Søk
Slett søket
Lukk søket
Google-apper
Hovedmeny

Tilpassede kampanjer

Legg til parametre i nettadresser for å identifisere kampanjer som henviser trafikk

Ved å legge til kampanjeparametere i destinasjonsadressene du bruker i annonsekampanjene dine, kan du samle inn informasjon om hvor effektive kampanjene er. Du kan også finne ut hvor kampanjene er mest effektive. Det kan for eksempel hende at du genererer høy inntekt med Sommersalg-kampanjen din. Hvis du imidlertid kjører kampanjen i ulike sosiale apper, ønsker du å finne ut hvilke av dem du får de mest lønnsomme kundene med. Eller hvis du kjører forskjellige versjoner av kampanjen via e-post-, video- og appannonser, kan du sammenligne resultatene for å se hvor markedsføringen din er mest effektiv.

Når en bruker klikker på en henvisningslink, blir parameterne du legger til, sendt til Analytics, og de relaterte dataene blir tilgjengelige i Kampanjer-rapportene.

Du finner følgende informasjon i denne artikkelen:

Parametere

Du kan legge til fem parametere i nettadressene dine:

 • utm_source: Identifiserer blant annet annonsøren, nettstedet og publikasjonen som sender trafikk til området ditt, for eksempel google, newsletter4 eller billboard.
 • utm_medium: Annonserings- eller markedsføringsmediet, for eksempel CPC, bannerannonse eller nyhetsbrev.
 • utm_campaign: Blant annet det individuelle kampanjenavnet, slagordet og kampanjekoden for et produkt.
 • utm_term: Identifiserer søkeord for betalte søk. Hvis du manuelt merker kampanjer med betalte søkeord, bør du også bruke utm_term for å identifisere søkeordet.
 • utm_content: Brukes for å skille mellom lignende innhold eller mellom linker i samme annonse. Hvis du for eksempel har to handlingsfremmende linker i den samme e-posten, kan du bruke utm_content og angi ulike verdier for hver av dem, slik at du kan se hvilken versjon som er mest effektiv.

Du må tilordne en verdi til hver enkelt parameter. Dette gjør at hvert parameter/verdi-par inneholder kampanjerelatert informasjon.

Det kan for eksempel hende at du bruker følgende parameter/verdi-par for Sommersalg-kampanjen din:

 • utm_source = sommermelding for å identifisere trafikk du får fra Sommersalg-e-postkampanjen din.
 • utm_medium = e-post for å identifisere trafikk fra e-postkampanjen kontra appkampanjen.
 • utm_campaign = sommersalg for å identifisere trafikk fra alle kampanjene

Hvis du har brukt disse parameterne, ser nettadressen for den tilpassede kampanjen omtrent slik ut:

https://www.example.com/?utm_source=sommermeldingamp;utm_medium=e-post&utm_campaign=sommersalg

Når du legger til parametere i en nettadresse, bør du alltid bruke utm_source-, utm_medium- og utm_campaign-parameterne.

utm_term- og utm_content-parameterne er valgfrie.

utm_ er et obligatorisk prefiks for disse parameterne.

Slik konfigurerer du tilpassede kampanjer

Du kan legge til parametere og verdier i nettadressene dine manuelt, eller du kan bruke et av de plattformspesifikke verktøyene for nettadressegenerering nedenfor for å lage nettadressene og tilføye parameterne.

Manuell konfigurering

Hvis du ønsker å konfigurere tilpassede kampanjer manuelt, må du skille parameterne fra nettadressen med tegnet ?. Angi parameterne og verdiene som kombinasjoner, atskilt med tegnet =. Skill hvert parameter/verdi-par med tegnet &. Vi tar et eksempel:

https://www.example.com/?utm_source=e-postkampanje&utm_medium=e-post&utm_campaign=sommersalg

Du kan legge til parametere i nettadresser i hvilken som helst rekkefølge. Legg merke til at Analytics skiller mellom små og store bokstaver, slik at utm_source=google ikke er det samme som utm_source=Google. Det skilles mellom store og små bokstaver for hver verdi du angir.

Du finner en teknisk oversikt i artikkelen Kampanjer og trafikkilder.

Eksempler på nettadresser

 • http://www.example.com/?utm_source=eksempelblogg&utm_medium=henvisning&utm_campaign=sommersalg
 • http://www.example.com/?utm_source=nyhetsbrev1&utm_medium=e-post&utm_campaign=sommersalg
 • http://www.example.com/?utm_source=nyhetsbrev1&utm_medium=e-post&utm_campaign=sommersalg&utm_content=topplink

Se data for tilpassede kampanjer

Slik kan du se Kampanjer-rapportene:

 1. Logg på Google Analytics.
 2. Naviger til ønsket rapporteringsvisning.
 3. Åpne Rapporter.
 4. Velg Brukeranskaffelse > Kampanjer.
Var denne artikkelen nyttig?
Hvordan kan vi forbedre den?