Dit artikel gaat over Universal Analytics-property's, die vanaf 1 juli 2023 geen gegevens meer verwerken (1 oktober 2023 voor Analytics 360-property's). Ga aan de slag met een Google Analytics 4-property als u dat nog niet heeft gedaan.

Dimensies en statistieken

Verkrijg inzicht in de bouwstenen van uw rapporten.
In dit artikel vindt u informatie over het volgende:

Overzicht

Elk rapport in Analytics is opgebouwd uit dimensies en statistieken.

Dimensies zijn kenmerken van uw gegevens. De dimensie Plaats geeft bijvoorbeeld de plaats aan, zoals Parijs of New York, waaruit een sessie afkomstig is. De dimensie Pagina geeft de URL aan van een pagina die wordt bekeken.

Statistieken zijn kwantitatieve metingen. De statistiek Sessies geeft het totale aantal sessies weer. De statistiek Pagina's/sessie geeft het gemiddelde aantal bekeken pagina's per sessie weer.

In de tabellen in de meeste Analytics-rapporten zijn de dimensiewaarden georganiseerd in rijen en de statistieken in kolommen. In deze tabel worden bijvoorbeeld één dimensie (Plaats) en twee statistieken (Sessies en Pagina's/sessie) weergegeven.

DIMENSIE STATISTIEK STATISTIEK
Plaats Sessies Pagina's/sessie
Amsterdam 5000 3,74
Berlijn 4000 4,55

In de meeste Analytics-rapporten kunt u de dimensie wijzigen en/of een secundaire dimensie toevoegen. Als u bijvoorbeeld Browser als secundaire dimensie aan bovenstaande tabel toevoegt, is het resultaat als volgt:

DIMENSIE DIMENSIE STATISTIEK STATISTIEK
Plaats Browser Sessies Pagina's/sessie
Amsterdam Chrome 3000 3,5
Amsterdam Firefox 2000 4,1
Berlijn Chrome 2000 5,5
Berlijn Safari 1000 2,5
Berlijn Firefox 1000 4,7

Geldige dimensie/statistiek-combinaties

Niet elke statistiek kan met elke dimensie worden gecombineerd. Elke dimensie en elke statistiek heeft een eigen bereik: op gebruikersniveau, op sessieniveau of op hitniveau. In de meeste gevallen heeft het alleen zin om dimensies en statistieken te combineren die hetzelfde bereik hebben. Sessies is bijvoorbeeld een sessiestatistiek. Combineer deze dus alleen met dimensies op sessieniveau, zoals Bron of Plaats. Het zou niet logisch zijn om Sessies te combineren met een dimensie op hitniveau, zoals Pagina.

Raadpleeg ons overzicht van dimensies en statistieken voor een lijst met geldige combinaties van dimensies en statistieken.

Hoe statistieken worden berekend

In Google Analytics worden gebruikersstatistieken op twee manieren berekend:

 • Als totalen in een overzicht
  waarbij de statistiek wordt weergegeven als een overzichtsstatistiek voor uw gehele site, zoals het bouncepercentage of het totale aantal paginaweergaven.
 • Gekoppeld aan een of meer rapportagedimensies
  waarbij de statistische waarde wordt bepaald door een of meer geselecteerde dimensies.

In het volgende diagram worden deze twee typen berekeningen aan de hand van een eenvoudig voorbeeld verduidelijkt. Aan de linkerkant worden gebruikersgegevens berekend als overzichtsstatistiek. Aan de rechterkant worden dezelfde gegevens berekend via de dimensie Nieuwe gebruiker.

In het voorbeeld met het Overzichtsrapport worden berekeningen voor de tijd op de site uitgevoerd op basis van het tijdsverschil tussen de eerste sessie van elke gebruiker en het moment waarop de site wordt verlaten. Voor de resulterende sessielengte wordt uitgegaan van het gemiddelde van drie sessies. Dit getal is het resultaat van een relatief eenvoudige berekening aan de hand van tijdstempels op verzoekniveau.

In het voorbeeld met het rapport Nieuwe/terugkerende bezoekers worden de gemiddelden niet voor alle sessies berekend, maar met behulp van de dimensie Gebruikerstype. Als u de statistiek 'Tijd op site' koppelt aan een dimensie, kunt u deze statistiek analyseren aan de hand van terugkerende versus nieuwe gebruikers. De berekeningen worden hierbij aangepast door de gewenste dimensie. Het gebruik van de dimensie geeft u inzicht in het gebruikersgedrag, wat u niet terugvindt in het overzichtsrapport. Het is duidelijk dat nieuwe gebruikers meer tijd op uw site doorbrengen dan terugkerende gebruikers.

De berekening van statistieken wordt ook beïnvloed wanneer u meer dan één dimensie aan een bepaalde statistiek koppelt. U kunt zowel in vooraf ingedeelde als in aangepaste rapporten meerdere dimensies tegelijk gebruiken. Stel bijvoorbeeld dat u zowel de dimensie Gebruikerstype als de dimensie Taal gebruikt om de tijd op de site voor uw website te analyseren. In dit geval is de berekening voor nieuwe versus terugkerende gebruikers hetzelfde, maar als u aan de hand van de dimensie Taal de details wilt weergeven van nieuwe gebruikers, wordt de berekening door deze extra dimensie verder aangepast. De details voor uw gebruikers kunnen er als volgt uitzien, gesorteerd op de tijd op de site:

Gebruikerstype Taal Gem. tijd op site
Alle typen Alle talen 3:25
Terugkerend Alle talen 5:03
  Fins 29:49
  Vietnamees 20:44
  Indonesisch 16:55
Nieuw Alle talen 2:09
  Maleis 17:38
  Engels (VK) 16:56
  Chinees (traditioneel) 16:20

Deze cijfers zijn gebaseerd op een bestaand Analytics-rapport. In dit geval kunt u vaststellen of nieuwe of terugkerende gebruikers het langst op uw site bleven. Door een extra dimensie toe te voegen, kunt u ook bepalen welke talen van elk van deze categorieën verantwoordelijk waren voor de langste tijd op de site.

Toeschrijvingsmodellen

Google Analytics probeert op verschillende vragen over gebruikersgedrag antwoord te geven en maakt daarvoor gebruik van verschillende typen berekeningen of toeschrijvingsmodellen om de gegevens te berekenen die in de rapporten worden weergegeven. U kunt elk Analytics-rapport zien als antwoord op een bepaald type vraag over gebruikersanalyse. Deze vragen vallen vaak in afzonderlijke categorieën:

 • Inhoud: hoe vaak is een bepaalde pagina weergegeven?
 • Doelen: welke pagina-URL's hebben bijgedragen aan de hoogste doelconversieratio?
 • E-commerce: hoeveel waarde heeft een bepaalde pagina toegevoegd aan een transactie?
 • Interne zoekopdracht: welke interne zoektermen hebben bijgedragen aan een transactie?

Voor elk van deze belangrijke categorieën en de bijbehorende rapporten gebruikt Analytics een afzonderlijk toeschrijvingsmodel. Elk toeschrijvingsmodel is ontwikkeld voor de berekening van een bekende set statistieken. Het kan daarom gebeuren dat sommige statistieken, zoals Paginaweergaven, alleen in bepaalde rapporten voorkomen en niet in andere. Dit is het gevolg van het toeschrijvingsmodel dat voor dat rapport is gebruikt.

Analytics-rapporten maken gebruik van drie toeschrijvingsmodellen:

Toeschrijving op verzoek

Dit type toeschrijving levert totaalwaarden voor één statistiek of voor een statistiek/dimensie-combinatie. Dit is het meest voorkomende en eenvoudigste type Analytics-toeschrijving, omdat de waarden worden bepaald op basis van GIF-verzoeken van afzonderlijke gebruikers. Het is daarom voor elk verzoek mogelijk om een bepaalde dimensie en/of statistiek op te zoeken.

De meeste dimensiewaarden zijn beschikbaar op verzoekniveau en blijven beschikbaar via het HTTP/GET-verzoek, of in het GIF-verzoek, voor elk pagina- of gebeurtenisverzoek dat uw site ontvangt. Voorbeelden van enkele veelvoorkomende dimensies die beschikbaar zijn op paginaniveau:

 • pagina-URI: beschikbaar bij elk verzoek aan uw site. Hiermee wordt het pad aangeduid van de pagina die wordt bezocht
 • campagne: als een gebruiker een site bezoekt via een campagne, blijft de campagne permanent beschikbaar voor elk volgend verzoek tot de campagne zelf wordt gewijzigd
 • user-agent: elk verzoek van een gebruiker bevat de browsergegevens van de gebruiker. Deze worden verstuurd met het HTTP/GET-verzoek van de browser en worden rechtstreeks opgeslagen in de logboekbestanden.

Toeschrijving op paginawaarde

Met dit type toeschrijving wordt antwoord gegeven op de vraag 'Hoe nuttig was mijn pagina ten opzichte van een doel- of opbrengstwaarde?'. Dit toeschrijvingsmodel wordt gebruikt om voor een pagina of set pagina's de waarde Paginawaarde te bepalen. In de volgende illustratie is een aantal paginaweergaven van gebruikers te zien, in relatie tot doelen en aankopen, vergelijkbaar met wat op uw eigen site kan plaatsvinden.

Legenda: P1 tot en met P4 staan voor pagina's. De winkeltassen staan voor een ontvangstpagina, de afbeelding van de vlag duidt op een doel.


Dit toeschrijvingsmodel wordt een 'vooruitkijkend' toeschrijvingsmodel genoemd, omdat het waarde toeschrijft aan een pagina door vooruit te kijken naar de doelen en/of aankopen die plaatsvinden nadat de pagina is bezocht. De volgende tabel toont de waarde die aan elke pagina in deze reeks wordt toegeschreven.

Pagina Opbrengst-/doelwaarde
P1 € 55 + Doel 1
P2 € 55 + Doel 1
P3 € 35 + Doel 1
P4 € 0

Dit toeschrijvingsmodel wordt niet gebruikt in doel- of e-commercerapporten, omdat in deze rapporten geen pagina-URI's of -titels in verhouding tot e-commerce-activiteiten worden weergegeven.

Site Search-toeschrijving

Met dit toeschrijvingsmodel kunnen in Site Search-rapporten doelconversieratio's en doelwaarden per zoekterm worden weergegeven.

Dit toeschrijvingsmodel werkt anders dan toeschrijving op paginawaarde, omdat de doelwaarde wordt toegeschreven aan de laatste zoekterm voorafgaand aan de conversie en niet daarna. In het volgende diagram wordt een reeks interne zoekopdrachten op de site weergegeven, samen met paginaweergaven en aankopen.

Legenda: P1 tot en met P4 staan voor pagina's. De winkeltassen staan voor een ontvangstpagina, het zoekpictogram duidt op een zoekopdracht naar de termen Schoenen en Bloemen. De afbeelding van de vlag staat voor een doel.


De zoektermen die worden toegeschreven aan doel 1 en de transacties in dit model zijn:

 • Schoenen - € 20
 • Bloemen - € 25

In dit model worden transacties of doelen toegeschreven aan de zoekterm die onmiddellijk voorafgaat aan het doel of de transactie.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?
Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
true
69256
false