Loddrett strek (|) og parentes

Opprettet av: LunaMetrics 20. februar 2008
Sist oppdatert av: LunaMetrics 20. februar 2008

Loddrett strek (|) og parentes hører ofte sammen. Den loddrette streken representerer det logiske uttrykket ELLER.

Eksempler:

beste(mor|far)

finner både bestemor og bestefar.

Uttrykket

Knu(t|d)sen

finner både Knutsen og Knudsen

beste(mor|far)

finner både bestemor og bestefar.

Uttrykket

Knu(t|d)sen

finner både Knutsen og Knudsen

Hvor nyttig er denne artikkelen for deg:

Tilbakemeldingen er registrert. Takk skal du ha.
  • Svært unyttig
  • Ikke særlig nyttig
  • Litt nyttig
  • Svært nyttig
  • Ekstremt nyttig