ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก

เครื่องหมายคำถาม (?), เครื่องหมายบวก (+), เครื่องหมายดอกจัน (*)

เครื่องหมายคำถาม (?)

เครื่องหมายคำถาม (?) จะจับคู่อักขระที่นำหน้า 0 หรือ 1 ครั้ง

ตัวอย่างเช่น 10? ตรงกับ

 • 1
 • 10
ตัวอย่าง

จับคู่ที่อยู่ IP ด้วยเลขในส่วนสุดท้าย 1 หรือ 2 หลัก

เช่น 216\.239\.32\.\d\d? ตรงกับ

 • 216.239.32.2
 • 216.239.32.34

ตัวอย่างนี้ใช้แบ็กสแลชหลีกจุดทศนิยม และใช้ \d ในการจับคู่ตัวเลข

เครื่องหมายบวก (+)

เครื่องหมายบวก (+) จะจับคู่อักขระนำหน้า 1 ครั้งหรือมากกว่า

ตัวอย่างเช่น 10+ ตรงกับ

 • 10
 • 100
 • 1000
 • ฯลฯ
ตัวอย่าง

จับคู่ที่อยู่ IP ด้วยเลขในส่วนสุดท้าย 1 หลักขึ้นไป

ตัวอย่างเช่น 216\.239\.32\.\d+ ตรงกับ

 • 216.239.32.2
 • 216.239.32.34
 • 216.239.32.567

ตัวอย่างนี้ใช้แบ็กสแลชหลีกจุดทศนิยม และใช้ \d ในการจับคู่ตัวเลข

ดอกจัน (*)

เครื่องหมายดอกจันหรือดาวจับคู่กับอักขระที่นำหน้า 0 ครั้งขึ้นไป

ตัวอย่างเช่น 10* ตรงกับ

 • 1
 • 10
 • 100
 • 1000
 • ฯลฯ
ตัวอย่าง

จับคู่ที่อยู่ IP ด้วยเลขในส่วนสุดท้าย 1 หลักขึ้นไป

ตัวอย่างเช่น 216\.239\.32\.\d* ตรงกับ

 • 216.239.32.2
 • 216.239.32.34
 • 216.239.32.567

ตัวอย่างนี้ใช้แบ็กสแลชหลีกจุดทศนิยม และใช้ \d ในการจับคู่ตัวเลข

ถ้าคุณต้องการจับคู่อักขระอื่นด้วย ไม่ใช่เฉพาะอักขระที่นำหน้า คุณสามารถใช้ดอกจันร่วมกับจุด (.*) จุดจะจับคู่อักขระที่นำหน้า จากนั้นดอกจันจะจับคู่อักขระนั้น 0 ครั้งขึ้นไป ทำให้คุณสามารถจับคู่อักขระต่างๆ เช่น URI ทั้งหมดที่ขึ้นต้นและลงท้ายด้วยอักขระเดียวกัน ไม่ว่าจะมีอักขระคั่นระหว่างตัวแรกกับตรงสุดท้ายกี่ตัวก็ตาม ตัวอย่างเช่น /mens/.*html จะตรงกับ

 • /mens/shirts/oxford.html
 • /mens/shirts/oxford/shortsleeve.html
บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร