Κουκκίδα (.) και ανάστροφη κάθετος (\)

Ορισμένοι χαρακτήρες έχουν ένα νόημα στις τυπικές εκφράσεις και εντελώς διαφορετικά νοήματα σε άλλο περιβάλλον. Για παράδειγμα, στις τυπικές εκφράσεις, η κουκκίδα (.) είναι ένας ειδικός χαρακτήρας που χρησιμοποιείται για την αντιστοίχιση οποιουδήποτε άλλου χαρακτήρα. Στον γραπτό λόγο, η περίοδος (.) χρησιμοποιείται για να υποδείξει το τέλος μιας πρότασης. Στα μαθηματικά, η δεκαδική υποδιαστολή (.) χρησιμοποιείται για τον διαχωρισμό ολόκληρου του αριθμού από το δεκαδικό τμήμα.

Στις τυπικές εκφράσεις ένας ειδικός χαρακτήρας αξιολογείται πρώτα στο συγκεκριμένο περιβάλλον: Εάν εμφανιστεί μια κουκκίδα, τότε αντιστοιχεί σε οποιονδήποτε χαρακτήρα.

Για παράδειγμα, η τυπική έκφραση 1. αντιστοιχεί σε:

  • 11
  • 1A

Η τυπική έκφραση 1.1 αντιστοιχεί σε

  • 111
  • 1A1

Εάν παρείχατε μια διεύθυνση IP ως τυπική έκφραση, θα λαμβάνατε απρόβλεπτα αποτελέσματα. Για παράδειγμα, η τυπική έκφραση 0.0.0.0 αντιστοιχεί σε:

  • 0102030
  • 0a0b0c0

Για να δώσετε εντολή στις τυπικές εκφράσεις να δουν την κουκκίδα στο αρχικό τους περιβάλλον ως διαχωριστικό για τα διαφορετικά τμήματα της διεύθυνσης IP και όχι ως ειδικό χαρακτήρα που χρησιμοποιείται για την αντιστοίχιση οποιουδήποτε άλλου χαρακτήρα, πρέπει να καταχωρίσετε ένα σήμα για το συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Το σήμα αυτό είναι η ανάστροφη κάθετος (\). Όταν η τυπική έκφραση αντιληφθεί μια ανάστροφη κάθετο, γνωρίζει ότι πρέπει να ερμηνεύσει τον επόμενο χαρακτήρα κυριολεκτικά. Μια τυπική έκφραση για να αντιστοιχεί στη διεύθυνση IP 0.0.0.0 θα πρέπει να είναι:

0\.0\.0\.0

Χρησιμοποιήστε την ανάστροφη κάθετο, για να τοποθετήσετε τον χαρακτήρα διαφυγής πριν από οποιονδήποτε ειδικό χαρακτήρα και να τον ερμηνεύσετε κυριολεκτικά. Για παράδειγμα:

  • \\ (τοποθετεί τον χαρακτήρα διαφυγής πριν από την ανάστροφη κάθετο)
  • \[ (τοποθετεί τον χαρακτήρα διαφυγής πριν από την αγκύλη)
  • \{ (τοποθετεί τον χαρακτήρα διαφυγής πριν από το άγκιστρο)
  • \. (τοποθετεί τον χαρακτήρα διαφυγής πριν από την κουκκίδα)
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;