Uoverensstemmelse mellem dataene i AdWords og Analytics

AdWords-rapporterne i Analytics importerer data direkte fra AdWords-systemet. Der er normalt overensstemmelse mellem dataene i AdWords og Analytics, men der er dog tilfælde, hvor der kan være forskelle:

 • Ved sammenligning af lange datointervaller kan der være perioder, hvor dine konti ikke var linkede.
 • Hvis du sammenkæder flere AdWords-konti med det samme Analytics-dataudvalg, bliver oplysningerne i dine rapporter komplicerede.
 • Filtre kan fjerne nogle af dataene fra dine Analytics-rapporter. Kontrollér, at der ikke er nogen filtre, der redigerer dine kampagners destinationswebadresser.
 • AdWords-data importeres i Analytics, når du får vist rapporten, så dataene er højst en time gamle.

Brug tjeklisten i denne artikel til at bekræfte din konfiguration. I den øvrige del af artiklen får du en nærmere beskrivelse af årsagerne til eventuelle datauoverensstemmelser.

I denne artikel kan du læse om følgende:

Konfigurationstjekliste

Mange datauoverensstemmelser skyldes forkert konfiguration. Brug nedenstående tjekliste til at sikre dig, at din konfiguration er korrekt.

Uoverensstemmelser mellem klik og sessioner

Hvis du oplever nogle af følgende uoverensstemmelser mellem klik og sessioner, kan du bruge fejlfinding af klik i forhold til sessioner til at identificere problemer og løse dem.

Hvis du ser (not set) som værdi for dine AdWords-data (f.eks. som værdien for dimensionen Konto eller Kampagne), skal du bruge fejlfindingen til (not set) til at identificer årsagen og løse problemet.

Der kan være flere forskellige årsager til, at AdWords og Analytics rapporterer et forskelligt antal klik og sessioner:

 • Klik og sessioner er forskellige metrics.
  Google AdWords sporer klik, mens Analytics sporer sessioner. Hvis en bruger klikker på din annonce to gange inden for 30 minutter uden at lukke sin browser, vil det blive registreret af Analytics som én session, også selvom brugeren forlader dit website og derefter vender tilbage kort efter. Hvis en bruger f.eks. klikker på din annonce én gang, klikker på knappen "Tilbage" og derefter klikker på din annonce igen, registrerer AdWords to klik, hvorimod Analytics kun registrerer én session.
 • AdWords bortfiltrerer ugyldige klik fra din rapport, hvorimod Analytics viser alle data.
  AdWords bortfiltrerer automatisk bestemte klik fra dine rapporter, hvorimod Analytics rapporterer om alle de resulterende sessioner. De klik, vi bortfiltrerer fra dine AdWords-rapporter, er de tilfælde, der forekommer af og til, hvor en bruger klikker gentagne gange på din annonce for at øge dine omkostninger eller for at øge din klikrate. AdWords anser disse klik som værende ugyldige og filtrerer dem automatisk væk fra dine AdWords-rapporter. Du bliver ikke debiteret for disse potentielt ugyldige klik.
 • Du har slået automatisk tagging fra for webadresserne på din AdWords-konto.
  Hvis automatisk tagging er deaktiveret og destinationswebadresserne ikke indeholder manuelt taggede kampagnesporingsvariabler, markeres trafikken ikke som "Google CPC" (klik fra AdWords-annoncer). I stedet tilskrives trafikken muligvis "Google Organic" (klik fra organiske søgeresultater på Google.dk). Sørg for, at din AdWords-konto enten har automatisk tagging aktiveret eller har kampagnesporingsvariabler tilføjet i slutning af alle destinationswebadresser.

  Få oplysninger om, hvordan du aktiverer automatisk tagging.
 • Sørg for, at dine indstillinger for AdWords-import og -eksport er korrekte.
  Hvis du er sikker på, at dine konti er linket, og du alligevel ikke kan se klik- eller omkostningsdata, skal du kontrollere, at du har valgt at importere dataene fra den linkede konto i den aktuelle visning.

