Verktyg för att skapa webbadresser

Skapa anpassade kampanjparametrar för dina annonswebbadresser.

Du kan lägga till parametrar (som utm_source, utm_medium och utm_campaign) i en webbadress som registrerar rapportdata om den hänvisande kampanjen. Med följande länk kan du exempelvis identifiera trafiken till example.com som kom från ett visst nyhetsbrev som ett led i en viss kampanj:

https://example.com?utm_source=news4&utm_medium=email&utm_campaign=spring-summer

Du kan skapa webbadresserna manuellt eller använda ett webbadressverktyg. Det finns tre olika sådana verktyg. Tänk på att använda rätt verktyg eftersom webbadresserna till webbplatser, Google Play Butik respektive Apple App Store skiljer sig något från varandra.

 

Viktigt! Använd Google Play URL Builder om du marknadsför en Android-app. Använd iOS Campaign Tracking URL Builder om du marknadsför en iOS-app. Använd Google Analytics Campaign URL Builder i alla andra situationer.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt