Brak danych w raportach Google Ads

Tematy w tym artykule:

Brak danych w raporcie Kampanie Google Ads

Reklamodawcy Google Ads, których konta są połączone z usługą Analytics, powinni mieć wgląd w dane o kosztach Google Ads i dane dotyczące odwiedzin docelowego adresu URL w raporcie Kampanie Google Ads. Jeżeli jednak nie widzisz żadnych danych w swoich raportach, może to wynikać z jednej z następujących przyczyn:

 • Reklamy nie są wyświetlane w oczekiwany sposób
  Jeśli w Twoim raporcie Kampanie Google Ads nie są wyświetlane żadne dane dotyczące kliknięć, sprawdź, czy kampanie reklamowe, które chcesz śledzić za pomocą usługi Analytics, są wyświetlane w zamierzony sposób.

 • Twoje konto Google Ads jest nieprawidłowo połączone z usługą Analytics
  Jeżeli reklamy są wyświetlane prawidłowo, a dane w raporcie Kampanie Google Ads wciąż się nie pojawiają, może to być spowodowane brakiem tagowania adresu URL lub nieprawidłową implementacją danych o kosztach Google Ads. W poniższej tabeli podajemy możliwe konsekwencje przedstawionych sytuacji.

   

    Połączone konto Google Ads Niepołączone konto Google Ads

  Samodzielne tagowanie

  Jeżeli samodzielnie tagujesz reklamy Google Ads za pomocą parametrów source=google oraz medium=cpc, zostaną one wyświetlone w raporcie Kampanie Google Ads. W wartościach parametrów rozróżniana jest wielkość liter, więc wpisz małymi literami zarówno google, jak i cpc.

  Twoje dane o kosztach Google Ads pojawiają się na karcie Kliknięcia w raporcie Kampanie Google Ads.

  W raporcie Kampanie Google Ads możesz wyświetlić tylko dane dla Twoich kampanii Google Ads. Na karcie Kliknięcia nie są wyświetlane żadne dane o kosztach.

  Automatyczne tagowanie

  To jest najbardziej pożądany wynik dla tych, którzy w raporcie Kampanie Google Ads chcą widzieć zarówno dane o kosztach, jak i informacje o sesjach. Jeśli masz połączone konto Google Ads i automatyczne tagowanie wszystkich linków, ten scenariusz dotyczy Ciebie.

   

  Więcej informacji na temat zastosowania danych o kosztach i automatycznego tagowania docelowych adresów URL.

  Jeżeli na stronie Ustawienia widoku nie widzisz żadnych danych o kosztach, które można zastosować, może to oznaczać, że konta Google Ads i Analytics nie zostały połączone.

  W raportach Google Ads dane o kosztach nie są wyświetlane na karcie Kliknięcia, a wszystkie wymiary Google Ads, takie jak Kampania, Grupa reklam, Słowo kluczowe itd., są określane jako (not set).

  Brak tagowania

  W raporcie Kampanie Google Ads nie pojawią się dane Google Ads.

  W raportach Analytics dane Google Ads są identyfikowane jako medium bezpłatne wyniki wyszukiwania lub odesłanie.

  Zachodzi taka sama sytuacja, jak w przypadku braku tagowania docelowego adresu URL lub zastosowania danych o kosztach.

Niektóre wiersze w raportach Google Ads nie mają danych sesji

Taka sytuacja występuje często, jeśli połączysz konto Google Ads z widokiem, w którym odfiltrujesz część danych dotyczących odwiedzin. Jeżeli na przykład w widoku nie jest rejestrowany ruch na danej stronie docelowej, to informacje Google Ads dotyczące odwiedzin tych docelowych adresów URL będą nadal dostępne, ale nie będzie podstawowych danych, takich jak Sesje czy Współczynnik odrzuceń.

Więcej informacji o różnicach między kliknięciami i sesjami.

Pamiętaj, że Analytics importuje dane o kosztach tylko z Google Ads (a nie np. z Yahoo).

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?