ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก

เครื่องหมายคำถาม (?)

สร้างโดย: LunaMetrics วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2008
แก้ไขครั้งล่าสุดโดย: LunaMetrics วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2008

? ใช้ดังนี้:

? ตรงกับนิพจน์ก่อนหน้าศูนย์หรือหนึ่งรายการ

"นิพจน์ก่อนหน้า" หมายถึงอักขระที่อยู่ข้างหน้าติดกับเครื่องหมายคำถาม

สมมติว่าคุณมีเว็บไซต์เศรษฐกิจและคุณต้องการแค่ดูแหล่งอ้างอิงที่มีคำว่า "labor" อยู่ในชื่อ แต่แหล่งอ้างอิงเหล่านี้บางทีมาจากประเทศที่สะกดคำนี้ว่า "labour" คุณสามารถสร้างตัวกรองดังนี้: labou?r

ด้วยวิธีนี้ ระบบจะจับคู่ "labour" (ซึ่งมีตัว "u" ที่เป็นนิพจน์ก่อนหน้า) และ labor (ซึ่งมีนิพจน์ก่อนหน้าเป็นศูนย์ นั่นคือ ไม่รวมตัว "u")

คุณไม่สามารถใช้แบบนี้ได้: labo?r หรืออย่างน้อย ก็ต้องไม่ใช้สำหรับจุดประสงค์เดียวกัน เครื่องหมายนี้ไม่ใช่สัญลักษณ์แทนที่คุณใส่ไว้ระหว่างตัว o และตัว r เพื่อจับคู่กับ ตัวอักษรใดก็ได้ รายการที่ตรงเพียงรายการเดียวน่าจะเป็น "labor" (นิพจน์ก่อนหน้าเป็นศูนย์) และ "labr."

บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร