Niestandardowe pola filtrów

Poniższe tabele zawierają wszystkie dostępne pola i ich przeznaczenie.

Treść i ruch
Nazwa filtra Opis
Identyfikator URI żądania Zawiera względny adres URL lub fragment adresu URL po nazwie hosta. Przykład: w przypadku adresu http://www.google-analytics.com/requestURL/index.html?sample=text identyfikator URI żądania to /requestURL/index.html?sample=text
Nazwa hosta Pełna nazwa domeny żądanej strony. Na przykład: w przypadku adresu http://www.google-analytics.com/requestURL/index.html?sample=text nazwa hosta to www.google-analytics.com
Tytuł strony Zawartość tagów <title> w kodzie HTML wyświetlanej strony.
Witryna odsyłająca Ewentualna zewnętrzna strona kierująca. Pole to przyjmuje tylko wartości początkowej zewnętrznej strony kierującej na początku sesji.
Docelowy URL kampanii Docelowy URL określony w kampanii.
Niezgodny z dynamicznymi reklamami w wyszukiwarce lub kampaniami produktowymi, jeśli w reklamach nie ustawiono docelowego adresu URL.
Typ działania Typ działania (strona, definiowane przez użytkownika, transakcja, element, koszt, zdarzenie, społecznościowe, wyświetlenie aplikacji lub wyjątek).
Wyszukiwane słowo Wyszukiwane słowa używane w wewnętrznej wyszukiwarce usługi.
Kategoria wyszukiwania w witrynie Wyszukiwania w określonej kategorii lub konkretnym obszarze usługi (np. mężczyźni).
Kampania lub grupa reklam
Nazwa filtra Opis
Źródło kampanii Źródło kampanii jest definiowane przez zapytanie w otagowanym żądaniu strony. Oznacza ono z reguły zasób, który udostępnił kliknięcie, na przykład „google”. Ta zmienna jest generowana automatycznie w odniesieniu do odwiedzin w programie Google Ads, kiedy została włączona funkcja automatycznego tagowania za pośrednictwem interfejsu Google Ads.
Medium kampanii Metoda wyświetlania. Medium kampanii jest definiowane przez zapytanie w otagowanym żądaniu strony. Zmienna ta zazwyczaj odnosi się do medium użytego do wygenerowania zapytania, np: „Organic”, „CPC” lub „PPC”. Ta zmienna jest generowana automatycznie w odniesieniu do odwiedzin w programie Google Ads, kiedy została włączona funkcja automatycznego tagowania za pośrednictwem interfejsu Google Ads.
Nazwa kampanii Nazwa kampanii jest definiowana przez zapytanie w otagowanym żądaniu. Zmienna ta odnosi się zazwyczaj do kampanii marketingowej lub do rozróżniania źródeł kampanii, na przykład „KampaniaJesienna”. Ta zmienna jest generowana automatycznie w odniesieniu do odwiedzin w programie Google Ads, kiedy została włączona funkcja automatycznego tagowania za pośrednictwem interfejsu Google Ads.
Grupa reklam w kampanii Grupa reklam w kampanii jest definiowana przez zapytanie w otagowanym żądaniu. Zwykle odnosi się to do grupy reklam związanej ze słowem kluczowym/reklamą i kliknięciem, na przykład,„ReklamyKampaniiJesiennej”. Ta zmienna jest generowana automatycznie w odniesieniu do odwiedzin w programie Google Ads, kiedy została włączona funkcja automatycznego tagowania za pośrednictwem interfejsu Google Ads.
Hasło kampanii Hasło jest definiowane przez zapytanie w otagowanym żądaniu strony. Hasło kampanii odnosi się zazwyczaj do hasła służącego do generowania reklamy ze źródła kierującego lub źródła kampanii, np. słowa kluczowego. Ta zmienna jest generowana automatycznie w odniesieniu do odwiedzin w programie Google Ads, kiedy została włączona funkcja automatycznego tagowania za pośrednictwem interfejsu Google Ads.
Treść kampanii Treść kampanii jest definiowana przez zapytanie w otagowanym żądaniu. Tag treści zazwyczaj definiuje testowanie wielowymiarowe lub służy do rozpowszechniania zmiennych grupy docelowej kampanii reklamowej. Ta zmienna jest generowana automatycznie w odniesieniu do odwiedzin w programie Google Ads, kiedy została włączona funkcja automatycznego tagowania za pośrednictwem interfejsu Google Ads.
