Fält för anpassade filter

Tabellerna nedan innehåller en lista med alla tillgängliga fält och deras syfte.

Innehåll och trafik
Filternamn Beskrivning
Begärd URI Innehåller den relativa webbadressen eller den del av webbadressen som följer efter värdnamnet. Exempel: I webbadressen http://www.google-analytics.com/requestURL/index.html?sample=text är Begärd URI /requestURL/index.html?sample=text
Värdnamn Det fullständiga domännamnet till den begärda sidan. Exempel: I webbadressen http://www.google-analytics.com/requestURL/index.html?sample=text är värdnamnet www.google-analytics.com
Sidrubrik Innehållet i <title>-taggarna i HTML-koden för sidan som visas.
Länk Den externa länken, om det finns någon. Fältet fylls bara i för den första externa länken i början av ett besök.
Kampanjens måladress Måladressen som har definierats i en kampanj.
Typ av träff Typ av träff (sida, användardefinierat, transaktion, artikel, belopp, händelse, socialt nätverk, appvy, eller undantag).
Sökterm Söktermer som används i en egenskaps interna sökmotor.
Kategori för webbplatssökning Söker begränsat till en specifik kategori eller del av en egenskap (t.ex. Män).
Kampanj och annonsgrupp
Filternamn Beskrivning
Kampanjkälla Kampanjkällan definieras av den taggade frågan med sidbegäran. Detta betecknar vanligtvis den resurs som klicket kom från. Exempel: AdWords. Variabeln genereras automatiskt för AdWords-träffar när automatisk märkning har aktiverats via AdWords-gränssnittet.
Kampanjmedium Visningsmetod. Kampanjmediet definieras av den taggade frågan med sidbegäran. Detta betecknar vanligtvis det medium som användes för att skapa begäran, t.ex.: Organic, CPC eller PPC. Variabeln genereras automatiskt för AdWords-träffar när automatisk märkning har aktiverats via AdWords-gränssnittet.
Kampanjens namn Kampanjens namn definieras av den taggade frågan med sidbegäran. Detta betecknar vanligtvis namnet på marknadsföringskampanjen eller namnet som används för att skilja kampanjkällorna åt. Exempel: Oktoberkampanj. Variabeln genereras automatiskt för AdWords-träffar när automatisk märkning har aktiverats via AdWords-gränssnittet.
Annonsgrupp för kampanjen Annonsgruppen för kampanjen definieras av den taggade frågan med sidbegäran. Detta hänvisar normalt till annonsgruppen som är associerad med sökordet/annonsmaterialet och klick. Exempel: Oktoberkampanjannonser. Variabeln genereras automatiskt för AdWords-träffar när automatisk märkning har aktiverats via AdWords-gränssnittet.
Kampanjterm Termen definieras av den taggade frågan med sidbegäran. Detta betecknar vanligtvis den term som används för att generera annonsen från hänvisningskällan eller kampanjkällan, t.ex. ett sökord. Variabeln genereras automatiskt för AdWords-träffar när automatisk märkning har aktiverats via AdWords-gränssnittet.
Kampanjinnehåll Kampanjinnehållet definieras av den taggade frågan med sidbegäran. Innehållstaggen definierar vanligtvis testning med flera varianter eller används för att sprida kampanjens inriktningsvariabler i en annonskampanj. Variabeln genereras automatiskt för AdWords-träffar när automatisk märkning har aktiverats via AdWords-gränssnittet.
Kampanjkod Kampanjkoden definierad av den taggade frågan med sidbegäran och kan användas för att hänvisa till en kampanjuppslagstabell eller ett diagram med hänvisningskoder som används för att definiera variabler i stället för flera frågetaggar med flera begäranden.
Hänvisningssökväg för kampanjen Hänvisningskanalerna för omvandlingar som tillskrivs kampanjen.
