Förvärv

Anledningen till att data kanske inte visas i rapporten Kampanjer

Om data saknas i rapporten Kampanjer som du väntar dig finna där kan det bero på att måladressen inte är märkt eller felaktigt märkt. Läs hur du märker dina onlineannonser.