Dấu chấm hỏi (?), dấu cộng (+), dấu hoa thị (*)

Dấu chấm hỏi (?)

Dấu chấm hỏi (?) khớp với ký tự trước đó 0 hoặc 1 lần.

Ví dụ: 10? đối sánh:

 • 1
 • 10
Ví dụ

Đối sánh một địa chỉ IP có 1 hoặc 2 chữ số ở phần cuối.

Ví dụ: 216\.239\.32\.\d\d? đối sánh:

 • 216.239.32.2
 • 216.239.32.34

Ví dụ này sử dụng dấu gạch chéo ngược để tránh số thập phân và sử dụng \d để đối sánh với bất kỳ chữ số nào.

Dấu cộng (+)

Dấu cộng (+) khớp với ký tự trước đó 1 hoặc nhiều lần.

Ví dụ: 10+ khớp với:

 • 10
 • 100
 • 1000
 • v.v.
Ví dụ

Đối sánh một địa chỉ IP có 1 hoặc nhiều chữ số ở phần cuối.

Ví dụ: 216\.239\.32\.\d+ đối sánh:

 • 216.239.32.2
 • 216.239.32.34
 • 216.239.32.567

Ví dụ này sử dụng dấu gạch chéo ngược để tránh số thập phân và sử dụng \d để đối sánh với bất kỳ chữ số nào.

Dấu hoa thị (*)

Dấu hoa thị hoặc dấu sao đối sánh ký tự trước đó 0 hoặc nhiều lần.

Ví dụ: 10* đối sánh:

 • 1
 • 10
 • 100
 • 1000
 • v.v.
Ví dụ

Đối sánh một địa chỉ IP có 1 hoặc nhiều chữ số ở phần cuối.

Ví dụ: 216\.239\.32\.\d* đối sánh

 • 216.239.32.2
 • 216.239.32.34
 • 216.239.32.567

Ví dụ này sử dụng dấu gạch chéo ngược để tránh số thập phân và sử dụng \d để đối sánh với bất kỳ chữ số nào.

Nếu bạn cần khớp nhiều hơn thay vì chỉ đối sánh mục trước đó, bạn có thể kết hợp dấu hoa thị với dấu chấm (.*). Dấu chấm khớp với bất kỳ mục nào trước đó và sau đó dấu hoa thị sẽ khớp với mục đó 0 hoặc nhiều lần, điều này cho phép bạn khớp những thứ như tất cả URI bắt đầu và kết thúc bằng các ký tự giống nhau, bất kể số lượng ký tự ở giữa. Ví dụ: /mens/.*html khớp với:

 • /mens/shirts/oxford.html
 • /mens/shirts/oxford/shortsleeve.html
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?