E-handel
Filternamn Beskrivning
Transaktionsland för e-handel Variabeln Transaktionsland används för att ange vilket land som har definierats av transaktionsprocessen.
Transaktionsregion för e-handel Variabeln Transaktionsregion används för att ange vilken region som har definierats av transaktionsprocessen.
Transaktionsort för e-handel Variabeln Transaktionsort anger den ort där e-handelstransaktionen skedde.
E-handelsbutik eller orderplats Taggen Transaktionspartner anger partnerbutiken eller bearbetningswebbplatsen.
Objektnamn för e-handel Namnet på objektet för en e-handelstransaktion.
Objektkod för e-handel ID eller kodnumret på objektet för e-handelstransaktionen.
Objektvariant för e-handel En anpassad e-handelsvariabel. Används vanligtvis för att lagra identifierande information om objekt. Fältet kan t.ex. innehålla "blå" eller "vit" som identifierande kännetecken för två i övrigt likadana tröjor.
Transaktions-ID för e-handel ID eller kodnumret för e-handelstransaktionen.
E-handelstransaktionens valutakod Valutakoden används i transaktionen.
Målgrupp/användare
Filternamn Beskrivning
Webbläsare Namnet på den webbläsare som besökaren använder.
Webbläsarversion Versionen av den webbläsare som besökaren använder.
Webbläsarens storlek Pixeldimensionerna för visningsområdet i webbläsaren som används av besökaren.
Operativsystemsplattform Besökarens operativsystemsplattform.
Operativsystemsversion Besökarens operativsystemversion.
Språkinställningar Språkinställningen i besökarens webbläsarinställningar.
Skärmupplösning Besökarens skärmupplösning enligt webbläsarprogrammet.
Skärmfärger Besökarens skärmfärginställningar enligt webbläsarprogrammet.
Är Java aktiverat? Variabeln Java aktiverat anger om Java har aktiverats i besökarens webbläsarprogram. Möjliga värden är Ja eller Nej.
Flash-version Variabeln Flash-version anger vilken version av Flash som är installerat i besökarens webbläsarprogram.
Anslutningshastighet Besökarens anslutningshastighet enligt besökarens internetanslutning som registreras av webbläsaren.
Typ Antingen Ny besökare eller Återkommande besökare utifrån Google Analytics-identifierare.
ISP-organisation Den ISP-organisation som har registrerats i användarens IP-adress. Detta är den ISP som användaren använder för att få åtkomst till internet.
ISP-domän Den geografiska domänen för besökarens ISP.
IP-adress Besökarens IP-adress.
IP-version Besökarens IP-version (IPV4, IPV6).
Plats
Filternamn Beskrivning
Land Ursprungslandet för besöket.
Område Ursprungsregionen för besöket.
Ort Ursprungsorten för besöket.
Händelse
Filternamn Beskrivning
Händelsekategori Kategorin som har tilldelats en händelse (t.ex. Videor och Hämtningar).
Händelseåtgärd Åtgärden som har tilldelats en händelse (t.ex. Spela, Hämta ett dokument).
Händelsenamn Etiketten som har tilldelats en händelse (en valfri beskrivande sträng).
Övrigt
Filternamn Beskrivning
Anpassat fält 1 Ett tomt anpassat fält för lagring av värden under filterberäkning. Data lagras inte permanent i det här fältet utan kan skrivas till Anpassat fält 1 eller 2 för att användas av ett efterföljande filter.
Anpassat fält 2 Ett tomt anpassat fält för lagring av värden under filterberäkning. Data lagras inte permanent i det här fältet utan kan skrivas till Anpassat fält 1 eller 2 för att användas av ett efterföljande filter.
Användardefinierad Du kan ställa in de här variablerna genom att modifiera Javascript i GATC, E-handel-fält eller variabler i en spårningslänk.
Program
Filternamn Beskrivning
Program-ID Normalt paket-ID:t för programmet i appbutiken där programmet är tillgängligt (t.ex. com.google.android.apps.appnamn. Kan också vara en valfri sträng som identifierar appen. Konfigureras i appen av utvecklaren.
