Nesrovnalosti v údajích ve službách Google Ads a Analytics

Přehledy Google Ads v Analytics importují data přímo ze systému Google Ads. Údaje v Google Ads a v Analytics se obvykle shodují, ale za určitých okolností se mohou lišit:

 • Do porovnání dlouhých časových období mohou být zahrnuta období, ve kterých účty nebyly propojeny.
 • Pokud se stejným výběrem dat Analytics propojíte několik účtů Google Ads, budou informace v přehledech komplikovanější.
 • Některé údaje mohou z přehledů Analytics odstranit filtry. Zkontrolujte, zda nemáte nastavené filtry, které by upravovaly cílové adresy URL kampaní.
 • Údaje Google Ads se do služby Analytics importují v okamžiku zobrazení přehledu, takže údaje jsou aktuální pro poslední hodinu.

Ověřte konfiguraci pomocí uvedeného kontrolního seznamu. Další informace, proč se mohou vyskytnout rozdíly v údajích, naleznete dále v tomto článku.

Obsah tohoto článku:

Kontrolní seznam pro ověření konfigurace

Často dochází k rozdílům v údajích kvůli nesprávné konfiguraci. Správné nastavení si můžete ověřit s pomocí níže uvedeného kontrolního seznamu.

Nesrovnalosti mezi počty kliknutí a návštěv

Pokud zaznamenáte některé z níže popsaných nesrovnalostí mezi počty kliknutí a návštěv, můžete se pokusit problémy identifikovat a vyřešit pomocí nástroje pro odstraňování problémů s počty kliknutí a návštěv.

Mají-li údaje z Google Ads (například hodnoty dimenze Účet nebo Kampaň) hodnotu (not set), můžete se pokusit problémy odhalit a vyřešit pomocí nástroje pro odstraňování problémů s hodnotami (not set).

Služby Google Ads a Analytics mohou v přehledech vykazovat rozdílné počty kliknutí a návštěv z celé řady příčin:

 • KliknutíNávštěvy jsou různé metriky.
  Služba Google Ads měří kliknutí, zatímco služba Analytics měří návštěvy. Pokud někdo na reklamu klikne dvakrát během třiceti minut, aniž by mezitím zavřel prohlížeč, Analytics to zaregistruje jako jednu návštěvu. To platí i v případě, že uživatel stránky opustí a po krátké době se vrátí. Pokud například uživatel klikne na reklamu, poté použije tlačítko Zpět a opět klikne na vaši reklamu, zaregistruje služba Google Ads dvě kliknutí, zatímco služba Analytics jednu návštěvu.
 • Služba Google Ads z přehledu odfiltruje neplatná kliknutí, zatímco služba Analytics zobrazuje všechny údaje.
  Služba Google Ads z přehledů automaticky odfiltruje některá kliknutí, zatímco služba Analytics uvádí v přehledech všechny uskutečněné návštěvy. Z přehledů Google Ads filtrujeme kliknutí, ke kterým občas dochází, když někdo opakovaně klikne na reklamu, aby zvýšil vaše náklady nebo míru prokliku. Systém Google Ads tato kliknutí považuje za neplatná a automaticky je z přehledů Google Ads filtruje. Za tato potenciálně neplatná kliknutí vám nejsou účtovány poplatky.
 • V účtu Google Ads jste vypnuli jste automatické značkování adres URL.
  Pokud je automatické značkování vypnuté a cílové URL nebyly označeny proměnnými měření kampaně ručně, nebude návštěva označena údajem „google / CPC“ (kliknutí pocházející z reklam Google Ads), ale může být připsána zdroji/médiu „google / organické vyhledávání“ (kliknutí pocházející z výsledků organického vyhledávání na webu Google.com). Zapněte v účtu Google Ads automatické značkování nebo zajistěte, aby se na konec každé cílové adresy URL připojily proměnné měření kampaně.

  Postup zapnutí automatického značkování.
 • Zkontrolujte, zda máte správně nastavené možnosti Nastavení importu a exportu Google Ads.
  Pokud jste si jisti, že účty jsou propojené, ale přesto nevidíte žádné údaje o kliknutích nebo nákladech, zkontrolujte, zda jste v propojeném účtu zvolili možnost importu údajů do daného výběru dat.

