Dataafvigelser mellem Analytics og AdWords på websites

Oversigt

Alle AdWords-rapporter i Google Analytics importerer data direkte fra AdWords-systemet, og de matcher som regel data i din AdWords-konto præcist. Der kan dog være visse omstændigheder, hvor dataene kan være forskellige:

 • Hvis du sammenligner lange datointervaller, kan det omfatte perioder, hvor dine konti ikke var linkede.

 • Hvis du linker flere AdWords-konti til det samme Analytics-dataudvalg, bliver oplysningerne i dine rapporter mere komplicerede.

 • Filtre kan fjerne nogle af dataene fra dine Analytics-rapporter. Kontrollér, at der ikke er nogen filtre, der redigerer dine kampagners destinationswebadresser.

 • AdWords-data importeres i Analytics, når du får vist rapporten, så dataene er højst en time gamle.
Afvigelser i klik og besøg

Der kan være en række forskellige årsager til, at AdWords og Analytics ikke skulle vise de samme tal, når det drejer sig om klik og besøg.

 • Klik er ikke det samme som besøg
  Google AdWords sporer klik, mens Google Analytics sporer besøg. Hvis en bruger klikker på din annonce to gange inden for 30 minutter uden at lukke sin browser, vil det blive registreret af Analytics som ét besøg på dit website, også selvom brugeren forlader dit website og derefter vender tilbage kort efter. Hvis en bruger f.eks. klikker på din annonce én gang, klikker på knappen Tilbage og derefter klikker på din annonce igen, registrerer AdWords to klik, hvorimod Analytics kun registrerer ét besøg.


 • AdWords filtrerer ugyldige klik væk fra din rapport, hvorimod Analytics viser alle data
  AdWords filtrerer automatisk bestemte klik fra i dine rapporter, mens Analytics rapporterer om alle resulterende besøg på dit website. De klik, vi filtrerer væk fra dine AdWords-rapporter, er de tilfælde, der forekommer af og til, hvor en bruger klikker flere gange på din annonce for at øge dine omkostninger eller for at øge din klikfrekvens. AdWords anser disse klik som værende ugyldige og filtrerer dem automatisk væk fra dine AdWords-rapporter. Du bliver ikke debiteret for disse potentielt ugyldige klik.


 • Du har slået automatisk tagging for webadresserne i din AdWords-konto fra
  Hvis automatisk tagging er deaktiveret, og du ikke manuelt taggede destinationswebadresserne med kampagnesporingsvariabler, vil besøget ikke blive markeret som Google CPC (klik, der kommer via AdWords-annoncer). Besøget vil i stedet evt. blive tilskrevet Google Organic (klik, der kommer fra naturlige søgeresultater på Google.dk). Sørg for, at din AdWords-konto enten har automatisk tagging aktiveret eller har kampagnesporingsvariabler tilføjet til slut på alle destinationswebadresser.

  Sådan aktiveres automatisk tagging igen:
  1. Log ind på din AdWords-konto på https://adwords.google.dk.
  2. Klik på fanen Min konto, og vælg Kontoindstillinger.
  3. I afsnittet Sporing klikker du på Rediger.
  4. Marker afkrydsningsfeltet Automatisk tagging af destinationswebadresse.
  5. Klik på Gem ændringer.


 • Kontrollér, at dine Indstillinger for AdWords-import og -eksport er korrekte
  Hvis du er sikker på, at dine konti er linket til hinanden, og du alligevel ikke kan se klik- eller omkostningsdata, skal du kontrollere, at du har valgt at importere dataene fra den linkede konto i det pågældende dataudvalg. Få flere oplysninger om, hvordan du redigerer dine Indstillinger for AdWords-import og -eksport.


 • Dit website har omskrivning af webadresser på serversiden
  Tilføjelse af ekstra parameter til din webadresse kan medføre overtrædelse af din omskrivningsregel. En lille procentdel af websites tillader ikke vilkårlige parametre i webadressen, og viser derfor fejlsider, når du medtager disse parametre. Vi foreslår, at du kontakter din webmaster og får vedkommende til at tillade vilkårlige webadresseparametre.


 • Din destinationsside omdirigerer muligvis til en anden side
  Omdirigeringer på destinationssider forhindrer ofte, at Google Analytics-koden kan køres og identificere besøget korrekt, dvs. at det kommer fra en betalt søgekampagne. Hvis din annonce f.eks. fører til http://www.mydomain.com/index.html, men du har oprettet en 301-, 302- eller JavaScript-omdirigering fra den pågældende webadresse til http://www.mydomain.com/page2.html, vil de kampagneoplysninger, der oprindeligt var knyttet til destinationssiden, blive tabt i forbindelse med omdirigeringen.

