Iskanje
Počisti iskanje
Zapiranje iskanja
Googlove aplikacije
Glavni meni

Navodila v tem članku s pomočjo morda niso povsem točna zaradi nedavnih sprememb v uporabniškem vmesniku za Analytics. Več podrobnosti je na voljo v tej objavi v spletnem dnevniku. Center s pomočjo bo kmalu posodobljen.

O regularnih izrazih

Posodobil: LunaMetrics , 8 marca 2008

Analytics podpira regularne izraze, zato da lahko uporabniki ustvarijo zmogljivejše implementacije. Regularni izrazi so posebni znaki, ki se ujemajo z delčki polja ali ga zajamejo, pa tudi pravila, ki urejajo vse znake. Večina filtrov, vključenih v Analytics, uporablja te izraze za iskanje ujemanj s podatki in izvedbo dejanja v primeru zadetka.

Filter »izključi po naslovu IP« bo izključil zadetek, če se regularni izraz, ki ga vnesete, ujema z naslovom IP uporabnika. Primer vnosa regularnega izraza v polje za izključitev po naslovu IP:

163\.212\.171\.123

Ko torej na vaše spletno mesto pride nekdo z naslova IP 163.212.171.123, pride do ujemanja med 163\.212\.171\.123 in 163.212.171.123, zato je zadetek izključen. Leve poševnice v zgornjem izrazu so le en primer posebnih znakov, ki se uporabljajo v regularnih izrazih.

Znaki regularnih izrazov

Če želite prebrati podroben opis uporabe posameznega znaka, kliknite njegov opis.

Nadomestni znaki

. Ujemanje s katerim koli posameznim znakom (črko, številko ali simbolom) goo.gle se ujema z gooogle , goodgle , goo8gle .
* Ujemanje z nobenim ali večjim številom prejšnjih elementov Privzet prejšnji element je prejšnji znak. goo*gle se ujema z gooogle , goooogle .
+ Podobno kot zvezdica, z izjemo, da se mora znak plus ujemati z najmanj enim od prejšnjih elementov gooo+gle se ujema z goooogle , ne pa tudi z google .
? Ujemanje z nobenim ali enim od prejšnjih elementov labou? r se ujema z labor in labour
| Omogoča ujemanje »ali« a|b se ujema z a ali b

Sidra

^ Zahteva, da so podatki na začetku polja. ^stran se ujema z nizom stran , ne pa tudi z nizom mojastran .
$ Zahteva, da so podatki na koncu polja. stran$ se ujema z nizom stran , na pa tudi z nizom straniskanje .
Opomba: da boste bolje razumeli, zakaj so potrebna sidra, preberite Namige za regularne izraze na dnu te strani.

Razvrščanje v skupine

() Z okroglimi oklepaji ustvarite element , namesto da sprejmete privzeto. Lep(dan|pozdrav) se ujema z nizom Lepdan in Leppozdrav .
[] Z oglatimi oklepaji lahko ustvarite seznam elementov za ujemanje. [abc] ustvari seznam, ki vsebuje a , b in c .
- S pomišljaji v oglati oklepajih lahko razširite seznam. [A-Z] ustvari seznam angleške abecede velikih črk.

Drugo

\ Spremeni znak regularnega izraza v običajen znak. mysite\.com prepreči, da bi se pika upoštevala kot nadomestni znak.

Namigi za regularne izraze

  1. Regularni izrazi naj bodo čim bolj preprosti, da bodo vam in vašim sodelavcem omogočili enostavno delo v prihodnosti.
  2. Pri znakih, kot sta »?« č ali ».« ne pozabite dodati leve poševnice, če želite zagotoviti ujemanje dobesedno s temi znaki, sicer se bodo šteli kot posebni znaki regularnih izrazov.
  3. Ni nujno, da vsak regularni izraz vsebuje posebne znake. Lahko na primer določite, da je cilj Analytics regularni izraz, in čeprav ne vsebuje nobenega posebnega znaka, se bo ta cilj obravnaval v skladu s pravili za regularne izraze.
  4. Regularni izrazi so požrešni. Na primer stran se ujema z nizi mojastran , vasastran in straniskanje . Če je vaš regularni izraz stran , se bo ujemal z vsemi nizi, ki vsebujejo stran . Zato po potrebi uporabite sidra in tako zagotovite natančnejše ujemanje. ^stran$ , ki uporablja začetno sidro ^ in končno sidro $ , bo zagotovil, da se bo izraz začel s stran in končal s stran ter ne bo vključeval ničesar drugega. Morda ste opazili tudi, da v regularnem izrazu stran ni bilo nobenih posebnih znakov – kot regularni izraz se šteje samo, če ga vnesete v polje za regularne izraze.

Je bil ta članek uporaben?
Kako lahko to izboljšamo?