Fält för anpassade filter

1034380Tabellerna nedan visar alla tillgängliga fält och deras syften.

Innehåll och trafik
Filternamn Beskrivning
Begärd URI Innehåller den relativa webbadressen eller den del av webbadressen som följer efter värdnamnet. Exempel: För http://www.google-analytics.com/requestURL/index.html?sample=text är Begärd URI /requestURL/index.html?sample=text
Värdnamn Det fullständiga domännamnet till den begärda sidan. Exempel: För http://www.google-analytics.com/requestURL/index.html?sample=text är värdnamnet www.google-analytics.com
Sidrubrik Innehållet i <title>-taggarna i HTML-koden för sidan som visas
Hänvisning Den externa länken, om det finns någon. Fältet fylls bara i för den första externa länken i början av en session.
Kampanjens måladress Måladressen som har definierats i en kampanj.
Inte kompatibel med dynamiska sökannonser eller Shopping-kampanjer där målwebbadressen inte är angiven i annonserna.
Typ av träff Typ av träff (sida, användardefinierat, transaktion, artikel, belopp, händelse, socialt nätverk, appvy, eller undantag)
Sökterm Söktermer som används i en egendoms interna sökmotor
Kategori för webbplatssökning Sökningar som är begränsade till en viss kategori eller del av egendom (till exempel Män).
Kampanj eller annonsgrupp
Filternamn Beskrivning
Kampanjkälla Kampanjkällan definieras av den taggade frågan med sidbegäran. Betecknar vanligtvis den resurs som klicket kom från. Exempel: ”google”. Variabeln genereras automatiskt för AdWords-träffar när automatisk taggning har aktiverats via AdWords-gränssnittet.
Kampanjmedium Visningsmetod. Kampanjmediet definieras av den taggade frågan med sidbegäran. Betecknar vanligtvis det medium som används för att generera frågan, till exempel Organisk, CPC eller PPC. Variabeln genereras automatiskt för AdWords-träffar när automatisk taggning har aktiverats via AdWords-gränssnittet.
Kampanjens namn Kampanjens namn definieras av den taggade sidbegäran. Betecknar vanligtvis namnet på marknadsföringskampanjen eller namnet som används för att skilja kampanjkällorna åt. Exempel: ”Oktoberkampanj”. Variabeln genereras automatiskt för AdWords-träffar när automatisk taggning har aktiverats via AdWords-gränssnittet.
Kampanjens annonsgrupp Annonsgruppen för kampanjen definieras av den taggade frågan med sidbegäran. Betecknar vanligtvis den annonsgrupp som är kopplad till sökordet/annonsmaterialet och klick. Exempel: ”Annonser_oktoberkampanj”. Variabeln genereras automatiskt för AdWords-träffar när automatisk taggning har aktiverats via AdWords-gränssnittet.
Kampanjterm Termen definieras av den taggade frågan med sidbegäran. Betecknar vanligtvis den term som används för att generera annonsen från hänvisningskällan eller kampanjkällan, till exempel ett sökord. Variabeln genereras automatiskt för AdWords-träffar när automatisk taggning har aktiverats via AdWords-gränssnittet.
Kampanjinnehåll Kampanjinnehållet definieras av den taggade frågan med sidbegäran. Innehållstaggen definierar vanligtvis testning med flera varianter, eller används för att sprida kampanjens inriktningsvariabler i en annonskampanj. Variabeln genereras automatiskt för AdWords-träffar när automatisk taggning har aktiverats via AdWords-gränssnittet.
Kampanjkod Kampanjkoden definieras av den taggade frågan med sidbegäran. Den kan användas för att hänvisa till en kampanjuppslagstabell eller ett diagram med hänvisningskoder som används för att definiera variabler i stället för flera taggade frågor med sidbegäranden.
Kampanjens hänvisningsväg Hänvisningskanalerna för konverteringar som tillskrivs kampanjen
E-handel
Filternamn Beskrivning
Transaktionsland för e-handel Variabeln Transaktionsland används för att ange vilket land som definieras av transaktionsprocessen.
Transaktionsregion för e-handel Variabeln Transaktionsregion används för att ange vilken region som definieras av transaktionsprocessen.
Transaktionsort för e-handel Variabeln Transaktionsort anger den ort där e-handelstransaktionen skedde.
E-handelsbutik eller orderplats Taggen Transaktionspartner anger partnerbutiken eller bearbetningswebbplatsen.
Objektnamn för e-handel Namnet på objektet för en e-handelstransaktion
Objektkod för e-handel Id eller kodnummer på objektet för e-handelstransaktionen
Objektvariant för e-handel En anpassad e-handelsvariabel. Används vanligtvis för att lagra identifierande information om objekt. Fältet kan till exempel innehålla ”blå” eller ”vit” som identifierande kännetecken för två i övrigt likadana tröjor.
Transaktions-id för e-handel Id eller kodnummer för e-handelstransaktionen
E-handelstransaktionens valutakod Valutakoden används i transaktionen
Målgrupp/användare
Filternamn Beskrivning
Webbläsare Webbläsarnamnet, (som Chrome eller Firefox)
Webbläsarversion Webbläsarversionen
Webbläsarens storlek Pixeldimensionerna för visningsområdet i webbläsaren
Operativsystemsplattform Operativsystemsplattformen
Version av operativsystem Operativsystemsversionen
Språkinställningar Språkinställningen i webbläsarinställningarna
Skärmupplösning Skärmupplösningen enligt webbläsaren