  Eksempler på 301-omdirigeringer:

  Kold Fusion:
  <.cfheader statuscode="301" statustext="Flyttet permanent">
  <.cfheader name="Placering" value="http://www.new-url.com">

  PHP:
  Overskrift( "HTTP/1.1 301 Flyttet permanent" );
  Overskrift( "Placering: http://www.new-url.com" );
  ?>

  Eksempel på 302-sideomdirigering på serversiden (i .htaccess-filen):

  Omdiriger /filnavn.html http://www.domain.com/temporary-directory/midlertidigt-filnavn.html

  Eksempel på Javascript-omdirigering:

  <script type="text/javascript">
  <!--
  window.location = "http://www.google.com/"
  -->
  </script>

  Du kan bruge vores udviklerværktøjer til Chrome til at afgøre, om en side bruger en omdirigering, og om der er fjernet kampagnevariabler:
  1. Klik på menuen Chrome, og klik derefter på Værktøjer > Udviklerværktøjer.
  2. Klik på fanen Netværk, og opdater om nødvendigt siden.
  3. I tilfælde af stier, hvis status omfatter en omdirgeringskode, skal du kontrollere, om stien omfatter dine kampagnevariabler.


  Få flere oplysninger om, hvordan du sporer omdirigeringssider.


 • Sørg for, at destinationssiden for dine annoncer bliver sporet
  Hvis destinationssiden for dine annoncer ikke bliver sporet, bliver dine kampagneoplysninger ikke videregivet til Analytics. Sørg for, at du sporer alle destinationssider for dine AdWords-annoncer.


 • De besøgende kan have angivet deres browserindstillinger, så de forhindrer Google Analytics, som anvendes på websites, i at indsamle data
  Besøgende, som kommer til dit website via AdWords kan have deaktiveret JavaScript eller billeder, eller de kan benytte andre teknologier, der forhindrer Google Analytics i at rapportere om dine websitebesøgende (f.eks. ved at installere browsertilføjelsen til Google Analytics). Hvis dette er tilfældet, kan Google Analytics ikke rapportere disse besøgende, men de vil blive rapporteret via AdWords. Hvis Google Analytics skal kunne registrere et besøg, skal den besøgende have aktiveret JavaScript og billeder for dit website.

 • Sørg for, at din destinationsside kan indlæse koden korrekt
  Klik, der rapporteres i Google AdWords, men ikke i Google Analytics, kan opstå som en konflikt mellem klikhændelsen i Google AdWords, og muligheden for at indlæse sporingskoden på destinationssiden. Hvis det er tilfældet, skal du sikre dig, at dine hostingservere fungerer korrekt, at siden indlæses for alle mulige brugere og IP-adresser, og at sporingskoden er installeret korrekt på dine websider.

  Få flere oplysninger om, hvordan du kontrollerer, at du har installere Analytics-koden korrekt.


 • Besøgende vender tilbage i løbet af en kampagnes varighed
  I hele den tid en bestemt kampagne løber, tilskrives et tilbagevendende besøg til denne kampagne. I den slags tilfælde kan du forvente at se flere besøg end klik.
  Hvis du vil se antallet af besøg fra tilbagevendende besøgende, skal du krydssegmentere kampagnen efter Besøgstype.


 • Besøgende vender tilbage til dit website via bogmærker
  Analytics bruger parameteren gclid i dine destinationswebadresser til at identificere besøg fra AdWords-annoncer. Parameteren gclid vises i webadressen for din destinationsside, når en bruger kommer til dit website fra din annonce. Hvis dit website f.eks. er www.example.com, og en bruger klikker på din annonce, vises den i adresselinjen som:
  www.example.com/?gclid=123xyz
  Hvis de besøgende sætter bogmærke ved dit website sammen med gclid-parameteren, vil Analytics registrere besøg fra disse bogmærker som besøg fra dine AdWords-annoncer. AdWords registrerer dog ikke klikkene (og annoncørerne bliver ikke debiteret for disse besøg, da de ikke er faktiske klik på annoncerne).


 • Serverforsinkelse
  Hvis en besøgende kommer til dit website fra en annonce, og derefter forlader destinationssiden, før sporingskoden eksekveres, bliver parameteren gclid aldrig sendt til Google-serverne, og klikket knyttes ikke til besøget. Resultatet bliver en uoverensstemmelse mellem klik og besøg.
Afvigelser i konverteringsfrekvens

I Analytics viser konverteringsfrekvensen procentdelen af besøgende, der konverterer på mindst et af de mål, du har defineret for det pågældende dataudvalg. Denne frekvens, der fremgår af rapporten Webadressemål, er ikke den samme som den AdWords-konverteringsfrekvens, du kan se i din AdWords-konto. I AdWords refererer konverteringsfrekvensen til procenten af klik, der fører til en AdWords-konvertering, som er defineret af AdWords-konverteringssporingskoden. Der henvises til følgende artikel for mere information om forskellene mellem disse to typer konverteringssporing.

Var denne artikel nyttig?