Onjuiste gegevens

Google Ads-gegevens van verkeerde campagnes in Analytics-weergaven

Als u een Google Ads-account koppelt aan uw Analytics-account, kan het gebeuren dat de Google Ads-gegevens voor een bepaalde website in de verkeerde Analytics-weergave terechtkomen. Wanneer u kostengegevens van een Google Ads-account toepast, worden gegevens van het gehele account toegepast op elke weergave. Analytics koppelt campagnes niet automatisch aan specifieke profielen.

Ga als volgt te werk als uw Google Ads-campagnes voor één website zijn en u meerdere websites in uw Analytics-account heeft:

 1. Log in op uw Google Ads-account via https://ads.google.com.
 2. Klik op het tabblad Hulpprogramma's en analyse en vervolgens op Analytics.
 3. Voor alle weergaven, behalve de weergave waarin Google Ads-gegevens moeten worden opgenomen:
  • Klik op Bewerken in de tabel Websiteweergaven.
  • Klik op Bewerken in de tabel Informatie over de hoofdweergave van de website.
  • Verwijder het vinkje uit het selectievakje Kostengegevens toepassen.
  • Klik op Wijzigingen opslaan.

Alle gegevens van Google Ads voor kosten en vertoningen worden geïmporteerd in elke weergave waarin het selectievakje is aangevinkt.

Ga als volgt te werk als u campagnes heeft voor meerdere websites en u deze in uw Analytics-account bijhoudt:

Maak voor elke weergave die wel een subreeks van uw Google Ads-gegevens moet ontvangen, als volgt een aangepast filter voor 'Opnemen':

 1. Log in op uw Google Ads-account via https://ads.google.com.
 2. Klik op het tabblad Hulpprogramma's en analyse en vervolgens op Analytics.
 3. Maak een filter met de volgende kenmerken:

  Filtertype: Aangepast filter > Opnemen
  Filterveld: Bestemmings-URL campagne
  Filterpatroon: [het domein van de bestemmings-URL's van uw Google Ads-campagne]
  Hoofdlettergevoelig: Nee

  Als deze weergave bijvoorbeeld de campagne van de website www.example.com bijhoudt, voert u example\.com in als Filterpatroon (let op: voor de punt in de URL moet een backslash worden geplaatst).

 4. Selecteer in de lijst Beschikbare websiteweergaven de weergave waarop dit filter moet worden toegepast, en klik op Toevoegen.
 5. Klik op Voltooien.

Dit filter laat Analytics weten dat er alleen Google Ads-gegevens moeten worden geïmporteerd voor campagnes die naar een specifiek domein leiden. U moet eenzelfde filter maken voor elke weergave waarin u uw Google Ads-gegevens wilt opnemen, en ervoor zorgen dat u elk filter toepast op de juiste weergave.

Verkeer van campagnes die niet bestaan in mijn Google Ads-account

U kunt in uw Analytics-account campagnes tegenkomen die niet in uw Google Ads-account staan. Als u merkt dat er campagnes worden vermeld waarvoor geen klikken maar veel sessies worden gegenereerd, betekent dit meestal dat een ander Google Ads-account verkeer naar uw site doorstuurt. Wanneer autocodering is ingeschakeld in een ander Google Ads-account en er verkeer wordt doorgestuurd naar uw website, worden er sessies voor die campagnes weergegeven in uw Analytics-account. Voor deze sessies worden geen kostengegevens weergegeven, omdat de twee accounts niet zijn gekoppeld.

CPC-gegevens worden gerapporteerd als organisch of direct verkeer

Als uw CPC-gegevens in uw rapporten worden weergegeven als organisch of direct verkeer, komt dit waarschijnlijk omdat de bestemmings-URL's in uw advertenties onjuist of niet zijn gecodeerd. Als u uw URL's niet handmatig heeft gecodeerd, kunt u in uw Google Ads-account autocodering van bestemmings-URL inschakelen.

Voor niet-Google Ads-campagnes moet u uw links handmatig coderen. U kunt het hulpprogramma voor het maken van URL's gebruiken om correct opgemaakte links te genereren die informatie over de bron en het medium bevatten.

Zorg er tot slot voor dat u de trackingcode voor Analytics aan uw bestemmingspagina's heeft toegevoegd. Als een gebruiker een pagina bezoekt die niet wordt bijgehouden, worden de campagnegegevens die zijn gekoppeld aan de link naar die pagina ook niet bijgehouden, zelfs wanneer de gebruiker daarna een andere pagina op uw site bezoekt die wél wordt bijgehouden.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?