  Få oplysninger om, hvordan du redigerer dine indstillinger for AdWords-import og -eksport
 • Dit website har omskrivning af webadresser på serversiden
  Tilføjelse af ekstra parametre til din webadresse kan medføre overtrædelse af din omskrivningsregel. En lille procentdel af websites tillader ikke vilkårlige parametre i webadressen og viser derfor fejlsider, når du medtager disse parametre. Vi foreslår, at du får din webmaster til at tillade vilkårlige webadresseparametre.
 • Din landingsside omdirigerer muligvis til en anden side.
  Omdirigeringer på landingssider forhindrer ofte, at Analytics-koden kan lanceres og identificere trafikken korrekt, dvs. at den kommer fra en betalt søgekampagne. Hvis din annonce f.eks. fører til http://www.mydomain.com/index.html, men du har oprettet en 301-, 302- eller JavaScript-omdirigering fra den pågældende webadresse til http://www.mydomain.com/page2.html, vil de kampagneoplysninger, der oprindeligt var knyttet til landingssiden, gå tabt i forbindelse med omdirigeringen.

  Få oplysninger om, hvordan du sporer omdirigeringssider.
 • Sørg for, at landingssiden for dine annoncer bliver sporet.
  Hvis landingssiden for dine annoncer ikke bliver sporet, bliver dine kampagneoplysninger ikke videregivet til Analytics. Sørg for, at du sporer alle landingssider for dine AdWords-annoncer.
 • Brugere har muligvis allerede angivet deres browserpræferencer på en måde, der forhindrer Analytics, som bruges på websites, i at indsamle data
  Brugere, der går ind på dit website via AdWords, har muligvis deaktiveret JavaScript eller systembilleder, eller de bruger måske andre former for teknologi, der forhindrer Analytics i at rapportere om brugerne på dit website (de har f.eks. installeret browsertilføjelse til fravalg af Analytics). I nogle tilfælde kan Analytics muligvis ikke rapportere om disse brugere, men de rapporteres via AdWords.
 • Sørg for, at din landingsside kan indlæse koden korrekt.
  Klik, der rapporteres i Google AdWords, men ikke i Analytics, kan skyldes en konflikt mellem Google AdWords-klikhændelsen og muligheden for at indlæse sporingskoden på landingssiden. Hvis det er tilfældet, skal du sikre dig, at dine hostingservere fungerer korrekt, at siden indlæses for alle mulige brugere og IP-adresser, og at sporingskoden er installeret korrekt på dine websider.

  Få flere oplysninger om, hvordan du kontrollerer, at du har installeret Analytics-koden korrekt. 
 • Brugere vender tilbage, mens en kampagne er aktiv.
  Hvis en bruger vender tilbage til dit website, mens en kampagne er aktiv, tilskrives den tilbagevendende bruger den pågældende kampagne. I sådanne tilfælde kan du forvente at se flere sessioner end klik. Hvis du vil se antallet af sessioner fra tilbagevendende brugere, skal du krydssegmentere kampagnen efter Brugertype.
 • Brugere vender tilbage til dit website via bogmærker.
  Analytics bruger gclid-parameteren i dine destinationswebadresser til at identificere trafikken fra AdWords-annoncer. Parameteren gclid vises i webadressen for din landingsside, når en bruger kommer til dit website fra din annonce. Hvis dit website f.eks. er www.example.com, og en bruger klikker på din annonce, vises den på adresselinjen som:

  www.example.com/?gclid=123xyz

  Hvis brugerne tilføjer et bogmærke for dit website sammen med parameteren gclid, registrerer Analytics trafikken fra disse bogmærker, der stammer fra dine AdWords-annoncer. AdWords registrerer dog ikke klikkene (og annoncørerne debiteres ikke for disse sessioner, da de ikke er faktiske klik på annoncerne).
 • Serverforsinkelse
  Hvis en bruger kommer til dit website fra en annonce og derefter forlader landingssiden, før sporingskoden udføres, overføres parameteren gclid ikke til Googles servere, og det pågældende klik knyttes ikke til sessionen. Resultatet er en uoverensstemmelse mellem antallet af klik og antallet af sessioner.

Uoverensstemmelser mht. konverteringsrate

I Analytics er konverteringsraten den procentdel af brugerne, som foretager en konvertering, der er knyttet til mindst ét af de mål, du har defineret for den pågældende visning. Denne konverteringsrate er ikke den samme som den AdWords-konverteringsrate, du kan se på din AdWords-konto. I AdWords henviser konverteringsraten til den procentdel af klikkene, der fører til en AdWords-konvertering, som defineret ved AdWords-konverteringssporingskoden. Se nedenstående artikel for at få flere oplysninger om forskellene på disse to typer konverteringssporing.

Relateret ressource

Sammenligning af Analytics- og AdWords-konverterings-metrics

Var denne artikel nyttig?
Hvordan kan vi forbedre siden?