Kod kampanii Kod kampanii, definiowany przez zapytanie w otagowanym żądaniu, może służyć do odwołań do tabeli przeglądowej kampanii lub wykresu kodów referencyjnych służących do definiowania zmiennych zamiast wielu tagów zapytań w żądaniach.
Ścieżka odesłania do kampanii Ścieżki odesłania konwersji przypisane do kampanii.
E-commerce
Nazwa filtra Opis
Kraj transakcji e-commerce Zmienna Kraj transakcji służy do określenia kraju zdefiniowanego przez proces transakcji.
Region transakcji e-commerce Zmienna Region transakcji służy do określenia regionu zdefiniowanego przez proces transakcji.
Miasto transakcji e-commerce Zmienna Miasto transakcji wskazuje miasto, w którym dokonano transakcji handlowej.
Miejsce sklepu lub zamówienia e-commerce Tag przynależności transakcji wskazujący przynależny sklep lub witrynę realizującą transakcję.
Nazwa elementu e-commerce Nazwa nadawana przedmiotowi transakcji e-commerce.
Kod elementu e-commerce Identyfikator lub numer kodu nadawany elementowi transakcji e-commerce.
Odmiana elementu e-commerce Niestandardowa zmienna e-commerce, służąca najczęściej do przechowywania informacji o cechach wyróżniających elementów. Pole to może na przykład przechowywać wartości „niebieskie” i „białe” jako cechy wyróżniające dwóch identycznych poza tym bluz z kapturem.
Identyfikator transakcji e-commerce Identyfikator lub numer kodu nadawany elementowi transakcji e-commerce.
Kod waluty transakcji e-commerce Kod waluty użyty w transakcji.
Odbiorcy/użytkownicy
Nazwa filtra Opis
Przeglądarka Nazwa przeglądarki (np. Chrome lub Firefox)
Wersja przeglądarki Wersja przeglądarki.
Rozmiar przeglądarki Wymiary obszaru wyświetlania programu przeglądarki.
Platforma systemu operacyjnego Platforma systemu operacyjnego.
Wersja systemu operacyjnego Wersja systemu operacyjnego.
Ustawienia języka Ustawienie językowe w preferencjach przeglądarki.
Rozdzielczość ekranu Rozdzielczość ekranu według ustawień przeglądarki.
Kolory ekranu Możliwości kolorystyczne ekranu określone przez przeglądarkę.
Włączona obsługa środowiska Java? Zmienna ta określa, czy w przeglądarce włączono obsługę środowiska Java. Możliwe wartości to Tak lub Nie.
Wersja Flash Zmienna ta określa, która wersja dodatku Flash jest zainstalowana w przeglądarce.
Szybkość połączenia Szybkość połączenia na podstawie szybkości połączenia z internetem określonej przez przeglądarkę.
Typ Nowy użytkownik lub Powracający użytkownik na podstawie identyfikatorów Analytics.
Dostawca internetu Dostawca usług internetowych zarejestrowany pod adresem IP używanym do korzystania z internetu.
Domena dostawcy internetu Domena geograficzna dostawcy usług internetowych.
Adres IP Adres IP.
Wersja IP Wersja IP (IPV4, IPV6).
Lokalizacja
Nazwa filtra Opis
Kraj Kraj, z którego pochodzą dane.
Region Region, z którego pochodzą dane.
Miejscowość Miejscowość, z której pochodzą dane.
Zdarzenie
Nazwa filtra Opis
Kategoria zdarzenia Kategoria przypisana do zdarzenia (np. filmy lub pobrane pliki).
Akcja zdarzenia Akcja zdarzenia przypisana do zdarzenia (np. odtworzenie, pobranie dokumentu).
Etykieta zdarzenia Etykieta przypisana do zdarzenia (dowolny wybrany ciąg opisowy).
Inne
Nazwa filtra Opis
Pole niestandardowe 1 Puste, niestandardowe pole do przechowywania wartości podczas przeliczania danych filtrów. Dane nie są w tym polu przechowywane trwale, lecz mogą być zapisywane w Polu niestandardowym 1 lub 2 do użycia ich w kolejnym filtrze.
Pole niestandardowe 2 Puste, niestandardowe pole do przechowywania wartości podczas przeliczania danych filtrów. Dane nie są w tym polu przechowywane trwale, lecz mogą być zapisywane w Polu niestandardowym 1 lub 2 do użycia ich w kolejnym filtrze.
Określony przez użytkownika Te zmienne można ustawić, modyfikując kod JavaScript za pomocą kodu GATC, pól e-commerce lub zmiennych w linku śledzenia.