Skärmfärger Skärmfärginställningarna enligt webbläsaren
Är Java aktiverat? Om Java har aktiverats i webbläsaren. Möjliga värden är Ja och Nej.
Flash-version Vilken version av Flash som är installerad i webbläsaren
Anslutningshastighet Anslutningshastigheten enligt internetanslutningen som har registrerats av webbläsaren
Typ Varken ny användare eller återkommande användare, baserat på Analytics-identifierare.
ISP-organisation Internetleverantören som har registrerats på den IP-adress som används för internetåtkomst
ISP-domän Internetleverantörens geografiska domän
IP-adress IP.adressen
IP-version IP-versionen (IPV4, IPV6)
Plats
Filternamn Beskrivning
Land Ursprungslandet för informationen
Område Ursprungsregionen för informationen
Ort Ursprungsorten för informationen
Händelse
Filternamn Beskrivning
Händelsekategori Kategorin som har tilldelats en händelse (till exempel Videor, Hämtningar).
Åtgärd vid händelse Åtgärden som har tilldelats en händelse (till exempel Spela, Hämta faktablad)
Händelsenamn Etiketten som har tilldelats en händelse (en valfri beskrivande sträng)
Övrigt
Filternamn Beskrivning
Anpassat fält 1 Ett tomt anpassat fält för lagring av värden under filterberäkning. Data lagras inte permanent i det här fältet utan kan skrivas till Anpassat fält 1 eller 2 för att användas av ett efterföljande filter.
Anpassat fält 2 Ett tomt anpassat fält för lagring av värden under filterberäkning. Data lagras inte permanent i det här fältet utan kan skrivas till Anpassat fält 1 eller 2 för att användas av ett efterföljande filter.
Användardefinierat De här variablerna kan anges genom att modifiera Javascript i GATC, E-handel-fält eller variabler i en spårningslänk.
Program
Filternamn Beskrivning
Program-id Vanligtvis paket-id för appen i appbutiken (till exempel com.google.android.apps.appnamn. Kan också vara en valfri sträng som identifierar appen. Konfigureras i appen av utvecklaren.
Programinstallations-id Id för appbutiken från vilken appen installerades, eller en valfri sträng som används för att identifiera appbutiken. Konfigureras i appen av utvecklaren.
Programnamn Appens visningsnamn (till exempel Gmail, Maps). Konfigureras i appen av utvecklaren.
Programversion Appens versionsnummer. Konfigureras i appen av utvecklaren.
Skärmetikett Etiketten för en viss skärm i appen, eller det logiska namnet på en motsvarande webbsida när samma innehåll visas både i en app och på en webbplats.
Program/app? Om träffen kom från en app eller inte. Om du anger värdet till Nej, filtreras alla träffar från appen ut (inräknat träffar som transaktioner). Möjliga värden är Ja och Nej.
Allvarligt undantag? Om undantaget var allvarligt eller inte. Möjliga värden är Ja och Nej.
Beskrivning av undantag Beskrivning av undantaget. Anges av utvecklaren när undantagsträffar skickas.
Mobila enheter
Filternamn Beskrivning
Mobil? Möjliga värden är Ja och Nej. Om enheten är en mobil enhet (till exempel telefon, surfplatta, mobil spelenhet)
Surfplatta? Möjliga värden är Ja och Nej. Om enheten är en surfplatta
Qwerty-tangentbord? Möjliga värden är Ja och Nej. Om enheten har ett Qwerty-tangentbord
Stöd för NFC? Möjliga värden är Ja och Nej. Om enheten har närfältskommunikation (NFC)
Mobilradio? Möjliga värden är Ja och Nej. Om enheten har mobilradioanslutning för samtal och/eller abonnemang för dataåtkomst (till exempel 3G, 4G)
Stöd för Wi-Fi? Möjliga värden är Ja och Nej. Om enheten har stöd för Wi-Fi-anslutningar
Varumärkesnamn för mobil enhet Enhetens varumärkesnamn. En enhets varumärke kan tillhöra en OEM (till exempel Samsung, Nokia) eller en operatör (till exempel Verizon, NTT DoCoMo).
Namn på mobiltelefonmodell Modellnamnet på den mobila enheten. En OEM kan använda samma modellnamn för olika operatörer eller språkkoder (till exempel Galaxy Nexus, iPhone), eller använda olika modellnamn för olika operatörer eller språkkoder (till exempel har Galaxy S3 modellnamnet SGH-T999 i USA men modellnamnet GT-I9300 i Tyskland).
Namn på mobilmarknadsföring Marknadsföringsnamnet på en enhet kan ha olika modellnamn för olika operatörer/språkkoder. Till exempel är Galaxy S3 marknadsföringsnamnet på samma enhet, men har två olika modeller (namn på mobiltelefonmodell).
Mobilpekningsmetod Primär inmatningsmetod (till exempel fysiskt tangentbord, skärmtangentbord)
Socialt
Filternamn Beskrivning
Socialt nätverk Det sociala nätverk där åtgärden ägde rum (till exempel Google+, Facebook)
Aktiviteter i sociala nätverk Den sociala aktivitet som ägde rum i det sociala nätverket (när till exempel en användare klickar på +1-knappen i Google+, är den sociala aktiviteten plus).
Socialt mål Målet för den sociala interaktionen (till exempel innehållet som du klickade på +1 för). Vanligtvis en webbadress, men kan vara valfri text.
Anpassade dimensioner
Filternamn Beskrivning
anpassad dimension Alla anpassade dimensioner som du har skapat visas här. Använd unika namn på dina anpassade dimensioner så att du enkelt kan skilja dem åt i den här listan.

Läs mer om Anpassade dimensioner och dimensionsräckvidd.
Var den här artikeln till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?