Samla in kampanjdata med anpassade webbadresser

Lägg till parametrar i webbadresser när du vill identifiera vilka kampanjer som hänvisar trafik.

Genom att lägga till kampanjparametrar i måladresserna som du använder i dina annonskampanjer kan du samla in information om kampanjresultatet och ta reda på var kampanjerna är mest effektiva. Din kampanj Sommarrea kanske till exempel genererar stora intäkter, men om du kör kampanjen i flera olika sociala appar vill du troligen veta vilken av dem som ger dig de mest lönsamma kunderna. Och om du kör olika versioner av kampanjen via e-post, videoannonser och annonser i appar kan du jämföra resultatet om du vill se var dina marknadsföringsinsatser ger störst effekt.

När en användare klickar på en hänvisningslänk skickas parametrarna till Analytics och relaterad data visas i Kampanjer-rapporterna.

Innehåll i artikeln:

Parametrar

Du kan lägga till fem parametrar i dina webbadresser:

 • utm_source: Annonsören, webbplatsen, publikationen eller annat som skickar trafik till din egendom. Exempel: google, newsletter4, billboard
 • utm_medium: Annons- eller marknadsföringsmediet. Exempel: cpc, banner, nyhetsbrev
 • utm_campaign: Den enskilda kampanjens namn, slogan, rabattkod eller liknande för en produkt.
 • utm_term: Identifiera sökord för betalda sökningar. Om du taggar betalda sökordskampanjer manuellt bör du också specificera sökordet med utm_term.
 • utm_content: Skilj mellan liknande innehåll eller mellan länkar i samma annons. Om du till exempel har två länkar med uppmaningar i samma e-postmeddelande kan du använda utm_content och ange olika värden för varje länk så att du ser vilken variant som är mest effektiv.

Alla parametrar måste kopplas till ett värde. Varje parameter-värde-par innehåller kampanjrelaterad information.

Till exempel kan du använda följande parameter-värde-par i din kampanj Sommarrea:

 • utm_source = summer-mailer om du vill identifiera trafik som härrör från din e-postkampanj Sommarrea
 • utm_medium = email om du vill identifiera trafik från e-postkampanjen kontra kampanjen med annonser i appar
 • utm_campaign = summer-sale om du vill identifiera den övergripande kampanjen

Om du använder de här parametrarna ser webbadressen för den anpassade kampanjen ut så här:

https://www.example.com/?utm_source=summer-mailer&utm_medium=email&utm_campaign=summer-sale

När du lägger till parametrar i en webbadress ska du alltid använda utm_source, utm_medium och utm_campaign.

utm_term och utm_content är valfria.

utm_ är det obligatoriska prefixet för de här parametrarna.

Skapa anpassade kampanjer

Du kan lägga till parametrar och värden i webbadresserna manuellt eller använda något av följande plattformsspecifika webbadressverktyg.

Viktigt! Använd Google Play URL Builder om du annonserar om en Android-app. Använd iOS Campaign Tracking URL Builder om du annonserar om en iOS-app. Använd Google Analytics Campaign URL Builder i alla övriga situationer.

Manuell konfigurering

Om du vill skapa dina anpassade kampanjer manuellt måste du tänka på att avgränsa parametrarna från webbadressen med frågetecken. Ange parametrar och värden som par avgränsade med likhetstecken. Avgränsa varje parameter-värdepar med et-tecken (&). Exempel:

https://www.example.com/?utm_source=email_campaign&utm_medium=email&utm_campaign=summer-sale

Du kan lägga till parametrar i webbadresser i valfri ordning. Tänk på att Analytics är skiftlägeskänsligt. Det innebär att utm_source=google inte betyder samma sak som utm_source=Google. Skiftlägeskänsligheten gäller alla värden som du definierar.

En teknisk översikt finns i Kampanjer och trafikkällor.

Exempel på webbadresser

 • http://www.example.com/?utm_source=exampleblog&utm_medium=referral&utm_campaign=summer-sale
 • http://www.example.com/?utm_source=newsletter1&utm_medium=email&utm_campaign=summer-sale
 • http://www.example.com/?utm_source=newsletter1&utm_medium=email&utm_campaign=summer-sale&utm_content=toplink

Se data om anpassade kampanjer

Så här ser du Kampanjer-rapporterna:

 1. Logga in på Google Analytics.
 2. Leta reda på vyn.
 3. Öppna Rapporter.
 4. Välj Förvärv > Kampanjer.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?