Znak zapytania (?), znak plusa (+) i gwiazdka (*)

Znak zapytania (?)

Znak zapytania (?) wskazuje dopasowanie poprzedzającego znaku 0 razy lub 1 raz.

Na przykład zapis 10? wskazuje dopasowanie do następujących ciągów:

 • 1
 • 10
Przykład

Dopasowanie do adresu IP mającego 1 lub 2 cyfry w ostatniej części.

Na przykład zapis 216\.239\.32\.\d\d? wskazuje dopasowanie do następujących ciągów:

 • 216.239.32.2
 • 216.239.32.34

W tym przykładzie zastosowano ukośnik lewy, by wskazać dosłowną interpretację kropek, oraz zapis \d, który oznacza dopasowanie do dowolnej cyfry.

Znak plusa (+)

Znak plusa (+) wskazuje dopasowanie do poprzedzającego znaku 1 lub większą liczbę razy.

Na przykład zapis 10+ oznacza dopasowanie do następujących ciągów:

 • 10
 • 100
 • 1000
 • itd.
Przykład

Dopasowanie do adresu IP mającego 1 lub większą liczbę cyfr w ostatniej części.

Na przykład zapis 216\.239\.32\.\d+ oznacza dopasowanie do następujących ciągów:

 • 216.239.32.2
 • 216.239.32.34
 • 216.239.32.567

W tym przykładzie zastosowano ukośnik lewy, by wskazać dosłowną interpretację kropek, oraz zapis \d, który oznacza dopasowanie do dowolnej cyfry.

Gwiazdka (*)

Gwiazdka wskazuje dopasowanie do poprzedzającego znaku 0 lub większą liczbę razy.

Na przykład zapis 10* oznacza dopasowanie do następujących ciągów:

 • 1
 • 10
 • 100
 • 1000
 • itd.
Przykład

Dopasowanie do adresu IP mającego 1 lub większą liczbę cyfr w ostatniej części.

Na przykład zapis 216\.239\.32\.\d* oznacza dopasowanie do następujących ciągów:

 • 216.239.32.2
 • 216.239.32.34
 • 216.239.32.567

W tym przykładzie zastosowano ukośnik lewy, by wskazać dosłowną interpretację kropek, oraz zapis \d, który oznacza dopasowanie do dowolnej cyfry.

Jeśli potrzebne jest dopasowanie do większej liczby elementów niż tylko poprzedzający, można zastosować połączenie gwiazdki z kropką (.*). Kropka wskazuje dopasowanie do dowolnego poprzedzającego elementu, a gwiazdka – dopasowanie do tego elementu 0 lub większą liczbę razy. Umożliwia to zapis dopasowania do takich elementów, jak wszystkie identyfikatory URI, które zaczynają się i kończą tymi samymi znakami, niezależnie od tego, ile znaków występuje pomiędzy nimi. Na przykład zapis /meskie/.*html oznacza dopasowanie do następujących ciągów:

 • /meskie/koszule/oxford.html
 • /meskie/koszule/oxford/krotki_rekaw.html
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?