Programinstallerar-ID ID:t för appbutiken från vilken appen installerades, eller en valfri sträng som används för att identifiera appbutiken. Konfigureras i appen av utvecklaren.
Appnamn Appens visningsnamn (t.ex. Gmail, Maps). Konfigureras i appen av utvecklaren.
Appversion Appens versionsnummer. Konfigureras i appen av utvecklaren.
Skärmetikett Etiketten för en specifik skärm i appen, eller det logiska namnet för en likvärdig webbsida när samma innehåll visas i både en app och på en webbplats.
Applikation? Om träffen kom från en app eller inte. Om du anger värdet till Nej filtreras alla träffar från appen ut (inklusive sådana träffar som transaktioner). Möjliga värden är Ja eller Nej.
Allvarligt undantag? Om undantaget var allvarligt eller inte. Möjliga värden är Ja eller Nej.
Beskrivning av undantag Beskrivning av undantaget. Anges av utvecklaren när undantagsträffar skickas.
Mobila enheter
Filternamn Beskrivning
Mobil? Möjliga värden är Ja eller Nej. Om enheten är en mobil enhet (t.ex. telefon, surfplatta, mobil spelenhet).
Surfplatta? Möjliga värden är Ja eller Nej. Om enheten är en surfplatta.
Qwerty-tangentbord? Möjliga värden är Ja eller Nej. Om enheten har ett Qwerty-tangentbord.
Stöd för NFC? Möjliga värden är Ja eller Nej. Om enheten har närfältskommunikation (NFC).
Mobilradio? Möjliga värden är Ja eller Nej. Om enheten har en mobilradioanslutning för samtal och/eller abonnemang för dataåtkomst (t.ex. 3G, 4G).
Stöd för Wi-Fi? Möjliga värden är Ja eller Nej. Om enheten stöder Wifi-anslutningar.
Varumärkesnamn för mobil enhet Varumärkesnamnet som enheten har lanserats under. En enhets varumärke kan vara en OEM (t.ex. Samsung, Nokia) eller en operatör (t.ex. Verizon, NTT DoCoMo).
Namn på mobiltelefonmodell Modellnamnet på den mobila enheten. En OEM kan använda samma modellnamn för olika operatörer eller språkkoder (t.ex. Galaxy Nexus, iPhone), eller använda olika modellnamn för olika operatörer eller språkkoder (t.ex. har Galaxy S3 modellnamnet SGH-T999 i USA men modellnamnet GT-I9300 i Tyskland).
Namn på mobilmarknadsföring Marknadsföringsnamnet på en enhet kan ha olika modellnamn för olika operatörer/språkkoder. Till exempel är Galaxy S3 marknadsföringsnamnet på samma enhet, men som har två olika modeller (namn på mobiltelefonmodell).
Mobilpekningsmetod Primär inmatningsmetod (t.ex. fysiskt tangentbord, skärmtangentbord).
Social
Filternamn Beskrivning
Socialt nätverk Det sociala nätverk där åtgärden ägde rum (t.ex. Google+, Facebook).
Aktivitet i sociala nätverk Den sociala aktivitet som ägde rum på det sociala nätverket (t.ex. när en användare klickar på +1-knappen på Google+, vilket genererar den aktiviteten i det sociala nätverket plus).
Socialt mål Målet för den sociala interaktionen (t.ex. innehållet som du klickade +1 för), normalt en webbadress, men kan vara en valfri text.
Anpassade dimensioner
Filternamn Beskrivning
den anpassade dimensionen Alla anpassade dimensioner som du har skapat visas här. Använd unika namn för dina anpassade dimensioner så att du enkelt kan skilja mellan dem i den här listan.

Läs mer om Anpassade dimensioner och om dimensionsräckvidd.
Var den här artikeln till hjälp?