Søk
Slett søket
Lukk søket
Google-apper
Hovedmeny

Veiledningen i denne hjelpeartikkelen kan påvirkes av nylige endringer i brukergrensesnittet i Analytics. Du finner mer informasjon i dette blogginnlegget. Informasjonen i brukerstøtten oppdateres snart.

Tilpassede kampanjer

Legg til parametre i nettadresser for å identifisere kampanjer som henviser trafikk

Ved å legge til kampanjeparametre i nettadressene dine kan du identifisere kampanjene som sender trafikk til nettstedet ditt. Når en bruker klikker på en henvisningslink, sendes disse parametrene til Analytics, slik at du kan se resultatene for hver enkelt kampanje i rapportene dine.

Ved hjelp av kampanjeparametrene kan du for eksempel finne ut om brukerne som kommer til nedlastingssiden i en appmarkedsplass, hovedsakelig stammer fra annonser i apper eller fra søkeannonser. På grunnlag av kampanjeparametre kan du også finne ut hvor mange brukere som er kommet frem til nettstedet ditt via en link i et månedlig nyhetsbrev.

Du finner følgende informasjon i denne artikkelen:

Slik konfigurerer du tilpassede kampanjer

Du kan legge til parametre i nettadressene dine manuelt eller bruke de plattformspesifikke verktøyene våre i Nettadressebyggeren for å opprette og tilføye parametre og tilhørende verdier. Klikk for å se ytterligere detaljer om hvordan du konfigurerer tilpassede kampanjer for hver plattform:

For nettsteder

Bruk verktøyet for nettadressegenerering for å definere og tilføye nettadresseparametre.

Android

Bruk Google Play-verktøyet for nettadressegenerering for å definere og tilføye nettadresseparametre. Du må også ha kampanjeattribusjon for Google Play konfigurert i SDK-settet. Hvis du ikke gjorde dette under den opprinnelige konfigureringen, kan du bruke utviklerveiledningen for å finne ut hvordan du implementerer Google Play-attribusjon i SDK-settet for Android.

iOS

Med iOS-kampanjesporingen i Nettadressebyggeren kan du definere og tilføye nettadresseparametre. Du må bruke versjon 3 eller høyere av Analytics iOS SDK, men behøver ikke å foreta endringer i SDK-et for at denne funksjonen skal fungere.

Manuell konfigurering

Hvis du vil konfigurere tilpassede kampanjer manuelt, må du skille parametrene fra en nettadresse med tegnet ?. Angi parameteren og verdiene som kombinasjoner, atskilt med tegnet =. Skill hver parameter/verdi-kombinasjon med tegnet &.

Parameterne kan legges til i en hvilken som helst rekkefølge. Du må imidlertid være oppmerksom på at det skilles mellom små og store bokstaver i Analytics, slik at utm_source=google ikke er det samme som utm_source=Google. Skillet mellom små og store bokstaver gjelder alle verdier du angir.

Du finner en teknisk oversikt under Kampanjer og trafikkilder.

Parametre

Det fins totalt fem parametre du kan legge til i nettadressene dine: utm_source, utm_medium, utm_campaign, utm_term og utm_content. Du må tilordne en verdi til hver enkelt parameter. Dette gjør at hvert parameter/verdi-par inneholder kampanjeidentifiserende informasjon.

Du kan for eksempel angi nyhetsbrev for parameteren utm_source for å identifisere trafikk som stammer fra et nyhetsbrev. Deretter kan du kombinere denne kombinasjonen med parameteren utm_campaign og verdien june for å angi at dette gjelder kampanjen som ble kjørt i juni.

Når du legger til parametre i en nettadresse, bør du alltid bruke utm_source, utm_medium og utm_campaign. utm_term og utm_content er tilleggsparametre du kan bruke til å spore mer informasjon:

  • utm_source: Identifiserer blant annet annonsøren, nettstedet og publikasjonen som sender trafikk til området ditt, for eksempel google, newsletter4 eller billboard.
  • utm_medium: Annonserings- eller markedsføringsmediet, for eksempel CPC, bannerannonse eller nyhetsbrev.
  • utm_campaign: Blant annet det individuelle kampanjenavnet, slagordet og kampanjekoden for et produkt.
  • utm_term: Identifiserer søkeord for betalte søk. Hvis du manuelt merker kampanjer med betalte søkeord, bør du også bruke utm_term for å spesifisøkeordet.
  • utm_content: Brukes for å skille mellom lignende innhold eller mellom linker i samme annonse. Hvis du for eksempel har to linker for handlingsfremmende uttrykk i den samme e-posten, kan du bruke utm_content og angi ulike verdier for hver av dem, slik at du kan finne ut hvilken versjon som fungerer best.

Eksempler på nettadresser

Ved hjelp av verktøyene i Nettadressebyggeren kan du opprette nettadresser med riktig utforming.

  • http://www.example.com/?utm_campaign=spring&utm_medium=referral&utm_source=exampleblog
  • http://www.example.com/?utm_campaign=spring&utm_medium=email&utm_source=newsletter1
  • http://www.example.com/?utm_campaign=spring&utm_medium=email&utm_source=newsletter1&utm_content=toplink
Var denne artikkelen nyttig?
Hvordan kan vi forbedre den?