Kampanjer

Tilpassede kampanjer

Få mer informasjon om hvor de besøkende kommer fra.

Ved å få informasjon om kilden og mediet for henvisningstrafikken din kan du bruke Google Analytics for å finne de mest effektive måtene å lede flere besøkende til nettstedet ditt eller appen din på. Kilden angir det siste stedet bruken besøkte før egenskapen din (f.eks. en søkemotor eller nettstedet ditt), mens Medium angir hvordan den besøkende kom til kilden (f.eks. ved å klikke på et søkeresultat, en kobling på startsiden eller en annonse). Trafikk som ikke kommer direkte til nettstedet ditt, kalles henvisningstrafikk.

Tilpassede kampanjer gir deg mulighet til å legge til parametre i de av nettadressene dine som er koblet til nettstedet ditt eller en app, og på den måten samle mer informasjon om henvisningstrafikken din. Du ønsker kanskje å finne ut hvor mange brukere som klikker på Last ned denne appen-linken på nettstedet ditt, eller hvor mange brukere som besøker nettstedet ditt fra en link i et månedlig e-postnyhetsbrev.

De tilpassede kampanjeparameterne blir vist i Analytics-rapportene dine, slik at du ser hvilke nettadresser de besøkende klikket på for å komme til egenskapen din.

Slik konfigurerer du tilpassede kampanjer

Når du skal konfigurere tilpassede kampanjer, legger du til parametre til slutt i nettadressen. Parametrene er variabel/verdi-par med informasjon og verdier som identifiserer hver enkelt kampanje du definerer. Koden utm_source=newsletter angir for eksempel at trafikken kom fra et nyhetsbrev. Koden utm_campaign=june angir at det gjelder junikampanjen. Du velger selv hvor mange verdier du vil bruke, men pass på å velge beskrivende navn og holde ordepå hvilke kampanjer som er knyttet til hvilke verdier.

Skill parametrene fra en nettadresse ved hjelp av et spørsmålstegn. Vis variablene og verdiene som kombinasjoner, adskilt med tegnet =. Skill hver kombinasjon av variabel-verdi med et og-tegn. Parameterne kan legges til i hvilken som helst rekkefølge i en nettadresse, men syntaksen må være riktig. Analytics skiller dessuten mellom store og små bokstaver, så utm_source=google er forskjellig fra utm_source=Google. Det skilles mellom store og små bokstaver for hver variabel du angir.

Du trenger ikke å foreta endringer i sporingskoden når du konfigurerer tilpassede kampanjer. Du kan angi kampanjene manuelt eller bruke et verktøy for å lage og legge til nettadressevariabler. Du bruker nettadressegenereringsverktøyet for å spore nettsteder og nettadressegenereringsverktøyet for Google Play for å spore mobilapper.

Vilkårene for Google Analytics tillater ikke at personlig identifiserende informasjon sendes til Google. Ikke ta med personlig identifiserende informasjon i tilpassede kampanjer. Se gode fremgangsmåter for å lage tilpassede kampanjer og Google Analytics' personvernprinsipper hvis du ønsker mer informasjon.

Eksempler

http://www.example.com/?utm_campaign=spring&utm_medium=referral&utm_source=exampleblog

http://www.example.com/?utm_campaign=spring&utm_medium=email&utm_source=newsletter1

http://www.example.com/?utm_campaign=spring&utm_medium=email&utm_source=newsletter1&utm_content=toplink

De tilpassede kampanjeparameterne

Det finnes totalt fem parametre. Vi anbefaler at du legger til utm_source, utm_medium og utm_campaign i alle koblingene dine for å spore henvisningstrafikken din. Hvis du vil spore tilleggsinformasjon, kan du bruke utm_term og utm_content:

  • utm_source: Identifiserer annonsøren, nettstedet, publikasjonen osv. som sender trafikk til området ditt (f.eks. google, citysearch, newsletter4, billboard).
  • utm_medium: Annonserings- eller markedsføringsmedium, for eksempel kostnad per klikk, henvisning, e-post.
  • utm_campaign: Kampanjenavnet, slagordet, kampanjekoden osv. for et produkt.
  • utm_term: Identifiserer søkeord for betalte søk. Hvis du merker kampanjer med betalte søkeord manuelt, bør du også bruke utm_term til å angi søkeordet.
  • utm_content: Brukes for å skille mellom lignende innhold eller mellom linker i samme annonse. Hvis du for eksempel har to koblinger til handlingsfremmende uttrykk i den samme e-postmeldingen, kan du bruke utm_content og angi ulike verdier for hver parameter, slik at du vet hvilken versjon som er mest effektiv.