?gclid=123xyz

  Ak si používateľ uloží váš web ako záložku spolu s parametrom gclid, Analytics zaznamená návštevnosť z týchto záložiek ako návštevy pochádzajúce z reklám služby Google Ads. Google Ads však nezaznamená kliknutia (a inzerenti za tieto relácie neplatia, pretože nejde o skutočné kliknutia na reklamy).
 • Latencia servera
  Ak používateľ príde na vaše webové stránky z reklamy a opustí vstupnú stránku pred spustením kódu sledovania, parameter gclid sa neodošle na servery Google a toto kliknutie sa nepriradí k príslušnej relácii. Výsledkom je rozdiel v pomere kliknutí k reláciám.

Nezrovnalosti v konverznom pomere

Konverzný pomer v službe Analytics predstavuje percento používateľov, ktorí uskutočnia konverziu v prípade aspoň jedného z cieľov, ktoré ste definovali pre dané zobrazenie. V tomto sa líši od konverzného pomeru v službe Google Ads, ktorý sa zobrazuje v účte Google Ads. Konverzný pomer v službe Google Ads predstavuje percento kliknutí, ktorých výsledkom je konverzia v službe Google Ads. Tieto kliknutia definuje kód sledovania konverzií v službe Google Ads. Ďalšie informácie o rozdieloch medzi týmito dvoma typmi sledovania konverzií nájdete v nasledujúcom článku.

Súvisiace zdroje

Porovnanie metrík konverzií v službách Analytics a Google Ads

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?