Om spårning över flera domäner

En jämförelse mellan standardspårning och spårning över flera domäner

Med spårning över flera domäner kan Analytics betrakta sessioner på två relaterade webbplatser (till exempel en e-handelswebbplats och en separat webbplats för kundvagnen) som samma session. Detta kallas i bland platslänkning.

I den här artikeln:

Hur standardspårningskoden fungerar

Den vanliga Analytics-spårningskoden registrerar trafik till en viss webbadress som en grupp. Om du t.ex. börjar spåra din blogg – myexampleblog.example.com – samlas trafik till alla sidor och underkataloger på din webbplats in och räknas ihop. När en användare går från en sida till en annan på din webbplats visar därför Analytics-rapporterna följande förhållanden:

  • navigationsvägen mellan sidor
  • total tid på webbplatsen, som en ackumulering av tid på sidorna
  • antal enskilda sessioner och unika sessioner
  • antal unika användare.

Dessutom behandlar Analytics trafik till separata webbadresser som unik och icke-relaterad (förutom hänvisningslänkar). Det är så de flesta förväntar sig att Analytics ska fungera, eftersom man inte vill att data om en webbplats visas i en Analytics-rapport för en annan, ej relaterad webbplats.

Två vyer som används till att samla in data från två olika webbplatser

Hur spårning över flera domäner fungerar

Anta nu att du har en onlinebutik och en kundvagn från tredje part på en annan domän, till exempel

  1. www.djuraffärsexempel.com
  2. www.ehandelsvärdexempel.com/djuraffärsexempel/

Utan spårning över flera domäner räknas en användare som besöker din onlinebutik och sedan fortsätter till den tredje partens kundvagn som två separata användare, med två separata sessioner med olika varaktighet.

Spårning över flera domäner gör det möjligt för Analytics att se detta som samma session med en enda användare. Detta kallas i bland platslänkning. En användare i din onlinebutik som går vidare till kundvagnen räknas som en användare, inte två, och sessionen som började i onlinebutiken fortsätter med tiden på kundvagnswebbplatsen.

 

En vy används för att samla in data från två olika webbplatser

Relaterade resurser

analytics.js

gtag.js

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt