Manglende data i AdWords-rapporter

Du finner følgende informasjon i denne artikkelen:

Ingen data i rapporten AdWords-kampanjer

AdWords-annonsører som har knyttet kontoene sine sammen med Analytics, skal kunne se AdWords-kostnadsdata og data om besøk på destinasjonsadresser i rapporten AdWords-kampanjer. Hvis rapportene dine imidlertid ikke inneholder noe data, kan det skyldes én av følgende årsaker:

 • Annonsene kjører ikke som forventet
  Hvis du ikke ser noen klikkdata i rapporten AdWords-kampanjer, må du kontrollere hvorvidt annonseringskampanjene du vil spore med Analytics, kjøres som forventet.

 • AdWords-kontoen er ikke korrekt tilknyttet Analytics-området
  Hvis annonsene kjøres uten problemer og du fremdeles ikke ser data i rapporten AdWords-kampanjer, kan dette skyldes en umerket nettadresse eller feil implementering av AdWords-kostnadsdataene dine. I tabellen nedenfor beskriver vi de ulike scenarioene som kan oppstå under slike omstendigheter.

   

    AdWords-kontoen er tilknyttet AdWords-kontoen er ikke tilknyttet

  Manuell merking

  Hvis du merker AdWords-annonsene manuelt med source=google og medium=cpc, vises de i rapporten AdWords-kampanjer. I parameterverdiene skilles det mellom små og store bokstaver, og derfor må du skrive google og cpc med små bokstaver.

  AdWords-kostnadsdataene vises i Klikk-fanen i rapporten AdWords-kampanjer.

  I rapporten AdWords-kampanjer kan du utelukkende se data fra AdWords-kampanjene dine. Det vises ingen kostnadsdata i Klikk-fanen.

  Automatisk merking

  Dette gir det beste resultatet for de som vil at både kostnads- og øktdata fra AdWords skal vises i rapporten AdWords-kampanjer. Hvis du har tilknyttet AdWords-kontoen og automatisk merket alle linkene, er dette scenarioet aktuelt for deg.

   

  Finn ut hvordan du bruker kostnadsdata eller automatisk merker destinasjonsadresser.

  Hvis «Innstillinger for datautvalg»-siden ikke viser noen kostnadsdata du kan bruke, har du kanskje ikke knyttet AdWords-kontoen sammen med Analytics-kontoen.

  Kostnadsdata vises ikke på Klikk-fanen i AdWords-rapportene dine, og alle AdWords-dimensjoner, for eksempel Kampanje, Annonsegruppe og Søkeord, identifiseres som (not set).

  Ingen merking

  Det vises ingen AdWords-informasjon i rapporten AdWords-kampanjer.

  AdWords-dataene dine identifiseres som et organisk medium eller henvisningsmedium i Analytics-rapportene.

  Du får de samme resultatene som når destinasjonsadresser ikke er merket, eller når kostnadsdata ikke er brukt.

Noen rader i AdWords-rapportene har ingen øktdata

En vanlig grunn til at det kan mangle data, er at du har knyttet en AdWords-konto sammen med et datautvalg der noe av trafikken er filtrert vekk. Hvis trafikken til et datautvalg for eksempel er filtrert ut av et datautvalg, vises det fortsatt AdWords-informasjon for disse destinasjonsadressene, men beregninger som Økter og Fluktfrekvens fremgår ikke.

Finn ut mer om forskjellene mellom klikk og økter.

Husk at Analytics bare importerer kostnadsdata fra AdWords (og ikke fra f.eks. Yahoo).

Var denne artikkelen nyttig?
Hvordan kan vi forbedre den?