Alati za izradu URL-ova

Generirajte parametre za prilagođene kampanje za URL-ove za oglašavanje.

Parametre (kao što su utm_source, utm_medium i utm_campaign) možete dodati u URL-ove kako biste zabilježili podatke izvješća o kampanji preporuke. Na primjer, sljedeća bi vam veza omogućila da prepoznate promet na domeni example.com, koji dolazi s određenog e-biltena, kao dio određene kampanje:

https://example.com?utm_source=news4&utm_medium=email&utm_campaign=spring-summer

URL-ove možete izraditi ručno ili upotrijebiti generator URL-ova. Postoje tri generatora. Svakako upotrijebiti ispravni generator jer se URL-ovi na web-lokacije, trgovinu Google Play i Apple App Store međusobno malo razlikuju.

 

Važno: ako oglašavate Android aplikaciju, upotrijebite Google Play alat za izradu URL-ova. Ako oglašavate na iOS aplikaciji, upotrijebite iOS alat za izradu URL-ova za praćenje kampanje. U suprotnom biste trebali upotrebljavati Google Analytics alat za izradu URL-ova za kampanje.
Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?