Denna artikel handlar om Universal Analytics. Om du använder nästa generation av Google Analytics kan du läsa mer i avsnittet för Google Analytics 4-egendomar i detta hjälpcenter.

Punkt (.) och omvänt snedstreck (\)

Vissa tecken har en viss innebörd i reguljära uttryck och en helt annan i andra sammanhang. I reguljära uttryck är till exempel punkt (.) ett specialtecken som används för att matcha ett valfritt annat tecken. I skrivet språk används punkt (.) för att ange slutet av en mening. I klockslag används punkt (.) för att avgränsa timmar från minuter.

I reguljära uttryck tolkas specialtecken i första hand så som de används i reguljära uttryck: En punkt matchas alltså mot ett valfritt tecken.

Exempel: Det reguljära uttrycket 1. matchar

  • 11
  • 1A

Det reguljära uttrycket 1.1 matchar

  • 111
  • 1A1

Om du anger en IP-adress som ett reguljärt uttryck får det oförutsebara resultat. Exempel: Det reguljära uttrycket 0.0.0.0 matchar

  • 0102030
  • 0a0b0c0

För att en punkt i ett reguljärt uttryck ska tolkas som avgränsare i en IP-adress och inte som ett specialtecken som används för att matcha valfritt annat tecken måste du markera det på något sätt. Det gör du med hjälp av ett omvänt snedstreck (\). Det omvända snedstrecket signalerar att det efterföljande tecknet ska tolkas bokstavligt. Exempel: Ett reguljärt uttryck som matchar IP-adressen 0.0.0.0 är

0\.0\.0\.0

Använd omvänt snedstreck när du vill att specialtecken ska tolkas bokstavligt, till exempel:

  • \\ (omvänt snedstreck tolkas bokstavligt)
  • \[ (hakparentes tolkas bokstavligt)
  • \{ (klammerparentes tolkas bokstavligt)
  • \. (punkt tolkas bokstavligt)
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
69256
false