O regularnih izrazih

Analytics podpira regularne izraze, zato lahko ustvarite prilagodljivejše definicije za zadeve, kot so filtri pogleda, cilji, segmenti, ciljne skupine, skupine vsebine in razvrščanja kanalov po skupinah.

V storitvi Analytics so regularni izrazi določeni nizi znakov, ki se široko ali ozko ujemajo z vzorci v vaših podatkih v storitvi Analytics.

Če želite ustvariti na primer filter pogleda, s katerim bi izključili podatke spletnega mesta, ki so jih ustvarili vaši lastni zaposleni, lahko z regularnim izrazom izključite vse podatke s celotnega razpona naslovov IP, ki jih uporabljajo vaši zaposleni. Denimo, da je razpon teh naslovov IP od 198.51.100.1 do 198.51.100.25. Namesto vnašanja 25 različnih naslovov IP lahko ustvarite regularni izraz, kot je 198\.51\.100\.\d*, ki se ujema s celotnim razponom naslovov.

Če pa želite ustvariti filter pogleda, ki bo zajemal samo podatke oglaševalske akcije za dve različni mesti, lahko ustvarite regularni izraz, kot je San Francisco|New York (San Francisco ali New York).

Metaznaki regularnih izrazov

Nadomestni znaki

. Ujemanje s katerim koli posameznim znakom (črko, številko ali simbolom) 1. se ujema z
10, 1A

1.1 se ujema z
111, 1A1

Primeri
? Ujemanje s predhodnim znakom 0- ali 1-krat 10? se ujema z
1, 10

Primeri
+ Ujemanje s predhodnim znakom 1-krat ali večkrat 10+ se ujema z
10, 100

Primeri
* Ujemanje s predhodnim znakom 0-krat ali večkrat 1* se ujema z
1, 10

Primeri
| Ustvari ujemanje ALI

Ne uporabljajte na koncu izraza
1|10 se ujema z
1, 10

Primeri

Sidra

^ Ujemanje s sosednjimi znaki na začetku niza ^10 se ujema z
10, 100, 10x

^10 se ne ujema z
110, 110x

Primeri
$ Ujemanje s sosednjimi znaki na koncu niza 10$ se ujema z
110, 1010

10$ se ne ujema z
100, 10x

Primeri

Skupine

( ) Ujemanje z znaki v oklepaju v natančnem vrstnem redu kjer koli v nizu


Uporablja se tudi za razvrščanje drugih izrazov v skupine
(10) se ujema z
10, 101, 1011

([0-9]|[a-z]) se ujema z
katero koli številko ali malo črko

Primeri
[ ] Ujemanje z znaki v oklepaju v katerem koli vrstnem redu kjer koli v nizu [10] se ujema z
012, 123, 202, 120, 210

Primeri
- Ustvari niz znakov znotraj oklepaja za ujemanje kjer koli v nizu [0-9] se ujema s katero koli številko od 0 do 9

Primeri

Ubežnica

\ Označuje, da je treba znak, ki ji sledi, razumeti dobesedno in ne kot metaznak regularnega izraza \. označuje, da je treba piko, ki ji sledi, razumeti kot piko ali decimalko in ne kot nadomestni znak

216\.239\.32\.34 se ujema z
216.239.32.34

Primeri

 

Namigi

Regularni izrazi naj bodo preprosti. Preproste regularne izraze bo drug uporabnik lažje razumel in prilagajal.

Poševnico v levo (\) lahko uporabite kot ubežni znak za kateri koli metaznak regularnega izraza, za katerega želite, da se razume dobesedno. Če uporabite na primer piko kot ločnico v naslovu IP, dodajte poševnico v levo kot ubežni znak (\.), da se pika ne bo obravnavala kot nadomestni znak.

Za regularne izraze ni obvezno, da vsebujejo metaznake regularnih izrazov. Z naslednjo definicijo filtra lahko ustvarite na primer segment za vse podatke iz Indije: Država se ujema z regularnim izrazom Indija

Regularni izrazi so po naravi pohlepni: če jim ne poveste, kaj naj storijo, bodo iskali ujemanje s tem, kar ste navedli, plus morebitnimi sosednjimi znaki. Primer: spletnomesto se ujema z mojespletnomesto, tvojespletnomesto, njihovospletnomesto, drugospletnomesto – s katerim koli nizom, ki vsebuje »spletnomesto«. Če iščete točno določeno ujemanje, sestavite regularni izraz na ustrezen način. Če iščete na primer samo ujemanje z nizom »spletnomesto«, sestavite regularni izraz tako, da bo »spletnomesto« tako začetek kot tudi konec niza: ^spletnomesto$.

Je bil ta članek uporaben?
Kako lahko to izboljšamo?