W niektórych wierszach jest podana informacja: Nie wyświetlono w zakresie dat

Niekiedy w niektórych wierszach raportu Google Ads może być podana informacja Nie wyświetlono w zakresie dat. W przypadkach, w których sesje w witrynie są wynikiem kliknięcia spoza wybranego zakresu dat, liczba wyświetleń podawana dla kampanii, grupy reklam lub słowa kluczowego w raporcie będzie równa zeru.

Częstym powodem sesji o zerowej liczbie wyświetleń jest przechodzenie użytkowników do witryny za pomocą zakładek. Użytkownik może na przykład kliknąć reklamę, a następnie podczas innej sesji powrócić bezpośrednio do witryny za pomocą zakładki. W takim przypadku zostanie zachowana informacja o odesłaniu z pierwszej sesji, zatem jedno kliknięcie spowoduje wiele sesji dla danej kampanii. Jeśli użytkownik będzie wracać do witryny, używając zakładki, nie zostaną zarejestrowane żadne nowe wyświetlenia w kampanii, mimo że miały one miejsce, ponieważ użytkownik nie dociera do witryny poprzez reklamę.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?