Aplikacja
Nazwa filtra Opis
Identyfikator aplikacji Zwykle jest to identyfikator pakietu aplikacji w sklepie z aplikacjami, w którym jest ona dostępna (np. com.google.android.apps.nazwa aplikacji. Może to być też dowolny ciąg znaków, który identyfikuje aplikację. Jest on konfigurowany w aplikacji przez programistę.
Identyfikator instalatora aplikacji Identyfikator sklepu z aplikacjami, z którego aplikacja została zainstalowana, lub ciąg znaków używany do identyfikacji sklepu z aplikacjami. Jest on konfigurowany w aplikacji przez programistę.
Nazwa aplikacji Wyświetlana nazwa aplikacji (np. Gmail, Mapy). Jest on konfigurowany w aplikacji przez programistę.
Wersja aplikacji Numer wersji aplikacji. Jest on konfigurowany w aplikacji przez programistę.
Etykieta ekranu Etykieta określonego ekranu w aplikacji lub logiczna nazwa odpowiadającej jej strony internetowej, gdy ta sama treść pojawia się zarówno w aplikacji, jak i w witrynie.
Aplikacja? Określa, czy działanie pochodziło z aplikacji. Jeśli ustawisz opcję NIE, wszystkie działania z aplikacji będą odfiltrowywane (w tym takie działania, jak transakcje). Możliwe wartości to Tak lub Nie.
Wyjątek krytyczny? Określa, czy wyjątek był krytyczny. Możliwe wartości to Tak lub Nie.
Opis wyjątku Opis wyjątku. Określany przez administratora podczas wysyłania działań wyjątków.
Urządzenie mobilne
Nazwa filtra Opis
Urządzenie mobilne? Możliwe wartości to Tak lub Nie. Określa, czy urządzenie jest mobilne (np. telefon, tablet, mobilna konsola do gier).
Tablet? Możliwe wartości to Tak lub Nie. Określa, czy urządzenie jest tabletem.
Klawiatura QWERTY? Możliwe wartości to Tak lub Nie. Określa, czy urządzenie ma klawiaturę QWERTY.
Obsługa komunikacji NFC? Możliwe wartości to Tak lub Nie. Określa, czy urządzenie obsługuje komunikację Near Field Communication.
Radio komórkowe? Możliwe wartości to Tak lub Nie. Określa, czy urządzenie obsługuje komórkowe połączenia radiowe do nawiązywania połączeń i korzystania z transmisji danych (np. 3G, 4G).
Obsługa Wi-Fi? Możliwe wartości to Tak lub Nie. Określa, czy urządzenie obsługuje połączenia Wi-Fi.
Marka urządzenia mobilnego Marka, pod którą urządzenie funkcjonuje na rynku. Urządzenie może nosić markę producenta oryginalnego wyposażenia, OEM (np. Samsung, Nokia), lub operatora (np. Verizon, NTT DoCoMo).
Nazwa urządzenia mobilnego Nazwa modelu urządzenia mobilnego. OEM może używać tej samej nazwy modelu dla różnych operatorów lub języków (np. Galaxy Nexus, iPhone) bądź różnych nazw modeli (np. Galaxy S3 nosi w USA nazwę SGH-T999, a w Niemczech GT-I9300).
Nazwa marketingowa urządzenia przenośnego Nazwa marketingowa urządzenia może obejmować różne nazwy modeli dla różnych operatorów i języków, np. Galaxy S3 jest nazwą marketingową urządzenia, które ma dwa różne modele (nazwa modelu urządzenia przenośnego).
Metoda wskazywania urządzeń mobilnych Podstawowa metoda wprowadzania danych (np. klawiatura fizyczna, klawiatura ekranowa).
Społecznościowe
Nazwa filtra Opis
Sieć społecznościowa Sieć społecznościowa, w której miało miejsce działanie (np. Google+, Facebook).
Interakcja społecznościowa Interakcja społecznościowa, która miała miejsce w sieci społecznościowej (np. w Google+, gdy użytkownik kliknie przycisk +1, interakcją społecznościową będzie plus).
Cel społecznościowy Cel interakcji społecznościowej (np. treść, której dasz +1) – zwykle jest to URL, ale może to być dowolny tekst.
Niestandardowe wymiary
Nazwa filtra Opis
Twój niestandardowy wymiar Lista wszystkich niestandardowych wymiarów, które utworzysz. Używaj niepowtarzalnych nazw dla niestandardowych wymiarów, by łatwo odróżnić je na tej liście.

Dowiedz się więcej o niestandardowych wymiarach i zakresie wymiaru.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?