  Postup pro úpravy nastavení importu a exportu Google Ads
 • Váš web používá pravidlo přepsání adresy URL na straně serveru
  Přidáním dalších parametrů do adresy URL můžete porušit pravidlo přepsání. Malá část webových stránek nepovoluje vlastní parametry v adresách URL a v případě, že tyto parametry použijete, zobrazí stránku s chybovým hlášením. Doporučujeme kontaktovat webmastera a požádat ho o povolení vlastních parametrů v adrese URL.
 • Vaše vstupní stránka možná přesměrovává na jinou stránku.
  Dochází-li na vstupní stránce k přesměrování, kód Analytics se často nemusí spustit a správně vyhodnotit návštěvnost jako pocházející z kampaně v placeném vyhledávání. Pokud například reklama vede na stránku http://www.mojedomena.cz/index.html, ale tato URL pomocí kódu 301, 302 nebo JavaScriptu přesměruje uživatele na stránku http://www.mojedomena.cz/stranka2.html, dojde při přesměrování ke ztrátě údajů o kampani, které byly původně do URL vstupní stránky přidány.

  Přečtěte si, jak měřit stránky obsahující přesměrování.
 • Ujistěte se, zda je měřena vstupní stránka reklam.
  Není-li sledována vstupní stránka reklam, údaje o kampani se do služby Analytics nedostanou. Zkontrolujte, zda měříte všechny vstupní stránky reklam Google.
 • Uživatelé si mohli nastavit předvolby prohlížeče tak, aby kód Analytics používaný na webových stránkách nemohl shromažďovat data.
  Uživatelé, kteří vstupují na vaše webové stránky prostřednictvím reklam Google Ads, možná vypnuli JavaScript nebo obrázky. Možná také využívají další technologie, kvůli kterým Analytics nemůže do přehledů zahrnout údaje o uživatelích webu (například doplněk prohlížeče pro odhlášení z používání Analytics). V některých případech nemusí být služba Analytics schopna tyto uživatele do přehledů zahrnout, ale v přehledech Google Ads uvedeni budou.
 • Zkontrolujte, zda vstupní stránka správně načítá kód.
  Kliknutí zaznamenaná v přehledech Google Ads, ale nikoli v Analytics, mohou být důsledkem nějaké překážky mezi událostí kliknutí na reklamu Google Ads a načtením měřicího kódu na vstupní stránce. V takovém případě zkontrolujte, zda správně fungují servery, které vaše stránky hostují, stránka se načítá pro všechny uživatele a IP adresy a měřicí kód je na webových stránkách správně nainstalován.

  Přečtěte si, jak zkontrolovat, zda jste kód Analytics nainstalovali správně. 
 • Uživatelé se vrátí během životnosti kampaně.
  V průběhu životnosti dané kampaně je uživatel vracející se na web připsán této kampani. V takových případech můžete zaznamenat více návštěv než kliknutí. Chcete-li zobrazit počet návštěv od vracejících se uživatelů, analyzujte kampaň s rozdělením segmentů podle Typu uživatele.
 • Uživatelé se vracejí na váš web prostřednictvím záložek.
  Služba Analytics využívá k identifikaci návštěv realizovaných po kliknutí na reklamy Google Ads parametr gclid v cílových adresách URL. Parametr gclid bude v adrese URL vstupní stránky uveden, pokud se uživatel na web dostane prostřednictvím reklamy. Příklad: Pokud má web adresu www.example.com, pak se uživateli po kliknutí na reklamu zobrazí v adresním řádku tato adresa:

  www.example.com/?gclid=123xyz

  Pokud si uživatel váš web uloží do záložek včetně parametru gclid, bude služba Analytics návštěvnost z takové záložky zaznamenávat tak, jako kdyby pocházela z vaší reklamy v Google Ads. Google Ads ale tato kliknutí nezaznamená (a inzerentům nebudou za takové návštěvy účtovány žádné poplatky, neboť nedošlo ke kliknutí na reklamu).
 • Latence serveru
  Pokud uživatel přijde na váš web z reklamy, ale vstupní stránku opustí ještě předtím, než se stačí provést měřicí kód, není parametr gclid předán na servery Google a kliknutí není přiřazeno k návštěvě. Výsledkem bude nesrovnalost v počtu kliknutí a návštěv.

Nesrovnalosti v konverzním poměru

Konverzní poměr představuje ve službě Analytics procento uživatelů, kteří provedli konverzi v rámci alespoň jednoho z cílů definovaných pro daný výběr dat. Tato hodnota se liší od míry konverze Google Ads uváděné ve vašem účtu Google Ads. Ve službě Google Ads představuje míra konverze procento kliknutí vedoucích ke konverzi Google Ads definované kódem měření konverzí Google Ads. Další informace o rozdílech mezi těmito dvěma typy měření konverzí naleznete v tomto článku.

Související zdroje

Porovnání metrik konverzí v Analytics a Google Ads

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory